หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ซิสเตอร์ไพรศรี มะลิวัลย์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พระวิสุทธิวงส์    จ.ปทุมธานี
บาทหลวงวิทยา เขียวประไพ
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พระวิสุทธิวงส์    จ.ปทุมธานี
นางชลรส บุญสมาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านท่าสาป    จ.ยะลา
นางสาวสงกรานต์ พรไชยา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)    จ.สุรินทร์
นางนราจันทร์ กมลรัตน์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
กลุ่ม : เรียนร่วม
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
นางรัชนีย์ ทองโพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,078,266 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,324 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,763,760 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,762,579 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,403,756 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,217,145 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,142,825 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,014,154 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,011,441 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,762,624 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,725,879 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,673,150 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,660,610 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,645,237 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,603,315 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,524,315 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
เหรียญทอง เทควันโด นครโอเพ่น รุ่นอายุ 9-10 ปี
โดย : เด็กหญิงกฤติมา ส่งบำเพ็ญ
ร.ร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา    จ.นครศรีธรรมราช
เหรีญทอง เทควันโด ภูเก็ตโอเพ่น
โดย : เด็กหญิงกฤติมา ส่งบำเพ็ญ
ร.ร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา    จ.นครศรีธรรมราช
ทีมครอสเวิร์ดโรงเรียนบ้านหนองแม่แตงคว้าแชมป์
โดย :
ร.ร.บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)    จ.กำแพงเพชร
แผนที่เข็มทิศและการคาดคะเน
โดย : แผนที่เข็มทิศ
ร.ร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา    จ.นครศรีธรรมราช
การจัดการค่ายพักแรมโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โดย : การจัดการค่ายพักแรม
ร.ร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา    จ.นครศรีธรรมราช
สภานักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โดย : สภานักเรียน
ร.ร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา    จ.นครศรีธรรมราช
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาค
โดย : 1. เด็กหญิงวิยะดา สารีวงษ์ 2. เด็กหญิงจิราภรณ์ ภูสอดสี 3. เด็กหญิงกันต์ธิดา มังสุไร
ร.ร.นามลวิทยาคาร    จ.กาฬสินธุ์
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาค
โดย : 1. เด็กหญิงพรชิตรา สาวิวัฒน์ 2. เด็กหญิงฐิตา ตรีกมล 3. เด็กหญิงจินตหรา ขาวด่านเหนือ 4. เด็ก
ร.ร.นามลวิทยาคาร    จ.กาฬสินธุ์
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาค
โดย : เด็กชายยุทธพงศ์ หอมทรง
ร.ร.นามลวิทยาคาร    จ.กาฬสินธุ์
รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 8 งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ ปี 2559 กิจกรรมวาดภาพ นักเรียนเรียนร่วม
โดย : เด็กชายอนันต์ ผันบาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (นักเรียนเรียนร่วม)
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 6 การสร้างหนังสืออิเลกทรอนิกส์ (E-book) ระดับมัธยมต้น ในงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ที่ จ.หนองคาย-บึงกาฬ
โดย : น.ส.ปิยะฉัตร หลวงศรี และน.ส.เกวรินทร์ หล้าเขียว นร.ชั้น ม.3
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาค
โดย : เด็กชายแพร เจียงเพ็งและเด็กชายนพวรรษ ศรีชูยงค์
ร.ร.นามลวิทยาคาร    จ.กาฬสินธุ์
เหรียญทองเทควันโด
โดย : เด็กหญิงกฤติมา ส่งบำเพ็ญ
ร.ร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา    จ.นครศรีธรรมราช
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ระดับประถมศึกษา
โดย : ด.ญ.ปภาดา พนมเวสน์ ด.ญ.ดากานดา สถาพร ด.ช.พลกฤต นิ่มพงษ์
ร.ร.อนุชนวัฒนา    จ.นครสวรรค์
การประกวดการทดลองนักวิทยาศาสตร์น้อยประจำปี 2559
โดย : ด.ช. กมลภพ แป้นงาม ด.ญ. กชนันท์ สมบุญโภช ด.ญ. กานต์ชนิตา ปัญญากาวิน
ร.ร.อนุชนวัฒนา    จ.นครสวรรค์
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
โดย : เด็กชายจักรพงศ์ ทองอ่อน
ร.ร.วัดท้ายเกาะ    จ.ปทุมธานี
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
โดย : เด็กหญิงญาราภรณ์ ประยงแย้ม
ร.ร.วัดท้ายเกาะ    จ.ปทุมธานี
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
โดย : เด็กหญิงทิพย์ตะวัน หนูเพชร
ร.ร.วัดท้ายเกาะ    จ.ปทุมธานี
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
โดย : เด็กหญิงปัฐวรรณ ดีวัน
ร.ร.วัดท้ายเกาะ    จ.ปทุมธานี
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
โดย : เด็กชายชญานนท์ จันตรี
ร.ร.วัดท้ายเกาะ    จ.ปทุมธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/233 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th