หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ซิสเตอร์ไพรศรี มะลิวัลย์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พระวิสุทธิวงส์    จ.ปทุมธานี
บาทหลวงวิทยา เขียวประไพ
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พระวิสุทธิวงส์    จ.ปทุมธานี
นางชลรส บุญสมาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านท่าสาป    จ.ยะลา
นางสาวสงกรานต์ พรไชยา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)    จ.สุรินทร์
นางนราจันทร์ กมลรัตน์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
กลุ่ม : เรียนร่วม
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
นางรัชนีย์ ทองโพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,078,266 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,324 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,763,760 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,762,579 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,403,756 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,217,145 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,142,825 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,014,154 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,011,441 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,762,624 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,725,879 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,673,150 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,660,610 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,645,237 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,603,315 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,524,315 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
หนังสือเล่มเล็ก (เรียนร่วม)
โดย : เด็กชายโยธิน แรงการนา เด็กชายสันต์ทัศน์ ฝ่ายกระโทกและเด็กชายปุณฑา สิงห์ใหญ่
ร.ร.บ้านวังน้ำขาว    จ.นครสวรรค์
การแข่งขัน Paint ป.1-ป.6 (เรียนร่วม)
โดย : เด็กชายยศภัทร แสไพศาล และเด็กหญิงปวริศา จุลมุสิ
ร.ร.บ้านวังน้ำขาว    จ.นครสวรรค์
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง (เรียนร่วม) ป.1-ป.6
โดย : เด็กหญิงสริดา นาทองลาย เด็กหญิงธนัชพร ทองมหา เด็กหญิงกัญญาวีร์ ละสูงเนิน เด็กหญิงสาธิตา สุธัมมา และเ
ร.ร.บ้านวังน้ำขาว    จ.นครสวรรค์
การแข่งขันการเล่านิทาน(เรียนร่วม)
โดย : เด็กชายภูมิรินทร์ กลิ่นหอม
ร.ร.บ้านวังน้ำขาว    จ.นครสวรรค์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ Persentation
โดย : เด็กชายวรพรต เมตตา และเด็กชายวรพล หงษ์ดำเนิน
ร.ร.บ้านวังน้ำขาว    จ.นครสวรรค์
ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
โดย : เด็กหญิงนุชลี ลาเสือ
ร.ร.บ้านวังน้ำขาว    จ.นครสวรรค์
ประติมากรรม ป.4-ป.6
โดย : เด็กหญิงชนม์นิภา หงษ์ดำเนิน เด็กหญิงพลอยจรัส แก้วสะแสนและเด็กชายทัศไนย พันธ์ตา
ร.ร.บ้านวังน้ำขาว    จ.นครสวรรค์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
โดย : เด็กหญิงชญัญา คานบุดตะ
ร.ร.บ้านวังน้ำขาว    จ.นครสวรรค์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
โดย :
ร.ร.บ้านวังน้ำขาว    จ.นครสวรรค์
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
โดย : เด็กหญิงปริพัฒน์ หงษ์เวียงจันทร์
ร.ร.บ้านวังน้ำขาว    จ.นครสวรรค์
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3
โดย : เด็กหญิงปภาวรินทร์ มนตรี
ร.ร.บ้านวังน้ำขาว    จ.นครสวรรค์
ขอแสดงความยินดี นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ
โดย : นายเกษมศักดิ์ สมาคม และ นายพนัสบดี ชูเทียน
ร.ร.ช่องแคพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
เหรียญทองแดงวิ่ง 100 เมตร ชาย...ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : เด็กชาย อรรถพล สุวิเศษ
ร.ร.บ้านดงประเสริฐ    จ.ร้อยเอ็ด
ขอแสดงความยินดี นักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปี 2559
โดย :
ร.ร.ช่องแคพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปี ๒๕๕๙ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
โดย :
ร.ร.ช่องแคพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย :
ร.ร.อนุบาลเมืองเสลภูมิ    จ.ร้อยเอ็ด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โดย :
ร.ร.อนุบาลเมืองเสลภูมิ    จ.ร้อยเอ็ด
เด็กหญิงสุกัญญา เพชรสีเงิน เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมืองานศิลปหัตถกรรม ภาคใต้ ครั้งที่ 66
โดย : เด็กหญิงสุกัญญา เพชรสีเงิน
ร.ร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลชนะเลิศ สวดแปลศีลห้า ตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒธรรมเข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
โดย : นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5-6
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ปี 2559
โดย : เด็กหญิงกันติชา แก้วเรือง
ร.ร.บ้านนาสะอาด    จ.อุดรธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/233 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th