หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
นายทรงวุฒิ แก้วเรียน
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวยมนา ทองใบ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นางวิริยาภรณ์ มหาเมฆ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นายจิรัฏฐ์ พันธ์เพ็ง
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สมเด็จ    จ.อุบลราชธานี
นางลัดดา ดอกประดู่
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นานธนดล เศรษฐโท
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โคกกะเทียมวิทยาลัย    จ.ลพบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,061,899 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,377,256 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,833,886 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,869,883 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,141,976 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,052,601 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,987,590 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,922,521 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,856,442 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,797,039 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,512,831 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,460,856 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,322,343 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,276,370 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,258,160 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35146 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
251 โรงเรียนอนุบาลพร้อม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
252 โรงเรียนวัดลานบุญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
253 โรงเรียนวัดสังฆราชา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
254 โรงเรียนวัดสังฆราชา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
255 โรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
256 โรงเรียนอนุบาลเคหะร่มเกล้า 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
257 โรงเรียนอนุบาลวังทอง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
258 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
259 โรงเรียนมาเรียลัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
260 โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
261 โรงเรียนวัดราชโกษา 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
262 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
263 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
264 โรงเรียนนนทรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
265 โรงเรียนประถมนนทรี 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
266 โรงเรียนทวีวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
267 โรงเรียนวรสารพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
268 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
269 โรงเรียนอนุบาลมลิวัลย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
270 โรงเรียนวัดด่าน 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
271 โรงเรียนตรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
272 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
273 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
274 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
275 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
276 โรงเรียนอนุบาลบ้านทรงไทย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
277 โรงเรียนอนุบาลพระแม่แห่งยุติธรรม 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
278 โรงเรียนอนุบาลมงคลวรรณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
279 โรงเรียนวัดดอกไม้ 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
280 โรงเรียนวรมงคล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
281 โรงเรียนเผยอิง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
282 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
283 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
284 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
285 โรงเรียนกุหลาบวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
286 โรงเรียนกุหลาบวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
287 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
288 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
289 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
290 โรงเรียนดาริกา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
291 โรงเรียนเทพปัญญา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
292 โรงเรียนธำรงวิทย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
293 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
294 โรงเรียนเรวดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
295 โรงเรียนสวนบัว 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
296 โรงเรียนสัตย์สงวนวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
297 โรงเรียนอนุบาลดรุณา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
298 โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
299 โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
300 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญสันต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th