หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนวัดลำกะดาน
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 29
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโคกสลุด
สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนรักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง)
สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนนาเจริญหนองแดง
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
นางสาวปุณยนุช สิทธิดำรงค์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ร.ร.วัดก้างปลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางศรีเมือง บุญแพทย์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง    จ.นครสวรรค์
นางสาวพิชนันท์ พรหมดนตรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 1
ร.ร.วัดก้างปลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางอนุสรา วงศ์แก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 1
ร.ร.วัดก้างปลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวศิรินุช น้ำกลั่น
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
กลุ่ม : บุคลากรในโรงเรียน
ร.ร.ด่านสิงขร    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางสาวจิรกาญจน์ ปัญญา
ตำหแน่ง : ธุรการโรงเรียน
กลุ่ม : บุคลากรในโรงเรียน
ร.ร.ด่านสิงขร    จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,338,059 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,180,144 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,870,267 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,068,150 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,930,859 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,694,369 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,628,570 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,497,905 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,435,516 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,353,078 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,229,435 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,228,789 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,198,066 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,166,528 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,141,157 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS) ปีการศึกษา 2560
โดย : นายทองใบ ปะวะเส
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
ผู้สอนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับภาค ปีการศึกษา 2560
โดย : นายทองใบ ปะวะเส
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมสร้างค่ายพักแรม ม.1-3 ระดับภาค ปีการศึกษา 2560
โดย : นายทองใบ ปะวะเส
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS) ระดับชาติเหรียญทอง ระดับ สพม. ปีการศึกษา 2559
โดย : นายทองใบ ปะวะเส
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS)ระดับภาคเหรียญทอง ปีการศึกษา 2559
โดย : นายทองใบ ปะวะเส
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
หนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา 2557
โดย : นายวุฒิชัย แสนบุตรดา
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWORD) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2557
โดย : นายวุฒิชัย แสนบุตรดา
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก สายผู้สอน ปีการศึกษา 2560
โดย : นายสุรชาติ โยธามาตย์
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
หนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา 2557
โดย : นายสุรชาติ โยธามาตย์
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดระเบียบแถวและสวนสนามระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
โดย : นายไกรวุฒิ คำเพราะ
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน ปีการศึกษา 2560
โดย : นางวาสนา พรหมรักษา
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
เหรียญลูกเสือสดุดีพระราชทาน ชั้นที่ 3 ปี พ.ศ.2558
โดย : นางวาสนา พรหมรักษา
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก สายผู้สอน ปีการศึกษา 2558
โดย : นางวาสนา พรหมรักษา
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
หนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา 2557
โดย : นางวาสนา พรหมรักษา
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
เหรียญทอง การตัดต่อภาพยนต์ ม. 4-6 ปีการศึกษา 2560
โดย : นางจิราภรณ์ ชาวพงษ์
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
ชนะเลิศอันดับ 2 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ม. 1-3 ปีการศึกษา 2560
โดย : นางจิราภรณ์ ชาวพงษ์
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
เหรียญทอง โครงงานอาชีพ ม. 4-6 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย : นางจิราภรณ์ ชาวพงษ์
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
ชนะเลิศ โครงงานอาชีพ ม. 4-6 ปีการศึกษา 2560
โดย : นางจิราภรณ์ ชาวพงษ์
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
เหรียญทอง การตัดต่อภาพยนต์ ม.4-6 ปีการศึกษา 2558
โดย : นางจิราภรณ์ ชาวพงษ์
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานอาชีพ ม.1-3 ปีการศึกษา 2559
โดย : นางจิราภรณ์ ชาวพงษ์
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/237 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th