หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านห้วยทอง
สพป.เลย เขต 1
โรงเรียนชัยมงคลพิทยา
สพป.สุโขทัย เขต 2
โรงเรียนต้นธงวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนวังพร้าววิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองยาง
สพป.ชัยนาท เขต 1
โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง
สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดดินดอน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
สพป.สงขลา เขต 2
นายกมล เมิดไธสง
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านวังปรากฏ    จ.อุตรดิตถ์
นายสุวิจักขณ์ วาสน์เกื้อกูล
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านส้มป่อย    จ.แม่ฮ่องสอน
นางนาถนภา ดอกคำแดง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
นางสาวนิศาชล ปันแสน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
นางสุนิสา นวลละออง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
นายสรณะ จำรัสพงศ์เจริญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,680,451 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,827,768 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,120,681 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,389,337 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,816,777 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,647,254 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,554,123 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,540,924 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,540,753 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,381,837 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,291,594 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,099,182 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,963,064 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,926,836 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,832,077 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35126 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
101 โรงเรียนอนุบาลอารีย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
102 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมพาณิช 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
103 โรงเรียนอมาตยกุล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
104 โรงเรียนอุทัยวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
105 โรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
106 โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
107 โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
108 โรงเรียนภูมิโพโรจน์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
109 โรงเรียนระเบียบศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
110 โรงเรียนอนุบาลนิเวศน์วารินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
111 โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
112 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
113 โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
114 โรงเรียนอนุบาลอัฏฐกาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
115 โรงเรียนวรนาถวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
116 โรงเรียนศรีอนุบาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
117 โรงเรียนอนุบาลบ้านอัมรินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
118 โรงเรียนอนุบาลปิยะวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
119 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจิต 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
120 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
121 โรงเรียนเลิศอุบลอนุบาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
122 โรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
123 โรงเรียนอนุบาลชัยพฤกษ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
124 โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
125 โรงเรียนอนุบาลรัตนฉัตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
126 โรงเรียนบางกะปิ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
127 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
128 โรงเรียนนรธิปพิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
129 โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
130 โรงเรียนอนุบาลเคหะคลองจั่น 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
131 โรงเรียนอนุบาลพิบูลสิน 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
132 โรงเรียนอนุบาลภัทรบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
133 โรงเรียนอนุบาลราชพงษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
134 โรงเรียนอนุบาลวรรณทิพย์ชุมชนคลองจั่น 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
135 โรงเรียนอนุบาลศรีนวล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
136 โรงเรียนกาญจน์มณี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
137 โรงเรียนกานดา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
138 โรงเรียนแจ่มศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
139 โรงเรียนแต่งตั้งวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
140 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
141 โรงเรียนบางกอกศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
142 โรงเรียนศิริกุลพิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
143 โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมป์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
144 โรงเรียนอนุบาลจิตต์นัฐดา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
145 โรงเรียนอนุบาลบ้านครู 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
146 โรงเรียนอนุบาลลูกแก้ว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
147 โรงเรียนอนุบาลศรีวรางค์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
148 โรงเรียนเทพลีลา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
149 โรงเรียนถนอมบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
150 โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th