หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านรัตนะ
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
สพป.กำแพงเพชร เขต 41
โรงเรียนศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 18
โรงเรียนบ้านไฮ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนจระเข้วิทยายน
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
สพป.นครนายก เขต 1
นางณัฐกานต์ ขมินกูล
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
นายวีระพัฒน์ จันทวงศ์
กลุ่ม : ช่างคุรุภัณท์
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
นางสาวเบญจวรรณ อัตชู
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
นางสาวสมใจ เรืองอ่อง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
นางณัฐกานต์ ขมินกูล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
นางอุบลรัตน์ ฤกษนันทน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,884,364 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 5,846,489 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,418,391 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,874,759 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,619,585 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,411,958 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,236,962 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,230,707 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,117,249 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,111,626 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,850,222 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,741,769 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,709,808 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,662,599 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,658,201 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35098 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
301 โรงเรียนอนุบาลหัศแก้ว 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
302 โรงเรียนวัดไผ่ตัน 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
303 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
304 โรงเรียนไกรวิทย์อนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
305 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
306 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
307 โรงเรียนวชิรานุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
308 โรงเรียนแสงอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
309 โรงเรียนอนุบาลซางตาครู้ส 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
310 โรงเรียนอนุบาลพัชรินทร์พร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
311 โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณ์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
312 โรงเรียนอนุบาลสายทอง 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
313 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
314 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
315 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
316 โรงเรียนวัดอินทาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
317 โรงเรียนจรวยพรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
318 โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
319 โรงเรียนน้ำชลชนานุกุล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
320 โรงเรียนมณีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
321 โรงเรียนสหนิยมวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
322 โรงเรียนอนุบาลบัวเทพ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
323 โรงเรียนประจักษ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
324 โรงเรียนฤดีศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
325 โรงเรียนสตรีกุหลาบธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
326 โรงเรียนอนุบาลอำไพวานิช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
327 โรงเรียนอำนวยวงศ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
328 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
329 โรงเรียนกงลี้จงชัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
330 โรงเรียนพรประสาทวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
331 โรงเรียนมัญชรีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
332 โรงเรียนวัฒนะศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
333 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
334 โรงเรียนศิริรักษ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
335 โรงเรียนเกื้อวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
336 โรงเรียนศึกษานารี 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
337 โรงเรียนทวีธาภิเศก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
338 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
339 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
340 โรงเรียนกรุงธนวิยาภวัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
341 โรงเรียนสุโรจน์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
342 โรงเรียนวัดเจ้ามูล 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
343 โรงเรียนวัดสังข์กระจายฯ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
344 โรงเรียนชาตศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
345 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
346 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน แผนกอนุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
347 โรงเรียนวิบูลย์เสรีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
348 โรงเรียนสตรีจารุวัฒนานุกุล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
349 โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
350 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/702 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th