หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนร่มเกล้า
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียนบ้านมาบยางพร
สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา
สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
สพป.กาญจนบุรี เขต 8
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
สพป.สมุทรปราการ เขต 6
โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต
สพป.ขอนแก่น เขต 2
นางสาวพัชรินทร์ โกสุมพันธุ์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดเพรางาย    จ.นนทบุรี
นางสาวพัชรินทร์ โกสุมพันธุ์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.วัดเพรางาย    จ.นนทบุรี
นางสุจิตรา ต่วนนุช
กลุ่ม : ครูธุรการ
ร.ร.วัดเพรางาย    จ.นนทบุรี
นางสาวกษมา แสงศรี
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดเพรางาย    จ.นนทบุรี
นางสาวซัม มาสมพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดเพรางาย    จ.นนทบุรี
นายไพศาล ไหลงาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.บ้านกระทุ่มล้ม    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,107,596 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,728,883 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,501,466 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,848,456 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,720,600 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,496,097 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,420,667 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,398,528 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,253,718 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,229,351 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,022,605 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,975,403 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,965,855 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,950,728 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 1,908,295 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รางวัลระดับเงิน การประกวดสื่อการเรียนรู้ ประเภทสื่อสิ่งประดิษฐ์ ชื่อสื่อ "บัตรสะสมคำ" เครือข่ายโรงเรียนที่ 65
โดย : นางน้ำอ้อย บรรลุประสงค์
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลระดับเงิน การประกวดสื่อการเรียนรู้ ประเภทสื่อสิ่งประดิษฐ์ ชื่อสื่อ
โดย : นางสาวกวีศิริ เล็กฉลาด
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลระดับทอง การประกวดสื่อการเรียนรู้ ประเภทสื่อสิ่งประดิษฐ์ ชื่อสื่อ
โดย : นางสาวดาหวัน เสนาฤทธิ์
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลระดับเงิน การประกวดสื่อการเรียนรู้ ประเภทสื่อสิ่งประดิษฐ์ ชื่อสื่อ
โดย : นางสาวสุชัญญดา วิชาเดช
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลระดับทอง การประกวดสื่อการเรียนรู้ ประเภทสื่อสิ่งประดิษฐ์
โดย : นางสาวสุชัญญดา วิชาเดช
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลระดับทอง การประกวดสื่อการเรียนรู้ ประเภทสื่อสิ่งประดิษฐ์ ชื่อสื่อ
โดย : นางสาววันเพ็ญ แผ่นใหญ่
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลเกียรติยศ สาขาทัศนศิลป์ ปี ๒๕๔๗
โดย : นายคนอง อาจโยธา
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ

โดย : นายคนอง อาจโยธา
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รางวัลครูสอนศิลปะตัวอย่างระดับชาติ ปี ๒๕๓๖
โดย : นายคนอง อาจโยธา
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
บทความ"วิเคราะห์นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา"หนังสือพิมพ์เสรีปักษ์ใต้
โดย : กานต์ ตันตระกูล
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
บทความ"เส้นทางนายกฯคนที่29ของไทยเส้นทางครม."หนังสือพิมพ์เสรีปักษ์ใต้
โดย : กานต์ ตันตระกูล
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOPภายใต้นโยบายประชารัฐกรณีศึกษา คลัสเตอร์กล้วยหินจังหวัดยะลา
โดย : สามารถ อิแอ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
การจัดการขยะมูลฝอยของชาวบ้าน ม.1 ต.ปากบางสะกอม อ.เทพา จ.สงขลา
โดย : เกรียงศักดิ์ ยะมันยะ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
รายงานการสร้างและการใช้ชุดการเรียนรู้รายวิชา ว๓๑๒๐๑ (กลศาสตร์ ๑) หน่วยการเรียนรู้ แรงและกฎการเคลื่อนที่
โดย : นายพลรวี รัตนพันธ์
ร.ร.ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์    จ.ศรีสะเกษ
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง มหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย : นายสุภพงศ์ สุวรรณมาศ
ร.ร.บ้านเชิงดอยสุเทพ    จ.เชียงใหม่
กิจกรรมปลูกฝังการออมเงิน (โตไปไม่โกง)
โดย : นางสาวสาลิณี แสงอบ
ร.ร.วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)    จ.สุโขทัย
กิจกรรม การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย รางวัลระดับเหรียญเงินชั้นม.1-ม.3
โดย : นางน้ำฝน นามรินทร์
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
กิจกรรมการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย รางวัลระดับเหรียญเงินชั้นม.4-ม.6
โดย : นางน้ำฝน นามรินทร์
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
กิจกรรมการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย รางวัลระดับเหรียญเงินชั้นม.1-ม.3
โดย : นางน้ำฝน นามรินทร์
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
กิจกรรมการแข่งขันเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ ๘ บท รางวัลระดับเหรียญเงินชั้นม.1-ม.3
โดย : นางน้ำฝน นามรินทร์
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/596 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th