หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านกลางใหญ่
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยชัน
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
สพป.พิษณุโลก เขต 39
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านแก้งซาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนยางโกลนวิทยา
สพป.พิษณุโลก เขต 39
นางสาวกนกพร โขโลจวง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.บ้านทุ่งสมอ    จ.เพชรบูรณ์
นายวีระ พุ่มไม้
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ลิไทพิทยาคม    จ.สุโขทัย
นางนภาภรณ์ รู้สุข
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.บ้านกลางใหญ่    จ.อุบลราชธานี
นางสุขะมุกข์ เรืองอ่อน
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดท่าประดู่    จ.สงขลา
นายพิศิฏฐ์ พึ่งภูมิ
ตำหแน่ง : ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.กุดตุ้มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางชูศรี จันทร์หอม
ตำหแน่ง : ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.กุดตุ้มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,697,450 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,870,476 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,160,132 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,415,721 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,826,414 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,660,444 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,566,250 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,564,604 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,562,363 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,383,873 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,311,983 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,118,383 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,978,901 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,939,453 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,839,581 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ประจำปีการศึกษา 2562
โดย : นายปรีชา สุขศรี
ร.ร.บ้านนามึน    จ.อุบลราชธานี
อบรมเชิงปฏิบัติการ การรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA On Line)
โดย : นางสาววรรณภา วาประสิทธิ์
ร.ร.บ้านระเริง    จ.นครราชสีมา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดย : นางสาวโสพา เบ้าทอง
ร.ร.นครไตรตรึงษ์    จ.กำแพงเพชร
รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ประกอบบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรม Scratch รายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2 รหัสวิชา ว20206 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางธารรริน ไพโรจน์
ร.ร.ปากจั่นวิทยา    จ.ระนอง
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรูปแบบร่วมมือ รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ว30107 สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาที่ 4
โดย : นางธารรริน ไพโรจน์
ร.ร.ปากจั่นวิทยา    จ.ระนอง
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
โดย : นางเขมิกา แสนศรีมน
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น หน่วยการเรียนรู้ ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางสุภาพร พร้าเพรียง
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ครูผู้ฝึกสอนกรีฑานำนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด ชัยภูมิ
โดย : นายพชร รอดไธสง
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ครูผู้ฝึกสอนกรีฑาจังหวัดชัยภูมิและเป็นตัวแทนเยาวชนจังหวัดชัยภูมิแข่งขันในระดับภาคที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562
โดย : นายพชร รอดไธสง
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ด้วยคำประพันธ์ ชุดเมืองเทพสถิต
โดย : นางสาวธนวรรณ กินขุนทด
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
โดย : นางสาววนิดา จันทรประทักษ์
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
โดย : นางสาววนิดา จันทรประทักษ์
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
รางวัล "หน่วยการเรียนรู้ Active Learnning" โครงการคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award)
โดย : นายเฉลิมเกียรติ เมืองงาม
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ครูที่ปรึกษาโครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม. ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
โดย : นางสาวฤทัยรัตน์ บัวพิทักษ์
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
รางวัล ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปีการศึกษา 2560 ระดับทอง จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับมอบเกียรติบัตรจาก นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ. ณ โรงแรมรอแยลเบญจา
โดย : นายเฉลิมเกียรติ เมืองงาม
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ครูที่ปรึกษาโครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม. ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทอง
โดย : นางสาวฤทัยรัตน์ บัวพิทักษ์
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ได้รับรางวัล ครูที่ปรึกษาโครงงาน รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย : นายเฉลิมเกียรติ เมืองงาม
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
รางวัล ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปีการศึกษา 2560 ระดับทอง จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับมอบเกียรติบัตรจาก นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ. ณ โรงแรมรอแยลเบญจา
โดย : นายเฉลิมเกียรติ เมืองงาม
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
-
โดย : นางปัจวรรณ ชุ่มเมืองปัก
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้นม.๑-ม.๓
โดย : นางสาวดวงสุดา นาเจริญ
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/400 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th