หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
นายทรงวุฒิ แก้วเรียน
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวยมนา ทองใบ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นางวิริยาภรณ์ มหาเมฆ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นายจิรัฏฐ์ พันธ์เพ็ง
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สมเด็จ    จ.อุบลราชธานี
นางลัดดา ดอกประดู่
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นานธนดล เศรษฐโท
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โคกกะเทียมวิทยาลัย    จ.ลพบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,061,926 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,377,268 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,833,911 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,869,899 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,142,034 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,052,610 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,987,677 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,922,532 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,856,458 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,797,069 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,512,870 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,460,862 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,322,351 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,276,380 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,258,182 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35146 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
351 โรงเรียนวิบูลย์เสรีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
352 โรงเรียนสตรีจารุวัฒนานุกุล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
353 โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
354 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
355 โรงเรียนแสงมณี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
356 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
357 โรงเรียนอนุบาลรุจิโรจน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
358 โรงเรียนอนุบาลวรพิม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
359 โรงเรียนอนุบาลสัมพันธ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
360 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
361 โรงเรียนอยู่วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
362 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
363 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
364 โรงเรียนอนุบาลกุลมาศวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
365 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
366 โรงเรียนอนุบาลลีนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
367 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
368 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
369 โรงเรียนชาญวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
370 โรงเรียนดลวิภา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
371 โรงเรียนอนุบาลทรงวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
372 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
373 โรงเรียนศิริพรรณวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
374 โรงเรียนสมฤทัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
375 โรงเรียนสิริเทพ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
376 โรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
377 โรงเรียนอนุบาลบุญยรักษ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
378 โรงเรียนอนุบาลประนันทกิจ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
379 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
380 โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
381 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
382 โรงเรียนจันทรวิทยา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
383 โรงเรียนบำรุงวิชา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
384 โรงเรียนเลิศศิลป์พิทยา (ขอหยุดทำการสอน) 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
385 โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
386 โรงเรียนพัฒนศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
387 โรงเรียนวีระวิทย์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
388 โรงเรียนศิริธนศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
389 โรงเรียนอนุบาลธีรชาต 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
390 โรงเรียนอนุบาลเสสะเวช 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
391 โรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
392 โรงเรียนอนุบาลนันทิยา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
393 โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อุปถัมภ์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
394 โรงเรียนอนุบาลศันสนีย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
395 โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
396 โรงเรียนภาษานุสรณ์ ธนบุรี 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
397 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทย 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
398 โรงเรียนอนุบาลพลินสุต 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
399 โรงเรียนวัดสุวรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
400 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th