หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
นายทรงวุฒิ แก้วเรียน
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวยมนา ทองใบ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นางวิริยาภรณ์ มหาเมฆ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นายจิรัฏฐ์ พันธ์เพ็ง
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สมเด็จ    จ.อุบลราชธานี
นางลัดดา ดอกประดู่
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นานธนดล เศรษฐโท
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โคกกะเทียมวิทยาลัย    จ.ลพบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,061,925 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,377,266 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,833,908 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,869,898 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,142,026 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,052,608 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,987,668 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,922,529 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,856,455 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,797,066 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,512,861 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,460,862 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,322,350 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,276,379 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,258,180 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35146 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
101 โรงเรียนอนุบาลวีรบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
102 โรงเรียนอนุบาลอารีย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
103 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมพาณิช 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
104 โรงเรียนอมาตยกุล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
105 โรงเรียนอุทัยวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
106 โรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
107 โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
108 โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
109 โรงเรียนภูมิโพโรจน์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
110 โรงเรียนระเบียบศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
111 โรงเรียนอนุบาลนิเวศน์วารินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
112 โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
113 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
114 โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
115 โรงเรียนอนุบาลอัฏฐกาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
116 โรงเรียนวรนาถวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
117 โรงเรียนศรีอนุบาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
118 โรงเรียนอนุบาลบ้านอัมรินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
119 โรงเรียนอนุบาลปิยะวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
120 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจิต 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
121 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
122 โรงเรียนเลิศอุบลอนุบาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
123 โรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
124 โรงเรียนอนุบาลชัยพฤกษ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
125 โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
126 โรงเรียนอนุบาลรัตนฉัตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
127 โรงเรียนบางกะปิ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
128 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
129 โรงเรียนนรธิปพิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
130 โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
131 โรงเรียนอนุบาลเคหะคลองจั่น 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
132 โรงเรียนอนุบาลพิบูลสิน 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
133 โรงเรียนอนุบาลภัทรบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
134 โรงเรียนอนุบาลราชพงษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
135 โรงเรียนอนุบาลวรรณทิพย์ชุมชนคลองจั่น 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
136 โรงเรียนอนุบาลศรีนวล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
137 โรงเรียนกาญจน์มณี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
138 โรงเรียนกานดา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
139 โรงเรียนแจ่มศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
140 โรงเรียนแต่งตั้งวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
141 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
142 โรงเรียนบางกอกศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
143 โรงเรียนศิริกุลพิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
144 โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมป์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
145 โรงเรียนอนุบาลจิตต์นัฐดา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
146 โรงเรียนอนุบาลบ้านครู 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
147 โรงเรียนอนุบาลลูกแก้ว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
148 โรงเรียนอนุบาลศรีวรางค์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
149 โรงเรียนเทพลีลา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
150 โรงเรียนถนอมบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th