หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนร่มเกล้า
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียนบ้านมาบยางพร
สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา
สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
สพป.กาญจนบุรี เขต 8
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
สพป.สมุทรปราการ เขต 6
โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต
สพป.ขอนแก่น เขต 2
นางสาวพัชรินทร์ โกสุมพันธุ์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดเพรางาย    จ.นนทบุรี
นางสาวพัชรินทร์ โกสุมพันธุ์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.วัดเพรางาย    จ.นนทบุรี
นางสุจิตรา ต่วนนุช
กลุ่ม : ครูธุรการ
ร.ร.วัดเพรางาย    จ.นนทบุรี
นางสาวกษมา แสงศรี
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดเพรางาย    จ.นนทบุรี
นางสาวซัม มาสมพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดเพรางาย    จ.นนทบุรี
นายไพศาล ไหลงาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.บ้านกระทุ่มล้ม    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,107,596 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,728,887 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,501,467 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,848,460 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,720,608 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,496,098 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,420,669 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,398,533 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,253,719 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,229,352 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,022,606 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,975,403 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,965,858 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,950,729 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 1,908,297 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย คำคมเดิม รางวัลระดับเหรียญเงินชั้น ม.1-ม.3
โดย : นางน้ำฝน นามรินทร์
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
กิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นม.4-ม.6 รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2
โดย : นางน้ำฝน นามรินทร์
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
โครงการห้องเรียนสีขาว โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ระดับดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดย : นางน้ำฝน นามรินทร์
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน เล่มที่ 1 ความหมายของฟังก์ชัน
โดย : นางสาวสายพิน รากกระโทก
ร.ร.เสิงสาง    จ.นครราชสีมา
ดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวชื่อสถานศึกษาโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
โดย : นางสาวชนิดา ครุฑยัง
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
อบรม Follow on Boot Camp รุ่นที่13
โดย : นางสาวชนิดา ครุฑยัง
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
อบรม Boot Camp รุ่นที่13
โดย : นางสาวชนิดา ครุฑยัง
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Unlocking Professional Learning Community (PLC) into Practice : Focus on ELTW”
โดย : นางสาวชนิดา ครุฑยัง
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
โดย : นายสงัด จันทร์พลี
ร.ร.ขนาดมอญพิทยาคม    จ.สุรินทร์
โครงการห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ระดับดีเด่น ปีการศึกษา 2559
โดย : นางสาวทวิชา เขียวรักษา
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นม.4-ม.6
โดย : นางสาวทวิชา เขียวรักษา
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นม.1-ม.3
โดย : นางสาวทวิชา เขียวรักษา
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดเพลงคุรธรรม ระดับชั้นม.1-ม.3
โดย : นางสาวทวิชา เขียวรักษา
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
รายงานการวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของประเทศไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
โดย : นางสุวิมล อินชนะ
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
สื่อและนวัตกรรม
โดย : นางสาวสิริพร จินตนา
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
ชื่องานวิจัย การพัฒนาทักษะการหาผลคูณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางสาวสิริพร จินตนา
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 (อ33101)
โดย : นายมงคล อิ่มสุวรรณ
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานไม่ส่งการบ้าน
โดย : นางสาวสิริพร จินตนา
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้แบบฝึกทักษะและการเสริมแรง
โดย : นางสาวสิริพร จินตนา
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
การติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางสาวศวรรยา อนุศาสนี
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/596 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th