หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านรัตนะ
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
สพป.กำแพงเพชร เขต 41
โรงเรียนศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 18
โรงเรียนบ้านไฮ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนจระเข้วิทยายน
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
สพป.นครนายก เขต 1
นางณัฐกานต์ ขมินกูล
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
นายวีระพัฒน์ จันทวงศ์
กลุ่ม : ช่างคุรุภัณท์
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
นางสาวเบญจวรรณ อัตชู
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
นางสาวสมใจ เรืองอ่อง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
นางณัฐกานต์ ขมินกูล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
นางอุบลรัตน์ ฤกษนันทน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,884,365 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 5,846,491 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,418,394 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,874,763 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,619,587 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,411,958 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,236,963 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,230,710 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,117,253 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,111,626 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,850,223 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,741,769 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,709,808 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,662,599 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,658,201 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
31 สิงหาคม 2554 ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยแก่คณะครูโรงเรียนบ้านแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โดย : นางสุทธพร เสนชุ่ม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
3-5 เมษายน 2555 เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางสำหรับวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่นโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
โดย : นางสุทธพร เสนชุ่ม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
ผู้มีความมุ่งมั่นอุตสาหะและมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
โดย : นางสาวอัปสร สันหละ
ร.ร.อะมาดิยะห์มูลนิธิ    จ.พัทลุง
13-15 กันยายน 2556 เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การเล่านิทานประกอบสื่อ ระดับชั้น ปฐมวัย
โดย : นางสุทธพร เสนชุ่ม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
5 สิงหาคม 2554 ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โครงการยกระดับคุณภาพครูและผู้บริหารทั้งระบบ ตามแผนการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2554 1-5 สิงหาคม2554
โดย : นางสุทธพร เสนชุ่ม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
5 สิงหาคม 2552 ได้คะแนนสูงสุด การพิจารณาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดย : นางสุทธพร เสนชุ่ม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
7 กรกฎาคม 2549 ชนะเลิศครูต้นแบบปฐมวัย
โดย : นางสุทธพร เสนชุ่ม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
18 สิงหาคม 2540 ได้รับการคัดเลือกเป็นครูระดับก่อนประถมศึกษาดีเด่น
โดย : นางสุทธพร เสนชุ่ม
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
เหรียญทองตะกร้อคู่ หญิง
โดย : นายชัยพงศ์ รักษาวงศ์
ร.ร.ขนอมพิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
เดี่ยวระนาดเอก ประเภท ข ม.1-ม.3
โดย : นางสาวพัณณิตา มณี
ร.ร.ขนอมพิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
คะแนน RT ป.1
โดย : นายวันชนะ ชลออนนันต์
ร.ร.มูลนิธิรุ่งนภาแม่จันเชียงราย    จ.เชียงราย
งบประมาณ
โดย : นายวันชนะ ชลออนนันต์
ร.ร.มูลนิธิรุ่งนภาแม่จันเชียงราย    จ.เชียงราย
คะแนนสอบกลางภาคเรียน
โดย : นายวันชนะ ชลออนนันต์
ร.ร.มูลนิธิรุ่งนภาแม่จันเชียงราย    จ.เชียงราย
คะแนน NT ป.3
โดย : นายวันชนะ ชลออนนันต์
ร.ร.มูลนิธิรุ่งนภาแม่จันเชียงราย    จ.เชียงราย
คะแนนนักเรียน
โดย : นายวันชนะ ชลออนนันต์
ร.ร.มูลนิธิรุ่งนภาแม่จันเชียงราย    จ.เชียงราย
รางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2/2557
โดย : นางสุเจตน์ บุญปล้อง
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลหนึ่งแสนครูดีประจำปี 2555
โดย : นางสุเจตน์ บุญปล้อง
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองกิจกรรมการแปรรูปอาหารระดับ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคครั้งที่ 61 ประจำปี2554
โดย : นางสุเจตน์ บุญปล้อง
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ครูวิทยาศาสตร์ประจำปี 2554
โดย : นางสุเจตน์ บุญปล้อง
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลเป็นบุคคลากรต้นแบบปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้ประจำปี 2546
โดย : นางสุเจตน์ บุญปล้อง
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/289 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th