หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านห้วยทอง
สพป.เลย เขต 1
โรงเรียนชัยมงคลพิทยา
สพป.สุโขทัย เขต 2
โรงเรียนต้นธงวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนวังพร้าววิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองยาง
สพป.ชัยนาท เขต 1
โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง
สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดดินดอน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
สพป.สงขลา เขต 2
นายกมล เมิดไธสง
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านวังปรากฏ    จ.อุตรดิตถ์
นายสุวิจักขณ์ วาสน์เกื้อกูล
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านส้มป่อย    จ.แม่ฮ่องสอน
นางนาถนภา ดอกคำแดง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
นางสาวนิศาชล ปันแสน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
นางสุนิสา นวลละออง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
นายสรณะ จำรัสพงศ์เจริญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,680,443 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,827,765 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,120,663 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,389,324 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,816,771 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,647,243 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,554,114 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,540,918 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,540,724 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,381,837 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,291,583 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,099,169 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,963,057 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,926,832 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,832,074 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35126 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
301 โรงเรียนอนุบาลรัศมีอรรถวิมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
302 โรงเรียนอนุบาลสวนสวรรค์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
303 โรงเรียนอนุบาลสุชาวดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
304 โรงเรียนอนุบาลหัศแก้ว 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
305 โรงเรียนวัดไผ่ตัน 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
306 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
307 โรงเรียนไกรวิทย์อนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
308 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
309 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
310 โรงเรียนวชิรานุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
311 โรงเรียนแสงอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
312 โรงเรียนอนุบาลซางตาครู้ส 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
313 โรงเรียนอนุบาลพัชรินทร์พร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
314 โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณ์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
315 โรงเรียนอนุบาลสายทอง 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
316 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
317 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
318 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
319 โรงเรียนวัดอินทาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
320 โรงเรียนจรวยพรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
321 โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
322 โรงเรียนน้ำชลชนานุกุล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
323 โรงเรียนมณีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
324 โรงเรียนสหนิยมวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
325 โรงเรียนอนุบาลบัวเทพ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
326 โรงเรียนประจักษ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
327 โรงเรียนฤดีศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
328 โรงเรียนสตรีกุหลาบธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
329 โรงเรียนอนุบาลอำไพวานิช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
330 โรงเรียนอำนวยวงศ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
331 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
332 โรงเรียนกงลี้จงชัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
333 โรงเรียนพรประสาทวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
334 โรงเรียนมัญชรีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
335 โรงเรียนวัฒนะศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
336 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
337 โรงเรียนศิริรักษ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
338 โรงเรียนเกื้อวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
339 โรงเรียนศึกษานารี 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
340 โรงเรียนทวีธาภิเศก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
341 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
342 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
343 โรงเรียนกรุงธนวิยาภวัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
344 โรงเรียนสุโรจน์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
345 โรงเรียนวัดเจ้ามูล 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
346 โรงเรียนวัดสังข์กระจายฯ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
347 โรงเรียนชาตศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
348 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
349 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน แผนกอนุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
350 โรงเรียนวิบูลย์เสรีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th