หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านห้วยทอง
สพป.เลย เขต 1
โรงเรียนชัยมงคลพิทยา
สพป.สุโขทัย เขต 2
โรงเรียนต้นธงวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนวังพร้าววิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองยาง
สพป.ชัยนาท เขต 1
โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง
สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดดินดอน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
สพป.สงขลา เขต 2
นางนาถนภา ดอกคำแดง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
นางสาวนิศาชล ปันแสน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
นางสุนิสา นวลละออง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
นายสรณะ จำรัสพงศ์เจริญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
นายอภิวุฒิ อินทน้อย
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
นางสาทิพย์ จันทร์ดวง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,680,412 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,827,751 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,120,597 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,389,259 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,816,754 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,647,225 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,554,091 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,540,875 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,540,663 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,381,836 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,291,542 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,099,104 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,963,024 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,926,805 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,832,060 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35126 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
251 โรงเรียนวัดลานบุญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
252 โรงเรียนวัดสังฆราชา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
253 โรงเรียนวัดสังฆราชา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
254 โรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
255 โรงเรียนอนุบาลเคหะร่มเกล้า 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
256 โรงเรียนอนุบาลวังทอง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
257 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
258 โรงเรียนมาเรียลัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
259 โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
260 โรงเรียนวัดราชโกษา 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
261 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
262 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
263 โรงเรียนนนทรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
264 โรงเรียนประถมนนทรี 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
265 โรงเรียนทวีวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
266 โรงเรียนวรสารพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
267 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
268 โรงเรียนอนุบาลมลิวัลย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
269 โรงเรียนวัดด่าน 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
270 โรงเรียนตรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
271 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
272 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
273 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
274 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
275 โรงเรียนอนุบาลบ้านทรงไทย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
276 โรงเรียนอนุบาลพระแม่แห่งยุติธรรม 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
277 โรงเรียนอนุบาลมงคลวรรณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
278 โรงเรียนวัดดอกไม้ 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
279 โรงเรียนวรมงคล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
280 โรงเรียนเผยอิง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
281 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
282 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
283 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
284 โรงเรียนกุหลาบวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
285 โรงเรียนกุหลาบวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
286 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
287 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
288 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
289 โรงเรียนดาริกา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
290 โรงเรียนเทพปัญญา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
291 โรงเรียนธำรงวิทย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
292 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
293 โรงเรียนเรวดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
294 โรงเรียนสวนบัว 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
295 โรงเรียนสัตย์สงวนวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
296 โรงเรียนอนุบาลดรุณา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
297 โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
298 โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
299 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญสันต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
300 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th