หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา
สพป.ตราด เขต 1
โรงเรียนถาวรวิทยา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
สพป.พิษณุโลก เขต 0
โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพป.สุโขทัย เขต 1
นางสาวขนิษฐา ชาววิวัฒน์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)    จ.นนทบุรี
นางเบญจมาศ สำเนากลาง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)    จ.นนทบุรี
นางสาวธันยนันท์ ตั้งสายัณห์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : แนะแนว
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
นิภาพร ปิ่นโมรา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : แนะแนว
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
ชิดขวัญ นุชนาถ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
สมภพ ออกกิจวัตร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,290,483 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,097,349 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,808,919 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,023,256 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,888,839 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,657,235 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,574,826 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,480,386 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,395,675 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,335,516 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,172,351 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,165,053 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,155,950 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,128,988 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,105,718 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
โดย : นางเฉลียว มูลสุวรรณ
ร.ร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6
โดย : นางสาวเบญจมาภรณ์ แผ่นดินสวรรค์
ร.ร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
โดย : นางสาวเบญจมาภรณ์ แผ่นดินสวรรค์
ร.ร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
โดย : นางสาวเบญจมาภรณ์ แผ่นดินสวรรค์
ร.ร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
โดย : นางสาวณชนก โพธิ์พินิจ
ร.ร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
โดย : นางสาวณชนก โพธิ์พินิจ
ร.ร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
โดย : นางสาวณชนก โพธิ์พินิจ
ร.ร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
โดย : นางสาวณชนก โพธิ์พินิจ
ร.ร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
โดย : นางสาวกรรณิการ์ ศรีโยหะ
ร.ร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
โดย : นางสาวกรรณิการ์ ศรีโยหะ
ร.ร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
โดย : นางสาวกมลชนก ม่วงศรีจันทร์
ร.ร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6
โดย : นางสาวกมลชนก ม่วงศรีจันทร์
ร.ร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
โดย : นางสาวกมลชนก ม่วงศรีจันทร์
ร.ร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
โดย : นางลมัย แจ้งสว่าง
ร.ร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
โดย : นางลมัย แจ้งสว่าง
ร.ร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
โดย : นางลมัย แจ้งสว่าง
ร.ร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
ปี 2561 รางวัลเข็มและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "ครุสดุดี" ปี 2561 จากสำนักงานคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
โดย : นายตอฮีรน หะยีเลาะแม
ร.ร.บ้านโกตาบารู    จ.ยะลา
ปี 2560 รางวัลเข็มและโล่เชิดชูเกียรติระดับประเทศ "ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐" จากกระทรวงวัฒนธรรม
โดย : นายตอฮีรน หะยีเลาะแม
ร.ร.บ้านโกตาบารู    จ.ยะลา
ปี 2559 โล่ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากหน่วยงาน ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
โดย : นายตอฮีรน หะยีเลาะแม
ร.ร.บ้านโกตาบารู    จ.ยะลา
ปี 2558 โล่รางวัลชนะเลิศการประกวดภูมิทัศน์โรงเรียนขนาดใหญ่ดีเด่น จากหน่วยงาน สพป.ปัตตานี เขต ๒
โดย : นายตอฮีรน หะยีเลาะแม
ร.ร.บ้านโกตาบารู    จ.ยะลา
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/234 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th