เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ประเภท รหัสหรือชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 35216 รายการ
ลำดับ โรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทร เขตพื้นที่
1801 โรงเรียนวัดทำใหม่ ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1802 โรงเรียนวัดปากกราน ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 035-705768 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1803 โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1804 โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1805 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 0-3570-1333 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1806 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1807 โรงเรียนตำหนักเพนียด ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1808 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1809 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1810 โรงเรียนประชาสามัคคี ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1811 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1812 โรงเรียนวัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ) ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1813 โรงเรียนวัดตูม ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1814 โรงเรียนวัดดุสิดาราม ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1815 โรงเรียนวัดหันตรา ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 (035) 244803 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1816 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 (035) 251902 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1817 โรงเรียนวัดกุฎีลาย ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1818 โรงเรียนวัดเกตุ (ประชาราษฎร์บำรุง) ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1819 โรงเรียนวัดไผ่(เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1820 โรงเรียนโรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 (035) 242580 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1821 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1822 โรงเรียนวัดทรงกุศล ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1823 โรงเรียนวัดกษัตราธิราช ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1824 โรงเรียนวัดพระงาม ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1825 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) ต.บ้านรุน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1826 โรงเรียนวัดธรรมมิกราชวิทยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1827 โรงเรียนท่าเรือ(นิตยานุกูล) ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1828 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1829 โรงเรียนวัดจําปา ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1830 โรงเรียนวัดบัวงาม ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1831 โรงเรียนแสนโกศินนุสรณ์ ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1832 โรงเรียนวัดไก่จ้น ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 18270 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1833 โรงเรียนวัดถลุงเหล็ก ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 18270 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1834 โรงเรียนวัดสะตือ ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1835 โรงเรียนวัดหัวหิน ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 18270 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1836 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 18270 0-3580-2629 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 3
1837 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1838 โรงเรียนวัดดอนประดู่ ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1839 โรงเรียนวัดนางคุ่ม ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1840 โรงเรียนวัดศาลาลอย ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1841 โรงเรียนวัดศักดิ์(ราษฏร์สามัคคี) ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1842 โรงเรียนวัดบึง ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1843 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ(แจ่มวิทยาคาร) ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1844 โรงเรียนวัดเทพคันธาราม ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1845 โรงเรียนวัดสามเรือน(จนทสโรอนุสสรณ์) ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1846 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน(ราษฏร์สามัคคีวิทยา) ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1847 โรงเรียนวัดแค ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1848 โรงเรียนบ่อแร่ ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 0-3573-0242 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1849 โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1850 โรงเรียนวัดทุ่งมน ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1851 โรงเรียนวัดบ้านแถว(ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์ ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1852 โรงเรียนหนองขนาก(ตุรงค์เรือง) ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1853 โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1854 โรงเรียนวัดสฎางค์ ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1855 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1856 โรงเรียนวัดตะโหนด(ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา) ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 035359508 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1857 โรงเรียนนครหลวง ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 0-3525-9201 Fax.0-3525-9201 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 3
1858 โรงเรียนวัดน้อย(วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 0 - 3576 - 1485 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1859 โรงเรียนวัดมเหยงค์ ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 (035) 359502 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1860 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 035761274 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 3
1861 โรงเรียนวัดบ้านดาบ ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1862 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1863 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1864 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1865 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1866 โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1867 โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1868 โรงเรียนวัดปรีดาราม ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1869 โรงเรียนวัดสำมะกัน ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1870 โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1871 โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1872 โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1873 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1874 โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) ต.สามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1875 โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1876 โรงเรียนบางไทรวิทยา ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1877 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1878 โรงเรียนวัดเทพสนทวารี ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1879 โรงเรียนศรีบางไทร ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1880 โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) ต.บางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1881 โรงเรียนวัดสง่างาม ต.บางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1882 โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย ต.เชียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1883 โรงเรียนบางไทร ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1884 โรงเรียนวัดสนามไชย ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1885 โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) ต.หน้าไม้ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1886 โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ ต.บางยี่โท อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1887 โรงเรียนวัดปากน้ำ (ไตรคามสามัคคี) ต.แคออก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1888 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก(พิบูลเกียรติ) ต.ช่างเหล็ก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1889 โรงเรียนวัดศิริสุขาราม ต.ช่างเหล็ก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1890 โรงเรียนวัดกระแชง(จันทไพโรจน์วิทยา) ต.กระแชง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1891 โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) ต.บ้านกลึง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1892 โรงเรียนวัดทางยาว ต.บ้านม้า อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1893 โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม ต.ช้างน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1894 โรงเรียนวัดขุนจ่าธรรมาราม ต.ห่อหมก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1895 โรงเรียนวัดสุนทราราม ต.ห่อหมก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1896 โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) ต.ไผ่พระ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1897 โรงเรียนวัดไทรโสภณ ต.บ้านเกาะ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1898 โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1899 โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1900 โรงเรียนไตรราชวิทยา ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1901 โรงเรียนไตรอรุณศึกษา ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1902 โรงเรียนวัดเชิงเลน ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1903 โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1904 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1905 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 366016 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1906 โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 0-3536-6961 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1907 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 0-3571-8076 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 0
1908 โรงเรียนบางบาล ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1909 โรงเรียนวัดบางบาล ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1910 โรงเรียนวัดโบสถ์ ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1911 โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1912 โรงเรียนวัดไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1913 โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1914 โรงเรียนวัดปราสาททอง ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1915 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1916 โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1917 โรงเรียนวัดบางปลาหมอ (ราษฎร์รังสรรค์) ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1918 โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1919 โรงเรียนวัดแจ้ง ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1920 โรงเรียนวัดม่วงหวาน ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1921 โรงเรียนวัดโพธิ์ ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1922 โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1923 โรงเรียนบ้านหาดทราย ต.บ้านคลัง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1924 โรงเรียนวัดขวิด ต.บ้านคลัง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1925 โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 0910780791 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1926 โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) ต.ทางช้าง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1927 โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1928 โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ ต.บางหลวง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1929 โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) ต.บางหลวงโดด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1930 โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) ต.บางหัก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1931 โรงเรียนวัดโคก ต.บางชะนี อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1932 โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์) ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1933 โรงเรียนบางปะอิน ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1934 โรงเรียนบางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1935 โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1936 โรงเรียนปราสาททองวิทยา ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1937 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1938 โรงเรียนวัดยม ต.วัดยม อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1939 โรงเรียนวัดลาดระโหง ต.วัดยม อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1940 โรงเรียนเชียงรากน้อย ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1941 โรงเรียนวัดธรรมนาวา ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1942 โรงเรียนวัดเปรมปรีชา ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180 0-3526-3000 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1943 โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180 035-361900 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1944 โรงเรียนอนุบาลชมสวัสดิ์ ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1945 โรงเรียนวัดโพธิ์ ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1946 โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง ต.บ้านแป้ง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1947 โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1948 โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1949 โรงเรียนบ้านบางกระสั้น ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1950 โรงเรียนวัดบางเคียน ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 13/235 Next »

>>