หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนวัดลำกะดาน
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 29
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโคกสลุด
สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนรักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง)
สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนนาเจริญหนองแดง
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
นางสาวนงลักษณ์ เพ็ชรเลิศ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เพิ่มวิทยา    จ.นครปฐม
นางสาวปุณยนุช สิทธิดำรงค์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ร.ร.วัดก้างปลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางศรีเมือง บุญแพทย์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง    จ.นครสวรรค์
นางสาวพิชนันท์ พรหมดนตรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 1
ร.ร.วัดก้างปลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางอนุสรา วงศ์แก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 1
ร.ร.วัดก้างปลา    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,340,634 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,184,145 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,873,252 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,070,313 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,932,365 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,696,087 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,630,995 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,498,873 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,437,289 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,354,115 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,232,161 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,232,118 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,199,636 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,168,233 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,142,601 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม. 4 - ม. 6
โดย : นางสาวกานต์ธิดา จันทบูรณ์
ร.ร.บ้านนาสาร    จ.สุราษฎร์ธานี
เหรียญเงิน การแข่งขันเทควันโด ประเภทยุวชนหญิง7-8 ปี รุ่น d
โดย : ด.ญ. ศรันรพร ทองสะอาด
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด ประเภทยุวชนชาย7-8 ปี รุ่น d
โดย : ด.ช. นพดล บัณฑิตาเมธาสิทธ์
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด ประเภทยุวชนหญิง 7-8 ปี รุ่น c น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
โดย : ด.ญ. ณัฐธิดา บัณฑิตาเมธาสิทธิ์
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด ประเภทยุวชนหญิง 7-8 ปี รุ่น c น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
โดย : ด.ญ. กาญจนา สุขศรี
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด ประเภทยุวชนชาย 7-8 ปี รุ่น c น้ำหนักไม่เกิน 23-26 กก.
โดย : ด.ช. วรชน จันตา
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
การแข่งขันประกวดวาดภาพ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
โดย : ด.ญ. ทอสิริ จงกิจวัฒนา
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
การแข่งขันคัดลายมือไทย ระดับประถมศึกษาตอนปลายไม่เกิน 2 คน
โดย : ด.ญ. ธันชนก อายี
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
การแข่งขันคัดลายมือไทย ระดับประถมศึกษาตอนปลายไม่เกิน 2 คน
โดย : ด.ช. พันทวี กลั่นแฮม
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทักษะวิชาสังคมศึกษาฯระดับประถมศึกษาตอนปลายไม่เกิน 2 คน
โดย : ด.ญ. หทัยกาญจน์ ยาแดง
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทักษะวิชาสังคมศึกษาฯระดับประถมศึกษาตอนปลายไม่เกิน 2 คน
โดย : ด.ญ. ชลธิชา เขิ่งมล
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลายไม่เกิน 2 คน
โดย : ด.ช ณัฐพงษ์ พลหาญ
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลายไม่เกิน 2 คน
โดย : ด.ญ. นัชชา กันธะ
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทักษะวิชการภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนปลายไม่เกิน 2 คน
โดย : ด.ญ. ทิพย์ญาณสิริ มรกตวิจิตรการ
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทักษะวิชการภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนปลายไม่เกิน 2 คน
โดย : ด.ญ. ณัฐธยาน์ สักดิสกุลพงษ์
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่

โดย :
ร.ร.บ้านนาตาลคำข่า    จ.สกลนคร
กีฬาศูนย์อำนวยการเครือข่าเต่างอย
โดย :
ร.ร.บ้านนาตาลคำข่า    จ.สกลนคร
กีฬาศูนย์อำนวยการเครือข่าเต่างอย
โดย :
ร.ร.บ้านนาตาลคำข่า    จ.สกลนคร

โดย : กีฬา
ร.ร.บ้านนาตาลคำข่า    จ.สกลนคร
จักสานตะกร้าไม้ไผ่
โดย : นางสาวนันทกานต์ เอี่ยมมา,เด็กหญิงเหมวรรณ สุริยะลังกา, เด็กหญิงปรียารัตน์ สิทธิอุทัยวงศ์
ร.ร.ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์    จ.สุโขทัย
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/222 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th