หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านห้วยทอง
สพป.เลย เขต 1
โรงเรียนชัยมงคลพิทยา
สพป.สุโขทัย เขต 2
โรงเรียนต้นธงวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนวังพร้าววิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองยาง
สพป.ชัยนาท เขต 1
โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง
สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดดินดอน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
สพป.สงขลา เขต 2
นายกมล เมิดไธสง
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านวังปรากฏ    จ.อุตรดิตถ์
นายสุวิจักขณ์ วาสน์เกื้อกูล
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านส้มป่อย    จ.แม่ฮ่องสอน
นางนาถนภา ดอกคำแดง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
นางสาวนิศาชล ปันแสน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
นางสุนิสา นวลละออง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
นายสรณะ จำรัสพงศ์เจริญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,680,460 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,827,770 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,120,701 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,389,347 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,816,779 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,647,257 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,554,139 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,540,931 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,540,772 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,381,850 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,291,603 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,099,194 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,963,068 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,926,838 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,832,086 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35126 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
351 โรงเรียนสตรีจารุวัฒนานุกุล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
352 โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
353 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
354 โรงเรียนแสงมณี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
355 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
356 โรงเรียนอนุบาลรุจิโรจน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
357 โรงเรียนอนุบาลวรพิม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
358 โรงเรียนอนุบาลสัมพันธ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
359 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
360 โรงเรียนอยู่วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
361 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
362 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
363 โรงเรียนอนุบาลกุลมาศวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
364 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
365 โรงเรียนอนุบาลลีนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
366 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
367 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
368 โรงเรียนชาญวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
369 โรงเรียนดลวิภา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
370 โรงเรียนอนุบาลทรงวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
371 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
372 โรงเรียนศิริพรรณวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
373 โรงเรียนสมฤทัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
374 โรงเรียนสิริเทพ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
375 โรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
376 โรงเรียนอนุบาลบุญยรักษ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
377 โรงเรียนอนุบาลประนันทกิจ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
378 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
379 โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
380 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
381 โรงเรียนจันทรวิทยา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
382 โรงเรียนบำรุงวิชา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
383 โรงเรียนเลิศศิลป์พิทยา (ขอหยุดทำการสอน) 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
384 โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
385 โรงเรียนพัฒนศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
386 โรงเรียนวีระวิทย์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
387 โรงเรียนศิริธนศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
388 โรงเรียนอนุบาลธีรชาต 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
389 โรงเรียนอนุบาลเสสะเวช 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
390 โรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
391 โรงเรียนอนุบาลนันทิยา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
392 โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อุปถัมภ์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
393 โรงเรียนอนุบาลศันสนีย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
394 โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
395 โรงเรียนภาษานุสรณ์ ธนบุรี 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
396 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทย 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
397 โรงเรียนอนุบาลพลินสุต 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
398 โรงเรียนวัดสุวรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
399 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
400 โรงเรียนนิลประพันธ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th