หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดทุ่งเข็น
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านดง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดใดใหญ่
สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแวง
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนระเบียบวิทยา
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
ดร.ปิยะพล เถื่อนพาชิน
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ว่าง
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ร.ร.ชุมชนบ้านโค้งไผ่    จ.กำแพงเพชร
นางมนชิดา ธารพล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านศูนย์ไหม    จ.มุกดาหาร
นางสาวกาญจนกนก ทองจันทร์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านศูนย์ไหม    จ.มุกดาหาร
นางศันสนีย์ ศรีโยหะ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านศูนย์ไหม    จ.มุกดาหาร
นางสาวกฤษณา ศักดา
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านศูนย์ไหม    จ.มุกดาหาร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,248,799 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,023,772 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,754,245 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,989,466 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,858,110 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,630,612 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,543,079 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,466,956 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,365,856 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,319,844 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,138,513 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,119,035 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,102,191 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,085,843 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,080,283 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35049 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
351 โรงเรียนอนุบาลวรพิม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
352 โรงเรียนอนุบาลสัมพันธ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
353 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
354 โรงเรียนอยู่วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
355 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
356 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
357 โรงเรียนอนุบาลกุลมาศวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
358 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
359 โรงเรียนอนุบาลลีนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
360 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
361 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
362 โรงเรียนชาญวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
363 โรงเรียนดลวิภา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
364 โรงเรียนอนุบาลทรงวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
365 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
366 โรงเรียนศิริพรรณวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
367 โรงเรียนสมฤทัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
368 โรงเรียนสิริเทพ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
369 โรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
370 โรงเรียนอนุบาลบุญยรักษ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
371 โรงเรียนอนุบาลประนันทกิจ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
372 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
373 โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
374 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
375 โรงเรียนจันทรวิทยา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
376 โรงเรียนบำรุงวิชา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
377 โรงเรียนเลิศศิลป์พิทยา (ขอหยุดทำการสอน) 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
378 โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
379 โรงเรียนพัฒนศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
380 โรงเรียนวีระวิทย์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
381 โรงเรียนศิริธนศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
382 โรงเรียนอนุบาลธีรชาต 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
383 โรงเรียนอนุบาลเสสะเวช 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
384 โรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
385 โรงเรียนอนุบาลนันทิยา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
386 โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อุปถัมภ์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
387 โรงเรียนอนุบาลศันสนีย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
388 โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
389 โรงเรียนภาษานุสรณ์ ธนบุรี 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
390 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทย 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
391 โรงเรียนอนุบาลพลินสุต 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
392 โรงเรียนวัดสุวรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
393 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
394 โรงเรียนนิลประพันธ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
395 โรงเรียนปิยะวิทยา ตลิ่งชัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
396 โรงเรียนอนุบาลพิสิฐ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
397 โรงเรียนมหรรณพาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
398 โรงเรียนวัดน้อยใน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
399 โรงเรียนกุศลศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
400 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/701 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th