หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายพิทยา สมปัญญา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสุจิตรา แซงสีนวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางณภัค แสนสิมานนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสาวพรรณเทวี พาภักดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นายอนุชิต มีศรี
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
นายอนุรักษ์ เนียมไทย
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,602,044 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,540,660 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,350,539 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,739,811 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,611,446 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,386,676 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,377,461 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,270,359 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,206,325 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,135,629 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,940,677 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,905,788 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,875,144 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,847,964 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,836,445 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35003 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
201 โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
202 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
203 โรงเรียนอนุบาลพัสวี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
204 โรงเรียนอนุบาลศรีศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
205 โรงเรียนอนุบาลอุดมสุข 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
206 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
207 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
208 โรงเรียนใจรักอนุบาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
209 โรงเรียนนวลวรรณศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
210 โรงเรียนนารีนิรมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
211 โรงเรียนบพิธวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
212 โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
213 โรงเรียนเลียงแสงทองอนุบาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
214 โรงเรียนสมถวิล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
215 โรงเรียนสมาหารศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
216 โรงเรียนสวนนันทวัน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
217 โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนสามัญปุณณวิถี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
218 โรงเรียนอนุบาลนฤมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
219 โรงเรียนอนุบาลปาณยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
220 โรงเรียนอนุบาลปิ่นเพชร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
221 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
222 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาอุปถัมภ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
223 โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
224 โรงเรียนอนุบาลสุนทร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
225 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
226 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
227 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
228 โรงเรียนเทพอักษร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
229 โรงเรียนพรสุดามีนบุรี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
230 โรงเรียนมีนบุรีศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
231 โรงเรียนมีนประสาทวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
232 โรงเรียนสุขเนตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
233 โรงเรียนสุดใจวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
234 โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
235 โรงเรียนอนุบาลบัวขาว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
236 โรงเรียนอนุบาลเรืองวรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
237 โรงเรียนวัดแสนสุข 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
238 โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
239 โรงเรียนนีรชาศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
240 โรงเรียนอนุบาลสมศกุลนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
241 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
242 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
243 โรงเรียนประเวศพิทยาคาร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
244 โรงเรียนปัญญาภรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
245 โรงเรียนศึกษาพัฒนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
246 โรงเรียนอนุบาลพร้อม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
247 โรงเรียนวัดลานบุญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
248 โรงเรียนอนุบาลเคหะร่มเกล้า 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
249 โรงเรียนอนุบาลวังทอง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
250 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/701 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th