หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางสาวปณิดา สีละโคตร
ตำหแน่ง : คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา (ครูพี่เลี้ยง)
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดศรีจันทร์    จ.ขอนแก่น
นายธนวัฒน์ เพียลาด
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ร.ร.บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)    จ.กำแพงเพชร
นายชัชวาลย์ ดวงรัตน์
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ร.ร.บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)    จ.กำแพงเพชร
นายสุรสรรค์ ทองสมบัติ
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำ
ร.ร.วังสามหมอวิทยาคาร    จ.อุดรธานี
นางพรทิพย์ บรรเทา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.วังสามหมอวิทยาคาร    จ.อุดรธานี
นางศศิธร สามัญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.วังสามหมอวิทยาคาร    จ.อุดรธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,170,807 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,863,295 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,852,077 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,450,826 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,241,142 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,223,307 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,059,080 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,042,723 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,830,228 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,759,246 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,713,440 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,690,961 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,690,036 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,656,301 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,632,817 ครั้ง





รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ครูผู้ฝึกซ้อม กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559
โดย : นายอนุชิต แก้วคูนอก
ร.ร.ชุมชนโนนแดง    จ.นครราชสีมา
ชนะเลิศวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลระดับจังหวัดประเภททีมหญิง ปี2548 ชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอลประเภททีมหญิงกีฬานักเรียนจังหวัดชัยภูมิ รองชนะเลิศวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลประเภททีมหญิงรอบคัดเลือกตัวแทนศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา รองชนะเลิศวอลเลย์บอลชายหาดหญิงยูโรเค
โดย : นายบุญทัน บุตราช
ร.ร.บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)    จ.ชัยภูมิ
ชนะเลิศวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลระดับจังหวัดปี 2546ประเภท ทีมชาย รองชนะเลิศวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลระดับจังหวัด ประเภททีม หญิง
โดย : นายบุญทัน บุตราช
ร.ร.บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)    จ.ชัยภูมิ
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดคำแบบโฟนิคส์ (Phonics) ชุด Let’s read สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางคอมสีย๊ะ ดาหะซี
ร.ร.บ้านโกตาบารู    จ.ยะลา
สภาพปัญหาการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพณิชยการบ้านดุง
โดย : นายสินสมบัติ ปุกหุต
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ปัญหาการบริหารงานผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
โดย : นายสินสมบัติ ปุกหุต
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี

โดย : นายธีระ ประสงค์สุข
ร.ร.นาทรายวิทยาคม    จ.อุดรธานี
หนึ่งแสนครูดี
โดย : นางรุ่งนภา แตงสาตร์
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
ประเภทนักเรียน...เข้ารอบประกวดรอบชิงชนะเลิศ การขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค (ภาคใต้) ปี 2559
โดย : นางสาวนิตยา พรหมจิตร
ร.ร.ปากจั่นวิทยา    จ.ระนอง
ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ระดับจังหวัด เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2559 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
โดย : นางสาวนิตยา พรหมจิตร
ร.ร.ปากจั่นวิทยา    จ.ระนอง
ประเภทนักเรียน...รางวัลรองชนะเลิศ การขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค (ภาคใต้) ปี 2558
โดย : นางสาวนิตยา พรหมจิตร
ร.ร.ปากจั่นวิทยา    จ.ระนอง
ประเภทนักเรียน...รางวัลชนะเลิศ การขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค (ภาคใต้) ปี 2555
โดย : นางสาวนิตยา พรหมจิตร
ร.ร.ปากจั่นวิทยา    จ.ระนอง
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E- BOOK)
โดย : นางสุพัตรา เหล่ายา
ร.ร.นาทรายวิทยาคม    จ.อุดรธานี
หนึ่งแสนครูดี
โดย : นายสงวน ฮองต้น
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
AN ATTITUDE SURVER ON ENTERRING INTO ASEAN ECONOMIC COMMUNITY OF BAN DUNG COMMERCIAL TECHNOLOGICAL COLLGE'S STUDENTS, UNDER OFFICE OF THE PRIVATE EDUCATION COMMISSION
โดย : ผศ.ดร.ทรรศนภูมิ บุรีเพีย
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ชนิดของประโยค
โดย : นางเยาวพา สร้อยกุดเรือ
ร.ร.นาทรายวิทยาคม    จ.อุดรธานี
โล่ห์รางวัลครูดีศรีบัวแดง
โดย : นายสามารถ ถึงลาภ
ร.ร.บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)    จ.ชัยภูมิ
โล่ห์ครูดีศรีกุดชุมแสง
โดย : นายสามารถ ถึงลาภ
ร.ร.บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)    จ.ชัยภูมิ
หนึ่งแสนครูดี
โดย : นางฐิรพรรณ คู่เจริญถาวร
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
หนึ่งแสนครูดี
โดย : นางวัชรินทิพย์ นัทธี ครูพิเศษ
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/596 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th