หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนวัดลำกะดาน
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 29
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโคกสลุด
สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนรักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง)
สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนนาเจริญหนองแดง
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
นางสาวปุณยนุช สิทธิดำรงค์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ร.ร.วัดก้างปลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางศรีเมือง บุญแพทย์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง    จ.นครสวรรค์
นางสาวพิชนันท์ พรหมดนตรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 1
ร.ร.วัดก้างปลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางอนุสรา วงศ์แก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 1
ร.ร.วัดก้างปลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวศิรินุช น้ำกลั่น
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
กลุ่ม : บุคลากรในโรงเรียน
ร.ร.ด่านสิงขร    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางสาวจิรกาญจน์ ปัญญา
ตำหแน่ง : ธุรการโรงเรียน
กลุ่ม : บุคลากรในโรงเรียน
ร.ร.ด่านสิงขร    จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,338,028 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,180,096 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,870,220 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,068,127 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,930,822 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,694,346 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,628,521 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,497,892 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,435,479 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,353,059 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,229,393 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,228,737 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,198,044 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,166,486 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,141,127 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
โดย : นายพิษณุ เพชรพิรุณ
ร.ร.ทุ่งตะโกวิทยา    จ.ชุมพร
ชุดการเรียนรู้ เรื่องเพศกับวัยรุ่น ชุดที่ 1 พัฒนาการทางเพศ
โดย : นางสาวทำนอง พิระชัย
ร.ร.ทัพพระยาพิทยา    จ.สระแก้ว
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ เรื่องความปลอดภัยในชีวิต
โดย : นางสาวปุญญาพร บุญปลูก
ร.ร.อนุบาลบุรีรัมย์    จ.บุรีรัมย์
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนต้นแบบศูนย์อาเซียนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1
โดย : นางสาวปุญญาพร บุญปลูก
ร.ร.อนุบาลบุรีรัมย์    จ.บุรีรัมย์
การรายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว 2552
โดย : นางฉันทนา อักษรณรงค์
ร.ร.อนุบาลบุรีรัมย์    จ.บุรีรัมย์
มอบของที่ระลึกเสื้อไทดำ
โดย : นางกาญจนา เกิดลอย
ร.ร.ชุมชนวัดหนองโพ    จ.ราชบุรี
นำเสนอผลงานการสอนคอมพิวเตอร์ลายหน้าหมอนไทดำ ด้วยโปรแกรมppt ต่อหน้าพระพักตร์
โดย : นางกาญจนา เกิดลอย
ร.ร.ชุมชนวัดหนองโพ    จ.ราชบุรี
การพัฒนาการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการวัดน้ำหนักและปริมาตร โดยแทรกด้วยบทเพลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
โดย : นางสาววรวลัญช์ เด็ดแก้ว
ร.ร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
การพัฒนาการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการวัดน้ำหนักและปริมาตร โดยแทรกด้วยบทเพลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
โดย : นางสาววรวลัญช์ เด็ดแก้ว
ร.ร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
โดย : ว่าที่พันตรีรักษา ไชยชนะ
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ, การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ, การแข่งขันสวดมนต์พื้นเมืองล้านนา ระดับประถมศึกษา
โดย : นางสายทอง สุขปักษา
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ, การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ, การแข่งขันสวดมนต์พื้นเมืองล้านนา ระดับประถมศึกษา
โดย : นางสาวสุภลักษณ์ กันธิยะ
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โดย : นางสาวชลธิชา เฉลาชัย
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
โดย : นางสาวกมลพร ชิณแสน
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 จ.บุรีรัมย์
โดย : นายพิพฒน์ สอนสมนึก
ร.ร.ศรีบุญเรืองวิทยาคาร    จ.สกลนคร
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 จ.บุรีรัมย์
โดย : นางรัตนพร วภักดิ์เพชร
ร.ร.ศรีบุญเรืองวิทยาคาร    จ.สกลนคร
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 จ.บุรีรัมย์
โดย : ว่าที่ ร.ท.สุพัฒน์ วันดี
ร.ร.ศรีบุญเรืองวิทยาคาร    จ.สกลนคร
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 จ.บุรีรัมย์
โดย : นายกฤษฎา คำมา
ร.ร.ศรีบุญเรืองวิทยาคาร    จ.สกลนคร
โครงงานระบบสมองกลแบบฝังตัว ปีการศึกษา 2560
โดย : นายเอกลักษณ์ ไชโย
ร.ร.วัดนางแก้ว    จ.ราชบุรี
โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ปีการศึกษา 2558
โดย : นายเอกลักษณ์ ไชโย
ร.ร.วัดนางแก้ว    จ.ราชบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/237 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th