หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
นายทรงวุฒิ แก้วเรียน
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวยมนา ทองใบ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นางวิริยาภรณ์ มหาเมฆ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นายจิรัฏฐ์ พันธ์เพ็ง
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สมเด็จ    จ.อุบลราชธานี
นางลัดดา ดอกประดู่
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นานธนดล เศรษฐโท
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โคกกะเทียมวิทยาลัย    จ.ลพบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,061,916 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,377,266 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,833,898 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,869,894 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,142,010 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,052,605 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,987,651 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,922,524 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,856,450 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,797,056 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,512,852 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,460,861 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,322,347 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,276,376 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,258,175 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35146 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
301 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
302 โรงเรียนอนุบาลรัศมีอรรถวิมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
303 โรงเรียนอนุบาลสวนสวรรค์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
304 โรงเรียนอนุบาลสุชาวดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
305 โรงเรียนอนุบาลหัศแก้ว 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
306 โรงเรียนวัดไผ่ตัน 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
307 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
308 โรงเรียนไกรวิทย์อนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
309 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
310 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
311 โรงเรียนวชิรานุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
312 โรงเรียนแสงอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
313 โรงเรียนอนุบาลซางตาครู้ส 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
314 โรงเรียนอนุบาลพัชรินทร์พร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
315 โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณ์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
316 โรงเรียนอนุบาลสายทอง 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
317 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
318 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
319 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
320 โรงเรียนวัดอินทาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
321 โรงเรียนจรวยพรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
322 โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
323 โรงเรียนน้ำชลชนานุกุล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
324 โรงเรียนมณีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
325 โรงเรียนสหนิยมวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
326 โรงเรียนอนุบาลบัวเทพ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
327 โรงเรียนประจักษ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
328 โรงเรียนฤดีศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
329 โรงเรียนสตรีกุหลาบธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
330 โรงเรียนอนุบาลอำไพวานิช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
331 โรงเรียนอำนวยวงศ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
332 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
333 โรงเรียนกงลี้จงชัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
334 โรงเรียนพรประสาทวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
335 โรงเรียนมัญชรีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
336 โรงเรียนวัฒนะศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
337 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
338 โรงเรียนศิริรักษ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
339 โรงเรียนเกื้อวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
340 โรงเรียนศึกษานารี 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
341 โรงเรียนทวีธาภิเศก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
342 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
343 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
344 โรงเรียนกรุงธนวิยาภวัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
345 โรงเรียนสุโรจน์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
346 โรงเรียนวัดเจ้ามูล 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
347 โรงเรียนวัดสังข์กระจายฯ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
348 โรงเรียนชาตศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
349 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
350 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน แผนกอนุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th