หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายพิทยา สมปัญญา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสุจิตรา แซงสีนวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางณภัค แสนสิมานนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสาวพรรณเทวี พาภักดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นายอนุชิต มีศรี
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
นายอนุรักษ์ เนียมไทย
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,602,044 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,540,660 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,350,539 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,739,811 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,611,446 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,386,676 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,377,461 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,270,359 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,206,325 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,135,629 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,940,677 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,905,788 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,875,144 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,847,964 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,836,445 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35003 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
401 โรงเรียนอนุบาลจารุเวช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
402 โรงเรียนอนุบาลพร้อมวงศ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
403 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ศรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
404 โรงเรียนวัดปากน้ำวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
405 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
406 โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
407 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
408 โรงเรียนอนุบาลบ้านกอบแก้ว 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
409 โรงเรียนอนุบาลสร้างสรรค์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
410 โรงเรียนอนุบาลนกน้อย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
411 โรงเรียนปิยะมิตร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
412 โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
413 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
414 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
415 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
416 โรงเรียนคุณะเกษมศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
417 โรงเรียนดรุณวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
418 โรงเรียนสุภัทรา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
419 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
420 โรงเรียนสวนอนันต์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
421 โรงเรียนเทพกาญจนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
422 โรงเรียนศุภวรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
423 โรงเรียนสนธิศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
424 โรงเรียนสุรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
425 โรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
426 โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
427 โรงเรียนอนุบาลสุนันท์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
428 โรงเรียนอนุบาลแสงศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
429 โรงเรียนอนุบาลอัมพรลาวัณย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
430 โรงเรียนดิลกศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
431 โรงเรียนอนุบาลวชิรราช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
432 โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
433 โรงเรียนบำรุงวิทยาธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
434 โรงเรียนมงคลวิจิตรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
435 โรงเรียนอนุบาลจิรภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
436 โรงเรียนอนุบาลฐนิตา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
437 โรงเรียนอานันท์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
438 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
439 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
440 โรงเรียนอนุบาลสุนิภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
441 โรงเรียนอนุบาลแสงจันทร์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
442 โรงเรียนอนุบาลมีลำใย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
443 โรงเรียนกัลยวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
444 โรงเรียนบุญยาจารย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
445 โรงเรียนศิษย์วัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
446 โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
447 โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
448 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
449 โรงเรียนดวงวิภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
450 โรงเรียนดุสิตวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/701 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th