หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านห้วยทอง
สพป.เลย เขต 1
โรงเรียนชัยมงคลพิทยา
สพป.สุโขทัย เขต 2
โรงเรียนต้นธงวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนวังพร้าววิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองยาง
สพป.ชัยนาท เขต 1
โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง
สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดดินดอน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
สพป.สงขลา เขต 2
นางสาวนิชาภัทร เชวงกิจไพศาล
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.บ้านแม่โถ    จ.แม่ฮ่องสอน
นายกมล เมิดไธสง
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านวังปรากฏ    จ.อุตรดิตถ์
นายสุวิจักขณ์ วาสน์เกื้อกูล
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านส้มป่อย    จ.แม่ฮ่องสอน
นางนาถนภา ดอกคำแดง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
นางสาวนิศาชล ปันแสน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
นางสุนิสา นวลละออง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,680,463 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,827,772 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,120,717 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,389,360 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,816,784 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,647,266 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,554,146 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,540,938 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,540,787 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,381,850 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,291,612 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,099,206 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,963,071 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,926,850 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,832,094 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35126 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
151 โรงเรียนหัวหมากวิทยานุสรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
152 โรงเรียนอนุบาลกรสุภา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
153 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาพร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
154 โรงเรียนอนุบาลแก้วปัญญา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
155 โรงเรียนอนุบาลใจทิพ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
156 โรงเรียนอนุบาลชุติมา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
157 โรงเรียนอนุบาลเด็กสากล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
158 โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
159 โรงเรียนอนุบาลบ้านทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
160 โรงเรียนอนุบาลบ้านวิมานเมฆ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
161 โรงเรียนอนุบาลวิมลทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
162 โรงเรียนอนุบาลสุดนรี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
163 โรงเรียนอนุบาลหัวหมาก 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
164 โรงเรียนหนองจิกวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
165 โรงเรียนแจ่มศึกษาแผนกประถม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
166 โรงเรียนอนุบาลรัชนีบูล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
167 โรงเรียนสตรีศรีบำรุง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
168 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
169 โรงเรียนอนุบาลสุนรา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
170 โรงเรียนวิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
171 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
172 โรงเรียนดรุณอักษร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
173 โรงเรียนจำรูญพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
174 โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
175 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
176 โรงเรียนสุนีพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
177 โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
178 โรงเรียนอนุบาลสุนี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
179 โรงเรียนอนุบาลแสงประเสริฐ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
180 โรงเรียนสวนลุมพินี 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
181 โรงเรียนประสาทวิทย์วัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
182 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
183 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
184 โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
185 โรงเรียนบัณฑืตวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
186 โรงเรียนบำรุงอิสลามวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
187 โรงเรียนวัดสระเกศ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
188 โรงเรียนประสาทวุฒิ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
189 โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
190 โรงเรียนวัดโสมนัส 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
191 โรงเรียนเจริญศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
192 โรงเรียนไทยประสาทวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
193 โรงเรียนสตรีจุลนาค 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
194 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
195 โรงเรียนพิพัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
196 โรงเรียนเฉลิมสาสน์ศึกษาบางนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
197 โรงเรียนประภามนตรี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
198 โรงเรียนเปรมสันต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
199 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
200 โรงเรียนลาซาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th