หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้ง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
สพป.อ่างทอง เขต 5
โรงเรียนวัดกกเต็น
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง
สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนมงคลศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา)
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
นางฉลอง อยู่เอี่ยม
ตำหแน่ง : แม่บ้าน
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม    จ.กาญจนบุรี
นางสาวสุภาพร บุญยก
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวขนิษฐา ดิษฐเดช
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวสิริลักษณ์ ศรีสุบัติ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวนุวดี อำพันธุ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวพัชรี เอียดวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,009,804 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,223,054 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,993,306 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,545,616 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,001,938 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,656,692 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,447,978 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,320,722 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,277,358 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,209,766 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,203,379 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,942,823 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,826,553 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,740,478 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,720,610 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
อบรม การเป็นพลเมืองอินเทอเนตอย่างมีความรับผิดชอบ
โดย : นางสาวธัญณัฐช์ ทองฟัก
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR นายไพศาล แก้วจีน
โดย : นายไพศาล แก้วจีน
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR นางมยุรี บุญเพ็ง
โดย : นางมยุรี บุญเพ็ง
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์D.I.Y. เก้าอี้นั่งและนอน อเนกประสงค์แบบพับเก็บได้
โดย : นายอภิชิต เงินกองแก้ว
ร.ร.สันติสุขพิทยาคม    จ.น่าน
โครงการสร้างสำนึกพลเมือง ปี10 Bangchak Project Citizen2019
โดย : นายณัฐวุฒิ บุญจังหูน
ร.ร.อำนวยกนกศิริอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ครูดีเยี่ยม
โดย : นายนาวิน ใจสุทธิ
ร.ร.ทุ่งขนานวิทยา    จ.จันทบุรี
ครูดีเด่น
โดย : นายนาวิน ใจสุทธิ
ร.ร.ทุ่งขนานวิทยา    จ.จันทบุรี
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก 2563
โดย : นายกฤษณะกันต์ ชูศรีจันทร์
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
จิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น 2563
โดย : นายกฤษณะกันต์ ชูศรีจันทร์
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
สิ่งแวดล้อมของเรา 2563
โดย : นายกฤษณะกันต์ ชูศรีจันทร์
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
เทคนิคการเป็นวิทยากร 2563
โดย : นายกฤษณะกันต์ ชูศรีจันทร์
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
ผ่านการอบรมการใช้เทคโนโลยี4 2563
โดย : นายกฤษณะกันต์ ชูศรีจันทร์
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
ผ่านการอบรมการใช้เทคโนโลยี3 2563
โดย : นายกฤษณะกันต์ ชูศรีจันทร์
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
ผ่านการอบรมการใช้เทคโนโลยี2 2563
โดย : นายกฤษณะกันต์ ชูศรีจันทร์
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
ผ่านการอบรมการใช้เทคโนโลยี1 2563
โดย : นายกฤษณะกันต์ ชูศรีจันทร์
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
เข้าร่วมการอบรม กิจกรรมส่งเสริมict เพื่อการเรียนรู้ 2562
โดย : นายกฤษณะกันต์ ชูศรีจันทร์
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
ผ่านการอบรมผุ้กำกับลุกเสือสำรอง ขั้นความรู้ขั้นสูง รุ่นที่ สลช.2/2562 2562
โดย : นายกฤษณะกันต์ ชูศรีจันทร์
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 2562
โดย : นายกฤษณะกันต์ ชูศรีจันทร์
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
ผ่านการอบรมผุ้กำกับลุกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 10 2561
โดย : นายกฤษณะกันต์ ชูศรีจันทร์
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
ผ่านการอบรมผุ้กำกับลุกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ 30 2561
โดย : นายกฤษณะกันต์ ชูศรีจันทร์
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์
กำลังแสดงหน้าที่ 1/304 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th