หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
นายทรงวุฒิ แก้วเรียน
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวยมนา ทองใบ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นางวิริยาภรณ์ มหาเมฆ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นายจิรัฏฐ์ พันธ์เพ็ง
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สมเด็จ    จ.อุบลราชธานี
นางลัดดา ดอกประดู่
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นานธนดล เศรษฐโท
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โคกกะเทียมวิทยาลัย    จ.ลพบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,061,870 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,377,239 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,833,781 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,869,859 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,141,855 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,052,588 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,987,473 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,922,500 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,856,402 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,796,999 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,512,768 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,460,850 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,322,310 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,276,361 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,258,113 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35146 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
401 โรงเรียนนิลประพันธ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
402 โรงเรียนปิยะวิทยา ตลิ่งชัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
403 โรงเรียนอนุบาลพิสิฐ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
404 โรงเรียนมหรรณพาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
405 โรงเรียนวัดน้อยใน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
406 โรงเรียนกุศลศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
407 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
408 โรงเรียนอนุบาลกุลบุตรวัฒนโรจน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
409 โรงเรียนอนุบาลอภิรักษ์ชัยพฤกษ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
410 โรงเรียนอนุบาลจารุเวช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
411 โรงเรียนอนุบาลพร้อมวงศ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
412 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ศรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
413 โรงเรียนวัดปากน้ำวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
414 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
415 โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
416 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
417 โรงเรียนอนุบาลบ้านกอบแก้ว 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
418 โรงเรียนอนุบาลสร้างสรรค์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
419 โรงเรียนอนุบาลนกน้อย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
420 โรงเรียนปิยะมิตร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
421 โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
422 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
423 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
424 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
425 โรงเรียนคุณะเกษมศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
426 โรงเรียนดรุณวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
427 โรงเรียนสุภัทรา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
428 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
429 โรงเรียนสวนอนันต์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
430 โรงเรียนเทพกาญจนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
431 โรงเรียนศุภวรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
432 โรงเรียนสนธิศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
433 โรงเรียนสุรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
434 โรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
435 โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
436 โรงเรียนอนุบาลสุนันท์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
437 โรงเรียนอนุบาลแสงศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
438 โรงเรียนอนุบาลอัมพรลาวัณย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
439 โรงเรียนดิลกศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
440 โรงเรียนอนุบาลวชิรราช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
441 โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
442 โรงเรียนบำรุงวิทยาธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
443 โรงเรียนมงคลวิจิตรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
444 โรงเรียนอนุบาลจิรภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
445 โรงเรียนอนุบาลฐนิตา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
446 โรงเรียนอานันท์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
447 โรงเรียนวัดมะลิ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
448 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
449 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
450 โรงเรียนอนุบาลสุนิภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th