หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนชัยมงคลพิทยา
สพป.สุโขทัย เขต 2
โรงเรียนต้นธงวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองยาง
สพป.ชัยนาท เขต 1
โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง
สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดดินดอน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณวนารามวิทยา
สพป.เลย เขต 2
โรงเรียนวังพร้าววิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
นายสรณะ จำรัสพงศ์เจริญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
นายอภิวุฒิ อินทน้อย
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
นางสาทิพย์ จันทร์ดวง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
นางสาวเพ็ญนภา โสภา
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านนามึน    จ.อุบลราชธานี
นายศักดิ์สิทธิ์ สุภสร
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านคำไฮใหญ่    จ.อุบลราชธานี
รัตนา คำตุ้ม
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ร.ร.บ้านทุ่งสมอ    จ.เพชรบูรณ์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,680,354 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,827,732 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,120,464 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,389,153 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,816,729 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,647,162 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,554,047 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,540,775 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,540,544 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,381,833 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,291,450 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,098,993 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,962,946 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,926,746 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,832,041 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35126 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
201 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
202 โรงเรียนสุทธิบงกข 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
203 โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
204 โรงเรียนอนุบาลนวลทอง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
205 โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
206 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
207 โรงเรียนอนุบาลพัสวี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
208 โรงเรียนอนุบาลศรีศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
209 โรงเรียนอนุบาลอุดมสุข 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
210 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
211 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
212 โรงเรียนใจรักอนุบาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
213 โรงเรียนนวลวรรณศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
214 โรงเรียนนารีนิรมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
215 โรงเรียนบพิธวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
216 โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
217 โรงเรียนเลียงแสงทองอนุบาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
218 โรงเรียนสมถวิล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
219 โรงเรียนสมาหารศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
220 โรงเรียนสวนนันทวัน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
221 โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนสามัญปุณณวิถี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
222 โรงเรียนอนุบาลนฤมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
223 โรงเรียนอนุบาลปาณยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
224 โรงเรียนอนุบาลปิ่นเพชร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
225 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
226 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาอุปถัมภ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
227 โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
228 โรงเรียนอนุบาลสุนทร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
229 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
230 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
231 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
232 โรงเรียนเทพอักษร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
233 โรงเรียนพรสุดามีนบุรี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
234 โรงเรียนมีนบุรีศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
235 โรงเรียนมีนประสาทวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
236 โรงเรียนสุขเนตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
237 โรงเรียนสุดใจวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
238 โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
239 โรงเรียนอนุบาลบัวขาว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
240 โรงเรียนอนุบาลเรืองวรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
241 โรงเรียนวัดแสนสุข 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
242 โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
243 โรงเรียนนีรชาศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
244 โรงเรียนอนุบาลสมศกุลนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
245 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
246 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
247 โรงเรียนประเวศพิทยาคาร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
248 โรงเรียนปัญญาภรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
249 โรงเรียนศึกษาพัฒนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
250 โรงเรียนอนุบาลพร้อม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th