หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
นายทรงวุฒิ แก้วเรียน
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวยมนา ทองใบ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นางวิริยาภรณ์ มหาเมฆ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นายจิรัฏฐ์ พันธ์เพ็ง
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สมเด็จ    จ.อุบลราชธานี
นางลัดดา ดอกประดู่
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นานธนดล เศรษฐโท
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โคกกะเทียมวิทยาลัย    จ.ลพบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,061,926 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,377,268 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,833,911 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,869,902 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,142,043 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,052,610 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,987,681 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,922,534 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,856,460 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,797,071 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,512,871 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,460,863 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,322,351 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,276,380 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,258,186 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35146 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
151 โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
152 โรงเรียนหัวหมากวิทยานุสรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
153 โรงเรียนอนุบาลกรสุภา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
154 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาพร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
155 โรงเรียนอนุบาลแก้วปัญญา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
156 โรงเรียนอนุบาลใจทิพ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
157 โรงเรียนอนุบาลชุติมา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
158 โรงเรียนอนุบาลเด็กสากล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
159 โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
160 โรงเรียนอนุบาลบ้านทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
161 โรงเรียนอนุบาลบ้านวิมานเมฆ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
162 โรงเรียนอนุบาลวิมลทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
163 โรงเรียนอนุบาลสุดนรี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
164 โรงเรียนอนุบาลหัวหมาก 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
165 โรงเรียนหนองจิกวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
166 โรงเรียนแจ่มศึกษาแผนกประถม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
167 โรงเรียนอนุบาลรัชนีบูล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
168 โรงเรียนสตรีศรีบำรุง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
169 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
170 โรงเรียนอนุบาลสุนรา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
171 โรงเรียนวิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
172 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
173 โรงเรียนดรุณอักษร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
174 โรงเรียนจำรูญพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
175 โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
176 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
177 โรงเรียนสุนีพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
178 โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
179 โรงเรียนอนุบาลสุนี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
180 โรงเรียนอนุบาลแสงประเสริฐ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
181 โรงเรียนสวนลุมพินี 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
182 โรงเรียนประสาทวิทย์วัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
183 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
184 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
185 โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
186 โรงเรียนบัณฑืตวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
187 โรงเรียนบำรุงอิสลามวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
188 โรงเรียนวัดสระเกศ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
189 โรงเรียนประสาทวุฒิ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
190 โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
191 โรงเรียนวัดโสมนัส 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
192 โรงเรียนเจริญศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
193 โรงเรียนไทยประสาทวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
194 โรงเรียนสตรีจุลนาค 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
195 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
196 โรงเรียนพิพัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
197 โรงเรียนเฉลิมสาสน์ศึกษาบางนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
198 โรงเรียนประภามนตรี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
199 โรงเรียนเปรมสันต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
200 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th