หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดทุ่งเข็น
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านดง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดใดใหญ่
สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแวง
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนระเบียบวิทยา
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
ดร.ปิยะพล เถื่อนพาชิน
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ว่าง
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ร.ร.ชุมชนบ้านโค้งไผ่    จ.กำแพงเพชร
นางมนชิดา ธารพล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านศูนย์ไหม    จ.มุกดาหาร
นางสาวกาญจนกนก ทองจันทร์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านศูนย์ไหม    จ.มุกดาหาร
นางศันสนีย์ ศรีโยหะ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านศูนย์ไหม    จ.มุกดาหาร
นางสาวกฤษณา ศักดา
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านศูนย์ไหม    จ.มุกดาหาร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,248,711 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,023,638 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,754,143 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,989,435 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,858,016 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,630,548 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,543,030 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,466,929 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,365,783 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,319,825 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,138,478 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,118,947 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,102,162 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,085,743 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,080,254 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35049 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
251 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
252 โรงเรียนมาเรียลัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
253 โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
254 โรงเรียนวัดราชโกษา 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
255 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
256 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
257 โรงเรียนนนทรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
258 โรงเรียนประถมนนทรี 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
259 โรงเรียนทวีวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
260 โรงเรียนวรสารพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
261 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
262 โรงเรียนอนุบาลมลิวัลย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
263 โรงเรียนวัดด่าน 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
264 โรงเรียนตรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
265 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
266 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
267 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
268 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
269 โรงเรียนอนุบาลบ้านทรงไทย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
270 โรงเรียนอนุบาลพระแม่แห่งยุติธรรม 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
271 โรงเรียนอนุบาลมงคลวรรณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
272 โรงเรียนวัดดอกไม้ 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
273 โรงเรียนวรมงคล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
274 โรงเรียนเผยอิง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
275 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
276 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
277 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
278 โรงเรียนกุหลาบวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
279 โรงเรียนกุหลาบวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
280 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
281 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
282 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
283 โรงเรียนดาริกา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
284 โรงเรียนเทพปัญญา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
285 โรงเรียนธำรงวิทย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
286 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
287 โรงเรียนเรวดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
288 โรงเรียนสวนบัว 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
289 โรงเรียนสัตย์สงวนวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
290 โรงเรียนอนุบาลดรุณา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
291 โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
292 โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
293 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญสันต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
294 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
295 โรงเรียนอนุบาลรัศมีอรรถวิมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
296 โรงเรียนอนุบาลสวนสวรรค์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
297 โรงเรียนอนุบาลสุชาวดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
298 โรงเรียนอนุบาลหัศแก้ว 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
299 โรงเรียนวัดไผ่ตัน 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
300 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/701 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th