หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
นายทรงวุฒิ แก้วเรียน
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวยมนา ทองใบ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นางวิริยาภรณ์ มหาเมฆ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นายจิรัฏฐ์ พันธ์เพ็ง
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สมเด็จ    จ.อุบลราชธานี
นางลัดดา ดอกประดู่
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นานธนดล เศรษฐโท
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โคกกะเทียมวิทยาลัย    จ.ลพบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,061,886 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,377,248 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,833,798 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,869,872 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,141,923 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,052,595 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,987,517 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,922,509 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,856,424 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,797,017 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,512,800 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,460,854 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,322,330 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,276,364 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,258,136 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35146 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
201 โรงเรียนลาซาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
202 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
203 โรงเรียนสุทธิบงกข 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
204 โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
205 โรงเรียนอนุบาลนวลทอง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
206 โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
207 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
208 โรงเรียนอนุบาลพัสวี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
209 โรงเรียนอนุบาลศรีศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
210 โรงเรียนอนุบาลอุดมสุข 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
211 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
212 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
213 โรงเรียนใจรักอนุบาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
214 โรงเรียนนวลวรรณศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
215 โรงเรียนนารีนิรมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
216 โรงเรียนบพิธวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
217 โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
218 โรงเรียนเลียงแสงทองอนุบาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
219 โรงเรียนสมถวิล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
220 โรงเรียนสมาหารศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
221 โรงเรียนสวนนันทวัน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
222 โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนสามัญปุณณวิถี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
223 โรงเรียนอนุบาลนฤมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
224 โรงเรียนอนุบาลปาณยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
225 โรงเรียนอนุบาลปิ่นเพชร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
226 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
227 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาอุปถัมภ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
228 โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
229 โรงเรียนอนุบาลสุนทร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
230 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
231 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
232 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
233 โรงเรียนเทพอักษร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
234 โรงเรียนพรสุดามีนบุรี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
235 โรงเรียนมีนบุรีศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
236 โรงเรียนมีนประสาทวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
237 โรงเรียนสุขเนตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
238 โรงเรียนสุดใจวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
239 โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
240 โรงเรียนอนุบาลบัวขาว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
241 โรงเรียนอนุบาลเรืองวรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
242 โรงเรียนวัดแสนสุข 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
243 โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
244 โรงเรียนนีรชาศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
245 โรงเรียนอนุบาลสมศกุลนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
246 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
247 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
248 โรงเรียนประเวศพิทยาคาร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
249 โรงเรียนปัญญาภรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
250 โรงเรียนศึกษาพัฒนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th