หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนอำไพพิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเทา
สพป.นครพนม เขต 2
นางสาวสาธิดา รักษภักดี
กลุ่ม : ฝ่ายงานธุรการ
ร.ร.บ้านทุ่งพลับ    จ.สุราษฎร์ธานี
นางณัฐณิชมล พรมรุ่ง
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านทุ่งพลับ    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวทัศนีย์ สุขศรี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูสายชั้นมัธยม
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นายติณณ์กฤตย์ เมืองหนึ่ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ครูสายชั้นมัธยม
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นายปพนวิช รุ่งเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ครูสายชั้นมัธยม
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นายเวชกุล สินเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ครูสายชั้นมัธยม
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,330,959 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,542,714 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,282,987 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,209,935 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,708,015 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,349,783 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,192,872 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,144,004 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,102,652 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,067,586 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,827,819 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,817,823 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,531,031 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,473,588 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,462,311 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35162 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
101 โรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์ (อนุบาลวัดไตรรัตนาราม) 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
102 โรงเรียนอนุบาลวีรบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
103 โรงเรียนอนุบาลอารีย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
104 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมพาณิช 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
105 โรงเรียนอมาตยกุล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
106 โรงเรียนอุทัยวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
107 โรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
108 โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
109 โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
110 โรงเรียนภูมิโพโรจน์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
111 โรงเรียนระเบียบศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
112 โรงเรียนอนุบาลนิเวศน์วารินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
113 โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
114 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
115 โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
116 โรงเรียนอนุบาลอัฏฐกาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
117 โรงเรียนวรนาถวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
118 โรงเรียนศรีอนุบาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
119 โรงเรียนอนุบาลบ้านอัมรินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
120 โรงเรียนอนุบาลปิยะวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
121 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจิต 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
122 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
123 โรงเรียนเลิศอุบลอนุบาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
124 โรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
125 โรงเรียนอนุบาลชัยพฤกษ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
126 โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
127 โรงเรียนอนุบาลรัตนฉัตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
128 โรงเรียนโรงเรียนบางกะปิ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
129 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
130 โรงเรียนนรธิปพิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
131 โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
132 โรงเรียนอนุบาลเคหะคลองจั่น 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
133 โรงเรียนอนุบาลพิบูลสิน 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
134 โรงเรียนอนุบาลภัทรบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
135 โรงเรียนอนุบาลราชพงษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
136 โรงเรียนอนุบาลวรรณทิพย์ชุมชนคลองจั่น 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
137 โรงเรียนอนุบาลศรีนวล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
138 โรงเรียนกาญจน์มณี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
139 โรงเรียนกานดา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
140 โรงเรียนแจ่มศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
141 โรงเรียนแต่งตั้งวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
142 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
143 โรงเรียนบางกอกศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
144 โรงเรียนศิริกุลพิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
145 โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมป์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
146 โรงเรียนอนุบาลจิตต์นัฐดา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
147 โรงเรียนอนุบาลบ้านครู 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
148 โรงเรียนอนุบาลลูกแก้ว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
149 โรงเรียนอนุบาลศรีวรางค์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
150 โรงเรียนเทพลีลา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/704 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th