หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนอำไพพิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเทา
สพป.นครพนม เขต 2
นางสาวสาธิดา รักษภักดี
กลุ่ม : ฝ่ายงานธุรการ
ร.ร.บ้านทุ่งพลับ    จ.สุราษฎร์ธานี
นางณัฐณิชมล พรมรุ่ง
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านทุ่งพลับ    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวทัศนีย์ สุขศรี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูสายชั้นมัธยม
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นายติณณ์กฤตย์ เมืองหนึ่ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ครูสายชั้นมัธยม
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นายปพนวิช รุ่งเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ครูสายชั้นมัธยม
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นายเวชกุล สินเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ครูสายชั้นมัธยม
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,330,924 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,542,697 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,282,903 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,209,902 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,707,934 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,349,745 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,192,833 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,143,955 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,102,631 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,067,558 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,827,792 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,817,803 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,531,026 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,473,572 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,462,274 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35162 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
251 โรงเรียนศึกษาพัฒนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
252 โรงเรียนอนุบาลพร้อม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
253 โรงเรียนวัดลานบุญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
254 โรงเรียนวัดสังฆราชา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
255 โรงเรียนวัดสังฆราชา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
256 โรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
257 โรงเรียนอนุบาลเคหะร่มเกล้า 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
258 โรงเรียนอนุบาลวังทอง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
259 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
260 โรงเรียนมาเรียลัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
261 โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
262 โรงเรียนวัดราชโกษา 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
263 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
264 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
265 โรงเรียนนนทรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
266 โรงเรียนประถมนนทรี 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
267 โรงเรียนทวีวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
268 โรงเรียนวรสารพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
269 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
270 โรงเรียนอนุบาลมลิวัลย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
271 โรงเรียนวัดด่าน 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
272 โรงเรียนตรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
273 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
274 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
275 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
276 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
277 โรงเรียนอนุบาลบ้านทรงไทย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
278 โรงเรียนอนุบาลพระแม่แห่งยุติธรรม 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
279 โรงเรียนอนุบาลมงคลวรรณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
280 โรงเรียนวัดดอกไม้ 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
281 โรงเรียนวรมงคล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
282 โรงเรียนเผยอิง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
283 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
284 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
285 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
286 โรงเรียนกุหลาบวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
287 โรงเรียนกุหลาบวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
288 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
289 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
290 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
291 โรงเรียนดาริกา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
292 โรงเรียนเทพปัญญา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
293 โรงเรียนธำรงวิทย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
294 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
295 โรงเรียนเรวดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
296 โรงเรียนสวนบัว 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
297 โรงเรียนสัตย์สงวนวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
298 โรงเรียนอนุบาลดรุณา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
299 โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
300 โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/704 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th