หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดสันติการาม
สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนขัติยะวงษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 27
นางสาววรินทร เทพนุรักษ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางภาอีด๊ะ อ่าวลึกน้อย
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านบากัน    จ.กระบี่
นางสาวจิตสุภา บุญถาวร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านบากัน    จ.กระบี่
นางสาวกิติยา พิชัยฤกษ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านบากัน    จ.กระบี่
นางสาวสุพรทิพย์ ไทรทองคำ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านบากัน    จ.กระบี่
นางสาวบุหงา เกตุแท่น
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านบากัน    จ.กระบี่
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,010,215 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,656,425 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 6,137,425 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,805,999 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,185,672 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,737,004 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,543,095 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,443,865 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,359,502 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,348,541 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,347,043 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,106,917 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,943,444 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,834,054 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,818,946 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รายงานผลการปฏิบัติงานการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)ชั้นป.6/1 สัปดาห์ที่ 3
โดย : นางสาวกาญจนา ดอกกฐิน
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) สัปดาห์ที่ 3
โดย : นางอัจฉราพรรณ ขุนศรี
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ชั้น ป.6/2 สัปดาห์ที่ 3
โดย : นางสาวธิดากานต์ อินธิ
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
แผนจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ป.๑ หน่วยการเรียนรู้ที่๗ เพื่อนรักเพื่อนเล่น
โดย : นายคมลิขิต นามไว
ร.ร.บ้านม่วง    จ.หนองคาย
รายงานการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (๒๐๑๙) ป.๔/๓ สัปดาห์ที่ ๓
โดย : นางสาวชลธิชา เฉลาชัย
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
แผนจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ป.๑ หน่วยการเรียนรู้ที่๖ โรงเรียนลูกช้าง
โดย : นายคมลิขิต นามไว
ร.ร.บ้านม่วง    จ.หนองคาย
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) สัปดาห์ที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
โดย : นางสาวชุติมา เพริศแก้ว
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
เรื่องโรงเรียนของเรา ระดับชั้น อนุบาล ๒
โดย : นางสุกันยา ศิริวัฒนโยธิน
ร.ร.วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)    จ.กรุงเทพมหานคร
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล-ชั้นประถมศึกษาปีที่5-ห้อง2 สัปดาห์ที่ 2
โดย : นายฉัตรชัย​ โหลแก้ว
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล สัปดาห์ที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5
โดย : นายพีรภัทร​ พรใส
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
โดย : นายวันเฉลิม พินิจรัมย์
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
โดย : นายวันเฉลิม พินิจรัมย์
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล-ชั้นประถมศึกษาปีที่5-ห้อง2
โดย : นายฉัตรชัย​ โหลแก้ว
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ตัวหารร่วมมาก(ไฟล์นำเสนอพร้อมเสียงประกอบ)
โดย : นางสาวขวัญตา บาลโสง
ร.ร.วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)    จ.กรุงเทพมหานคร
เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ จำนวนเฉพาะ และตัวประกอบเฉพาะ
โดย : นางสาวนุ่น ไชยรัตน์
ร.ร.วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ลักษณะและหน้าที่อวัยวะภายนอก
โดย : นางสาววรางคณา ภาสองชั้น
ร.ร.วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)    จ.กรุงเทพมหานคร
วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย : นางสาวสุปรียา สมสอน
ร.ร.วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)    จ.กรุงเทพมหานคร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย : นางสาวสุปรียา สมสอน
ร.ร.วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)    จ.กรุงเทพมหานคร
Food-Writing-Pyramid-Activity
โดย : นางสาวสุพรรณี วัลลิภะคะ
ร.ร.วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)    จ.กรุงเทพมหานคร
My Healthy Eating Food Journal
โดย : นางสาวสุพรรณี วัลลิภะคะ
ร.ร.วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)    จ.กรุงเทพมหานคร
กำลังแสดงหน้าที่ 1/376 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th