หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนอำไพพิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเทา
สพป.นครพนม เขต 2
นางสาวสาธิดา รักษภักดี
กลุ่ม : ฝ่ายงานธุรการ
ร.ร.บ้านทุ่งพลับ    จ.สุราษฎร์ธานี
นางณัฐณิชมล พรมรุ่ง
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านทุ่งพลับ    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวทัศนีย์ สุขศรี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูสายชั้นมัธยม
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นายติณณ์กฤตย์ เมืองหนึ่ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ครูสายชั้นมัธยม
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นายปพนวิช รุ่งเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ครูสายชั้นมัธยม
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นายเวชกุล สินเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ครูสายชั้นมัธยม
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,330,965 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,542,718 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,282,997 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,209,944 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,708,034 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,349,792 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,192,877 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,144,011 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,102,660 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,067,590 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,827,825 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,817,825 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,531,031 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,473,590 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,462,318 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
สื่อ VDO วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
โดย : นางสาวจารุพันธ์ สิงห์เดช
ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
สื่อการเรียนรู้ออนไลน์
โดย : นางสาวบุณฑริกาญจน์ ยะไวทย์
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
คลิปวีดีโอเพศวิถี เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่หมาะสมตามวัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางอารี รักยงค์
ร.ร.คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)    จ.สมุทรปราการ
คลิปวีดีโอเพศวิถี เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่หมาะสมตามวัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางปริชาติ บัวรอด
ร.ร.คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)    จ.สมุทรปราการ
ผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพได้ระดับ ยอดเยี่ยม ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา "SK1 CAI สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ"สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 21 กรกฎาคม 2564
โดย : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ร.ร.บ้านคลองไก่เถื่อน    จ.สระแก้ว
คลิปวีดีโอเพศวิถี เรื่องตัวเรา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3
โดย : นางเอมอร ช้างมณี
ร.ร.คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)    จ.สมุทรปราการ
คลิปวีดีโอเพศวิถี เรื่องตัวเรา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3
โดย : นางสาววาสนา จิตรภิรมย์
ร.ร.คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)    จ.สมุทรปราการ
คลิปวีดีโอเพศวิถี เรื่องปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย : นายวรวุฒิ ปัถวี
ร.ร.คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)    จ.สมุทรปราการ
คลิปวีดีโอเพศวิถี เรื่องปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสาวสมร บุญโภค
ร.ร.คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)    จ.สมุทรปราการ
คลิปวีดีโอเพศวิถี เรื่องความแตกต่างของเพศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางสาวอภิญญา ศรีนุ่นขาว
ร.ร.คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)    จ.สมุทรปราการ
คลิปวีดีโอเพศวิถี เรื่องความแตกต่างระหว่างเพศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดย : นายธเนศ พุ่มเพ็ชร
ร.ร.คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)    จ.สมุทรปราการ
คลิปวีดีโอเพศวิถี เรื่องความสำคัญของเพื่อน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดย : นายเจริญ ภูมิเรศสุนทร
ร.ร.คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)    จ.สมุทรปราการ
คลิปวีดีโอเพศวิถี เรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย : นายธนกร อินไผ่
ร.ร.คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)    จ.สมุทรปราการ
คลิปวีดีโอเพศวิถี เรื่องระบบสืบพันธุ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางสาวพิมพ์ชนก ธานีวัฒน์
ร.ร.คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)    จ.สมุทรปราการ
คลิปวีดีโอเพศวิถี เรื่องระบบสืบพันธุ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางสาวรัตนาภรณ์ โตศรีธนวัต
ร.ร.คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)    จ.สมุทรปราการ
กิจกกรมเคลื่อนไหวและจังหวะ (การล้างมือ7ขั้นตอน)
โดย : นายฉัตรชัย คำจันทร์
ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
สื่อ VDO กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ หน่วย ปลอดภัยไว้ก่อน
โดย : นางกวิสรา เกตุเลขา
ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
เกียรติบัตรการประชุมดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดย : นางสาวธิดารัตน์ สุขศรีทอง
ร.ร.วัดดินดอน    จ.นครศรีธรรมราช
สื่อ VDO เรื่องวันสำคัญทางศาสนา วิชาหน้าที่พลเมือง
โดย : นางสาวจารุพันธ์ สิงห์เดช
ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
สื่อ VDO กิจกรรมเสริมประสบการณ์ "ครอบครัวมีสุข"
โดย : นางพัชนียา เลขะสาร
ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
กำลังแสดงหน้าที่ 1/442 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th