หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวกนกพร นนท์ไพรวัลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.แสงอร่ามพิทยาคม    จ.อุดรธานี
นางสาวสุฑาทิพย์ พาทา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.แสงอร่ามพิทยาคม    จ.อุดรธานี
นางดาวลอย อำนวยผล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ครูอนุบาลปีที่ 1
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
นางสาวจิรวรรณ เอกวรรณัง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ปะทิววิทยา    จ.ชุมพร
นางเฉลิมศรี พัฒนเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ครูประถมศึกษาปีที่ 2
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
นายรณชัย พัฒนเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ครูประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,405,737 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,201,171 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,119,333 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,595,483 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,423,832 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,305,853 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,220,397 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,119,849 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,033,590 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,991,087 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,838,932 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,808,466 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,767,923 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,723,790 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ
โดย : คุณครูวีรยุทธ นวลละออง
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ปีการศึกษา 2560
โดย : คุณครูวีรยุทธ นวลละออง
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง STEM Education and Active Learning
โดย : คุณครูวีรยุทธ นวลละออง
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
อบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา "ค่ายคุณธรรม จริยธรรม"
โดย : คุณครูบุญญฤทธิ์ ภู่ทิม
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง STEM Education and Active Learning
โดย : คุณครูบุญญฤทธิ์ ภู่ทิม
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
ได้รับรางวัลครูผู้สอน "จิตสาธารณะดีเด่น"ปีการศึกษา 2556
โดย : คุณครูปราณีย์ แจ้งจิตร
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
ได้รับรางวัลครูดีศรีบ้านบึงประจำปี 2556
โดย : คุณครูปราณีย์ แจ้งจิตร
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
ได้รับรางวัลครูต้นแบบวัฒนธรรมไทย(สมาคมโรงเรียนเอกชน)
โดย : คุณครูปราณีย์ แจ้งจิตร
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น4 ชื่อจตุตดิเรกคุณาภรณ์ ปีการศึกษา 2555
โดย : คุณครูปราณีย์ แจ้งจิตร
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
ครูดีศรีเอกชน ประจำปี 2557
โดย : คุณครูสุภัสร จัดรัมย์
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง STEM Education and Active Learning
โดย : คุณครูสุภัสร จัดรัมย์
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับชั้น ป.4- ป.6 รางวัลระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
โดย : คุณครูสุภัสร จัดรัมย์
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
อบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา "ค่ายคุณธรรม จริยธรรม"
โดย : คุณครูสุภัสร จัดรัมย์
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
-
โดย : คุณครูวิญญา ไมตรีจิตร์
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
-
โดย : คุณครูวิญญา ไมตรีจิตร์
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
โดย : คุณครูสนธชัย คำกายปรง
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ"
โดย : คุณครูสนธชัย คำกายปรง
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
รางวัลครูชำนาญการพลศึกษา ประจำปี 2560
โดย : คุณครูสนธชัย คำกายปรง
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
อบรมหลักสูตร การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
โดย : คุณครูสมบูรณ์ ทองพูนดี
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง stem education and active learning
โดย : คุณครูสมบูรณ์ ทองพูนดี
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/602 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th