หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายพิทยา สมปัญญา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสุจิตรา แซงสีนวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางณภัค แสนสิมานนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสาวพรรณเทวี พาภักดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นายอนุชิต มีศรี
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
นายอนุรักษ์ เนียมไทย
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,602,044 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,540,660 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,350,537 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,739,810 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,611,446 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,386,676 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,377,461 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,270,358 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,206,325 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,135,629 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,940,676 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,905,787 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,875,142 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,847,964 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,836,445 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35003 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
351 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
352 โรงเรียนอยู่วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
353 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
354 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
355 โรงเรียนอนุบาลกุลมาศวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
356 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
357 โรงเรียนอนุบาลลีนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
358 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
359 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
360 โรงเรียนชาญวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
361 โรงเรียนดลวิภา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
362 โรงเรียนอนุบาลทรงวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
363 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
364 โรงเรียนศิริพรรณวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
365 โรงเรียนสมฤทัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
366 โรงเรียนสิริเทพ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
367 โรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
368 โรงเรียนอนุบาลบุญยรักษ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
369 โรงเรียนอนุบาลประนันทกิจ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
370 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
371 โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
372 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
373 โรงเรียนจันทรวิทยา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
374 โรงเรียนบำรุงวิชา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
375 โรงเรียนเลิศศิลป์พิทยา (ขอหยุดทำการสอน) 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
376 โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
377 โรงเรียนพัฒนศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
378 โรงเรียนวีระวิทย์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
379 โรงเรียนศิริธนศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
380 โรงเรียนอนุบาลธีรชาต 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
381 โรงเรียนอนุบาลเสสะเวช 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
382 โรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
383 โรงเรียนอนุบาลนันทิยา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
384 โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อุปถัมภ์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
385 โรงเรียนอนุบาลศันสนีย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
386 โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
387 โรงเรียนภาษานุสรณ์ ธนบุรี 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
388 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทย 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
389 โรงเรียนอนุบาลพลินสุต 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
390 โรงเรียนวัดสุวรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
391 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
392 โรงเรียนนิลประพันธ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
393 โรงเรียนปิยะวิทยา ตลิ่งชัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
394 โรงเรียนอนุบาลพิสิฐ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
395 โรงเรียนมหรรณพาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
396 โรงเรียนวัดน้อยใน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
397 โรงเรียนกุศลศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
398 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
399 โรงเรียนอนุบาลกุลบุตรวัฒนโรจน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
400 โรงเรียนอนุบาลอภิรักษ์ชัยพฤกษ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/701 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th