หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายพิทยา สมปัญญา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสุจิตรา แซงสีนวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางณภัค แสนสิมานนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสาวพรรณเทวี พาภักดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นายอนุชิต มีศรี
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
นายอนุรักษ์ เนียมไทย
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,602,044 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,540,660 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,350,539 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,739,811 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,611,446 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,386,676 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,377,461 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,270,358 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,206,325 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,135,629 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,940,677 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,905,788 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,875,144 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,847,964 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,836,445 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35003 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
101 โรงเรียนอุทัยวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
102 โรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
103 โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
104 โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
105 โรงเรียนภูมิโพโรจน์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
106 โรงเรียนระเบียบศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
107 โรงเรียนอนุบาลนิเวศน์วารินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
108 โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
109 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
110 โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
111 โรงเรียนอนุบาลอัฏฐกาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
112 โรงเรียนวรนาถวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
113 โรงเรียนศรีอนุบาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
114 โรงเรียนอนุบาลบ้านอัมรินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
115 โรงเรียนอนุบาลปิยะวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
116 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจิต 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
117 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
118 โรงเรียนเลิศอุบลอนุบาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
119 โรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
120 โรงเรียนอนุบาลชัยพฤกษ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
121 โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
122 โรงเรียนอนุบาลรัตนฉัตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
123 โรงเรียนบางกะปิ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
124 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
125 โรงเรียนนรธิปพิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
126 โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
127 โรงเรียนอนุบาลเคหะคลองจั่น 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
128 โรงเรียนอนุบาลพิบูลสิน 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
129 โรงเรียนอนุบาลภัทรบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
130 โรงเรียนอนุบาลราชพงษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
131 โรงเรียนอนุบาลวรรณทิพย์ชุมชนคลองจั่น 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
132 โรงเรียนอนุบาลศรีนวล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
133 โรงเรียนกาญจน์มณี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
134 โรงเรียนกานดา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
135 โรงเรียนแจ่มศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
136 โรงเรียนแต่งตั้งวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
137 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
138 โรงเรียนบางกอกศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
139 โรงเรียนศิริกุลพิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
140 โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมป์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
141 โรงเรียนอนุบาลจิตต์นัฐดา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
142 โรงเรียนอนุบาลบ้านครู 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
143 โรงเรียนอนุบาลลูกแก้ว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
144 โรงเรียนอนุบาลศรีวรางค์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
145 โรงเรียนเทพลีลา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
146 โรงเรียนถนอมบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
147 โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
148 โรงเรียนหัวหมากวิทยานุสรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
149 โรงเรียนอนุบาลกรสุภา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
150 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาพร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/701 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th