หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนวัดลำกะดาน
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 29
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโคกสลุด
สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนรักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง)
สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนนาเจริญหนองแดง
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
นางสาวปุณยนุช สิทธิดำรงค์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ร.ร.วัดก้างปลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางศรีเมือง บุญแพทย์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง    จ.นครสวรรค์
นางสาวพิชนันท์ พรหมดนตรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 1
ร.ร.วัดก้างปลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางอนุสรา วงศ์แก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 1
ร.ร.วัดก้างปลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวศิรินุช น้ำกลั่น
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
กลุ่ม : บุคลากรในโรงเรียน
ร.ร.ด่านสิงขร    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางสาวจิรกาญจน์ ปัญญา
ตำหแน่ง : ธุรการโรงเรียน
กลุ่ม : บุคลากรในโรงเรียน
ร.ร.ด่านสิงขร    จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,338,040 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,180,110 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,870,231 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,068,135 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,930,830 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,694,356 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,628,539 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,497,896 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,435,492 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,353,065 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,229,405 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,228,750 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,198,052 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,166,493 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,141,135 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
ชนะเลิศการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม. 1- ม. 3 งานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เขต 3
โดย : เด็กหญิงศศิกานต์ พรหมสวาลดิ์
ร.ร.บ้านนาสาร    จ.สุราษฎร์ธานี
รางวัลชมเชยการประกวดสวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
โดย :
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รองชนะเลิศอันดับ2 การประกวดสวดมนต์พื้นเมืองล้านนา
โดย :
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รองชนะเลิศตอบปัญหาธรรมะประเภททีม 3
โดย :
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
โครงงานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
โดย : เด็กหญิงน้ำหวาน ดวงมาลา
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
โครงงานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
โดย : เด็กชายกฤษฎา เนาวนิต
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โดย : เด็กหญิงกมลพรรณ ทองสว่าง
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โดย : เด็กชายโชคชัย รักอู่
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โดย : เด็กชายสิรศักดิ์ กินนะลีโดน
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
โครงงานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
โดย : เด็กหญิงดิฐษยบุตร ส่องแสง
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 6 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-6
โดย : 1. นางสาวกมลวรรณ จุลทัศน์ 2. นางสาวกรรณิการ์ นวนจันทร์ 3. นางสาวดวงตา เงี้ยวสูงเนิน 4. นางสาวศริญ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-3
โดย : เด็กชายสนธยา พิเมย เด็กหญิงเกศสุดา จินาวัลย์
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 10 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-6
โดย : นางสาวกนกพร ดอนเปตรง นางสาวจุฑารัตน์ สีสังข์
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
เกียรติบัตรชนะเลิศ การแข่งขันตลก ป.๑-ม.๓ระดับ สพป.ลพบุรี เขต ๑
โดย : เด็กชาย...
ร.ร.วัดใดใหญ่    จ.ลพบุรี
เกียรติบัตรชนะเลิศ การแข่งขันตลก ป.๑-ม.๓ระดับ สพป.ลพบุรี เขต ๑
โดย : เด็กชาย...
ร.ร.วัดใดใหญ่    จ.ลพบุรี
เกียรติบัตรชนะเลิศ การแข่งขันตลก ป.๑-ม.๓ระดับ สพป.ลพบุรี เขต ๑
โดย : เด็กชาย...
ร.ร.วัดใดใหญ่    จ.ลพบุรี
เกียรติบัตรชนะเลิศ การแข่งขันตลก ป.๑-ม.๓ระดับ สพป.ลพบุรี เขต ๑
โดย : เด็กชาย...
ร.ร.วัดใดใหญ่    จ.ลพบุรี
เกียรติบัตรชนะเลิศ กิจกรรมตลก ชั้น ป.๑-ม.๓ สพป.ลพบุรี เขต ๑
โดย : เด็กชาย...
ร.ร.วัดใดใหญ่    จ.ลพบุรี
เกียรติบัตรชนะเลิศ การแข่งขันตลก ป.๑-ม.๓ระดับ สพป.ลพบุรี เขต ๑
โดย : เด็กชาย...
ร.ร.วัดใดใหญ่    จ.ลพบุรี
เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ป.๑-๖ ระดับ สพป.ลพบุรี เขต ๑
โดย : เด็กชาย...
ร.ร.วัดใดใหญ่    จ.ลพบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/222 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th