หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนอำไพพิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเทา
สพป.นครพนม เขต 2
นางสาวสาธิดา รักษภักดี
กลุ่ม : ฝ่ายงานธุรการ
ร.ร.บ้านทุ่งพลับ    จ.สุราษฎร์ธานี
นางณัฐณิชมล พรมรุ่ง
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านทุ่งพลับ    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวทัศนีย์ สุขศรี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูสายชั้นมัธยม
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นายติณณ์กฤตย์ เมืองหนึ่ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ครูสายชั้นมัธยม
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นายปพนวิช รุ่งเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ครูสายชั้นมัธยม
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นายเวชกุล สินเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ครูสายชั้นมัธยม
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,330,951 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,542,700 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,282,963 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,209,924 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,707,988 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,349,774 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,192,861 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,143,988 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,102,647 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,067,580 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,827,807 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,817,819 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,531,030 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,473,581 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,462,294 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35162 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
301 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญสันต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
302 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
303 โรงเรียนอนุบาลรัศมีอรรถวิมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
304 โรงเรียนอนุบาลสวนสวรรค์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
305 โรงเรียนอนุบาลสุชาวดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
306 โรงเรียนอนุบาลหัศแก้ว 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
307 โรงเรียนวัดไผ่ตัน 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
308 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
309 โรงเรียนไกรวิทย์อนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
310 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
311 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
312 โรงเรียนวชิรานุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
313 โรงเรียนแสงอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
314 โรงเรียนอนุบาลซางตาครู้ส 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
315 โรงเรียนอนุบาลพัชรินทร์พร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
316 โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณ์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
317 โรงเรียนอนุบาลสายทอง 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
318 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
319 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
320 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
321 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
322 โรงเรียนวัดอินทาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
323 โรงเรียนจรวยพรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
324 โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
325 โรงเรียนน้ำชลชนานุกุล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
326 โรงเรียนมณีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
327 โรงเรียนสหนิยมวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
328 โรงเรียนอนุบาลบัวเทพ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
329 โรงเรียนประจักษ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
330 โรงเรียนฤดีศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
331 โรงเรียนสตรีกุหลาบธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
332 โรงเรียนอนุบาลอำไพวานิช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
333 โรงเรียนอำนวยวงศ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
334 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
335 โรงเรียนกงลี้จงชัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
336 โรงเรียนพรประสาทวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
337 โรงเรียนมัญชรีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
338 โรงเรียนวัฒนะศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
339 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
340 โรงเรียนศิริรักษ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
341 โรงเรียนเกื้อวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
342 โรงเรียนศึกษานารี 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
343 โรงเรียนทวีธาภิเศก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
344 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
345 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
346 โรงเรียนกรุงธนวิยาภวัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
347 โรงเรียนสุโรจน์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
348 โรงเรียนวัดเจ้ามูล 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
349 โรงเรียนวัดสังข์กระจายฯ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
350 โรงเรียนชาตศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/704 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th