หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้ง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
สพป.อ่างทอง เขต 5
โรงเรียนวัดกกเต็น
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง
สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนมงคลศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา)
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
นางฉลอง อยู่เอี่ยม
ตำหแน่ง : แม่บ้าน
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม    จ.กาญจนบุรี
นางสาวสุภาพร บุญยก
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวขนิษฐา ดิษฐเดช
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวสิริลักษณ์ ศรีสุบัติ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวนุวดี อำพันธุ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวพัชรี เอียดวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,009,804 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,223,155 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,993,328 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,545,822 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,001,979 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,656,706 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,447,997 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,320,841 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,277,381 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,209,805 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,203,427 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,942,854 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,826,581 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,740,491 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,720,622 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน

โดย :
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร

โดย :
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร

โดย :
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร

โดย :
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมการแข่งขันประกวดโครงการวิทยาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กหญิงเพชรธิดา นาคมะเริง
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรมการแข่งขันประกวดโครงการวิทยาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กชายธัชพล เจดีย์
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรมการแข่งขันประกวดโครงการวิทยาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กหญิงติยาภรณ์ ภักดีแก้ว
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กชายอุดมโชค แซ่ลิ้ม
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กชายศักดิ์ดา ดีโนนโพธิ์
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑(๖บท)ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กหญิงปุณยนุช เครือทอง
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑(๖บท)ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กหญิงกัลยรัตน์ งามขำ
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กชายสุขสันต์ จันทัง
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรมการเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)ดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กหญิงธิญาภรณ์ จิโนคำ
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์(เอแม็ก)ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กหญิงศุภานัน ดำเนิน
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กหญิงศศิประภา บุญชูประเสริญ
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ก)ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กหญิงมัณฑริกา บัวภาเรือง
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ก)ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กหญิงพพรรณภัค บรรณทอง
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กหญิงสุรัสวดี อินทร์ทอง
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กหญิงศรัญญา กลมกลึง
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรมการแข่งขันเหล่านิทาน(story Telling)ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กหญิงโสรญา ตรีสูน
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
กำลังแสดงหน้าที่ 1/256 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th