หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านรัตนะ
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
สพป.กำแพงเพชร เขต 41
โรงเรียนศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 18
โรงเรียนบ้านไฮ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนจระเข้วิทยายน
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
สพป.นครนายก เขต 1
นางณัฐกานต์ ขมินกูล
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
นายวีระพัฒน์ จันทวงศ์
กลุ่ม : ช่างคุรุภัณท์
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
นางสาวเบญจวรรณ อัตชู
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
นางสาวสมใจ เรืองอ่อง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
นางณัฐกานต์ ขมินกูล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
นางอุบลรัตน์ ฤกษนันทน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,884,396 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 5,846,573 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,418,440 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,874,800 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,619,597 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,411,958 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,236,994 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,230,735 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,117,302 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,111,666 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,850,265 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,741,804 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,709,827 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,662,639 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,658,217 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35098 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
151 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาพร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
152 โรงเรียนอนุบาลแก้วปัญญา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
153 โรงเรียนอนุบาลใจทิพ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
154 โรงเรียนอนุบาลชุติมา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
155 โรงเรียนอนุบาลเด็กสากล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
156 โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
157 โรงเรียนอนุบาลบ้านทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
158 โรงเรียนอนุบาลบ้านวิมานเมฆ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
159 โรงเรียนอนุบาลวิมลทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
160 โรงเรียนอนุบาลสุดนรี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
161 โรงเรียนอนุบาลหัวหมาก 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
162 โรงเรียนหนองจิกวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
163 โรงเรียนแจ่มศึกษาแผนกประถม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
164 โรงเรียนอนุบาลรัชนีบูล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
165 โรงเรียนสตรีศรีบำรุง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
166 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
167 โรงเรียนอนุบาลสุนรา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
168 โรงเรียนวิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
169 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
170 โรงเรียนดรุณอักษร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
171 โรงเรียนจำรูญพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
172 โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
173 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
174 โรงเรียนสุนีพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
175 โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
176 โรงเรียนอนุบาลสุนี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
177 โรงเรียนอนุบาลแสงประเสริฐ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
178 โรงเรียนสวนลุมพินี 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
179 โรงเรียนประสาทวิทย์วัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
180 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
181 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
182 โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
183 โรงเรียนบัณฑืตวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
184 โรงเรียนบำรุงอิสลามวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
185 โรงเรียนวัดสระเกศ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
186 โรงเรียนประสาทวุฒิ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
187 โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
188 โรงเรียนวัดโสมนัส 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
189 โรงเรียนเจริญศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
190 โรงเรียนไทยประสาทวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
191 โรงเรียนสตรีจุลนาค 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
192 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
193 โรงเรียนพิพัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
194 โรงเรียนเฉลิมสาสน์ศึกษาบางนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
195 โรงเรียนประภามนตรี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
196 โรงเรียนเปรมสันต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
197 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
198 โรงเรียนลาซาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
199 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
200 โรงเรียนสุทธิบงกข 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/702 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th