หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนอำไพพิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเทา
สพป.นครพนม เขต 2
นางสาวสาธิดา รักษภักดี
กลุ่ม : ฝ่ายงานธุรการ
ร.ร.บ้านทุ่งพลับ    จ.สุราษฎร์ธานี
นางณัฐณิชมล พรมรุ่ง
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านทุ่งพลับ    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวทัศนีย์ สุขศรี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูสายชั้นมัธยม
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นายติณณ์กฤตย์ เมืองหนึ่ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ครูสายชั้นมัธยม
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นายปพนวิช รุ่งเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ครูสายชั้นมัธยม
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นายเวชกุล สินเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ครูสายชั้นมัธยม
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,330,991 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,542,722 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,283,026 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,209,957 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,708,136 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,349,803 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,192,892 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,144,039 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,102,668 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,067,614 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,827,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,817,828 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,531,034 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,473,598 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,462,344 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,500 บาท ในกิจกรรมการแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดย : นายภวินท์ เปลี่ยนชื่น และ นางสาวกัญญาวีร์ ภูละออ
ร.ร.ศรีบุณยานนท์    จ.นนทบุรี
ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา 2563
โดย : นายนันทวัฒน์ สุขศิริสันต์
ร.ร.ศรีบุณยานนท์    จ.นนทบุรี
ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา 2563
โดย : นายณภัทร ศิริทรัพย์กุลชัย
ร.ร.ศรีบุณยานนท์    จ.นนทบุรี
รางวัลชมเชย วาดภาพวันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดย : นางสาวสุวนันต์ ปานยิ้ม
ร.ร.ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์    จ.สุโขทัย
รางวัลชนะเลิศ โครงการเปิดบ้านมนุษยศาสตร์วิชาการ "ปักหมุดมนุษยศาสตร์" คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี การประกวดคลิปวีดีโอภาษาอังกฤษในหัวข้อ "HUSO Local, Community and English"
โดย : นายวันชัย กระจ่าง  นางสาวชนิตา ทองเอม  นางสาวนภัส ชาชัย
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ “TWP English Talent 2021” เป็นการประกวดทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในหัวข้อ “Why English is vital” อัดคลิปวิดีโอไม่เกิน 90 วินาที ผ่านแนวคิด “การเรียนภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างไรในปัจจุบันและอยากให้ก
โดย : ด.ญ.ปิ่นปินัทธ์ สุวรรณวัฒน์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท โครงการเปิดบ้านมนุษยศาสตร์วิชาการ "ปักหมุดมนุษยศาสตร์" คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี การประกวดคลิปวีดีโอภาษาอังกฤษในหัวข้อ "HUSO Local, Community and English"
โดย : นางสาวปัณฑิตา ธรรมมี นางสาวธันยธรณ์ สุนทร นายเดชาธร วงศ์ทิพรัตน์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี
โดย : นางสาวปณิษา อิ่มทะเล
ร.ร.บุญวัฒนา 2    จ.นครราชสีมา
กิจกรรมการประกวดสวดมนต์แปลไทย
โดย : เด็กหญิงสิรามน บุตรนามทอง
ร.ร.บ้านคลองสระ    จ.สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมการประกวดสวดมนต์แปลไทย
โดย : เด็กหญิงมลิสา วิชัยดิษฐ์
ร.ร.บ้านคลองสระ    จ.สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมการประกวดสวดมนต์แปลไทย
โดย : เด็กหญิงภัณฑิรา สุขเกษม
ร.ร.บ้านคลองสระ    จ.สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมการประกวดสวดมนต์แปลไทย
โดย : เด็กหญิงภัณฑิรา พินิจ
ร.ร.บ้านคลองสระ    จ.สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมการประกวดสวดมนต์แปลไทย
โดย : เด็กหญิงณัฐวดี แซ่หว่อง
ร.ร.บ้านคลองสระ    จ.สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมการประกวดสวดมนต์แปลไทย
โดย : เด็กหญิงนภัสสร นาคพัฒน์
ร.ร.บ้านคลองสระ    จ.สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมการประกวดสวดมนต์แปลไทย
โดย : เด็กหญิงฐาปนี ปลอดดำ
ร.ร.บ้านคลองสระ    จ.สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมการประกวดสวดมนต์แปลไทย
โดย : เด็กหญิงกัญญาพัชร บุญช่วย
ร.ร.บ้านคลองสระ    จ.สุราษฎร์ธานี
รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
โดย : เด็กชายเธียรชัย นวลศรีทอง
ร.ร.บ้านคลองสระ    จ.สุราษฎร์ธานี
รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
โดย : เด็กชายอภิสิทธิ์ เหลือแหล่
ร.ร.บ้านคลองสระ    จ.สุราษฎร์ธานี
รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
โดย : เด็กชายชินกร ปลอดกำ
ร.ร.บ้านคลองสระ    จ.สุราษฎร์ธานี
รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
โดย : เด็กชายจิรยุทธิ์ หนูสิทธิ์
ร.ร.บ้านคลองสระ    จ.สุราษฎร์ธานี
กำลังแสดงหน้าที่ 1/263 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th