หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนวัดลำกะดาน
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 29
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโคกสลุด
สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนรักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง)
สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนนาเจริญหนองแดง
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
นางสาวนงลักษณ์ เพ็ชรเลิศ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เพิ่มวิทยา    จ.นครปฐม
นางสาวปุณยนุช สิทธิดำรงค์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ร.ร.วัดก้างปลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางศรีเมือง บุญแพทย์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง    จ.นครสวรรค์
นางสาวพิชนันท์ พรหมดนตรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 1
ร.ร.วัดก้างปลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางอนุสรา วงศ์แก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 1
ร.ร.วัดก้างปลา    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,340,578 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,183,926 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,873,092 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,070,182 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,932,246 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,696,031 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,630,873 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,498,750 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,437,232 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,353,993 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,232,044 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,232,014 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,199,496 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,168,114 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,142,482 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
โดย : วิชาการ
ร.ร.บ้านแป้งวิทยา    จ.สิงห์บุรี
เหรียญทองชนะเลิศลำดับที่1เพลงคุณธรรม ตัวแทนระดับภาค
โดย :
ร.ร.วัดห้วยคงคาวราวาส    จ.สระบุรี
ชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 - ป.6
โดย : เด็กหญิงมุทิตา โคตะนนท์
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ชนะเลิศ การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 - ป.6
โดย : เด็กหญิงลดามณี วันรัก เด็กหญิงสุกัญญา ขันคุ้ม เด็กหญิงสุภัทตรา ไชยะรินทร
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ชนะเลิศ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 - ป.6
โดย : เด็กชายจักริน นัดทะยาย เด็กชายสนฤสรณ์ ศรีพิลา เด็กชายสุรชัย สวนไผ่
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ชนะเลิศ การแข่งขันทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 - ป.6
โดย : เด็กชายตะวัน ไกรสมมะ เด็กหญิงทรีรัตน์ แสงวิเศษ เด็กหญิงเกวลี หินอุดม
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ชนะเลิศ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1 - ป.6
โดย : เด็กหญิงกานต์ธีรา เชือดพล เด็กหญิงธัญลักษณ์ เพ็งทอง เด็กหญิงนมิดา มงคล เด็กหญิงพรไพลิน ตุลาธน เด็กหญ
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ชนะเลิศการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1 - ป.6
โดย : เด็กหญิงณัฐนรี ภวภูตานนท์
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ชนะเลิศ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1 - ป.6
โดย : เด็กชายคณากร ประทุมโม เด็กชายชินาธป ทรงอาจ เด็กชายฐิติพงศ์ ศรีสังข์ เด็กหญิงธนพร โสชมพู เด็กชายธนโชต
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1 - ป.6
โดย : เด็กชายพีรพล สุวรรณศรี
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ชนะเลิศเดี่ยวจะเข้ ป.1 - ป.6
โดย : เด็กชายศิวกร สาวะริพล
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1 - ป.6
โดย : เด็กหญิงอริสา ศรัทธามาก
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1 - ป.6
โดย : เด็กชายศุภกร คำพิลึก
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1 - ป.6
โดย : เด็กชายธีรวัฒน์ ชัยศิริ
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1 - ป.6
โดย : เด็กชายชินาธิป ทรงอาด
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1 - ป.6
โดย : เด็กชายคณากร ประทุมโม
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ชนะเลิศ การแข่งขันศิลปะสร้างสรรค์ ป.4 - ป.6
โดย : เด็กหญิงศิริวิมล เลขกระโทก
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ชนะเลิศ ต่อสู้ C ยุวชน 9-10 ปี ชาย A -25กก.
โดย : เด็กชายสุริยะ โพธิ์จันทร์
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ต่อสู้ C ยุวชน 7-8 ปี ชาย B 20-23กก.
โดย : เด็กชายชินวุฒิ พรมพุทธ
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ชนะเลิศ ต่อสู้ C ยุวชน 9-10 ปี ชาย A -25กก.
โดย : เด็กชายธนลภย์ ศรีทอง
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/222 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th