หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนวัดลำกะดาน
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 29
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโคกสลุด
สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนรักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง)
สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนนาเจริญหนองแดง
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
นางสาวปุณยนุช สิทธิดำรงค์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ร.ร.วัดก้างปลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางศรีเมือง บุญแพทย์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง    จ.นครสวรรค์
นางสาวพิชนันท์ พรหมดนตรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 1
ร.ร.วัดก้างปลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางอนุสรา วงศ์แก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 1
ร.ร.วัดก้างปลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวศิรินุช น้ำกลั่น
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
กลุ่ม : บุคลากรในโรงเรียน
ร.ร.ด่านสิงขร    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางสาวจิรกาญจน์ ปัญญา
ตำหแน่ง : ธุรการโรงเรียน
กลุ่ม : บุคลากรในโรงเรียน
ร.ร.ด่านสิงขร    จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,338,114 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,180,222 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,870,346 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,068,186 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,930,886 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,694,411 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,628,640 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,497,935 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,435,565 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,353,096 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,229,508 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,228,884 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,198,114 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,166,574 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,141,200 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
หนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา 2557
โดย : นางจิราภรณ์ ชาวพงษ์
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก สายผู้สอน ปีการศึกษา 2557
โดย : นางจิราภรณ์ ชาวพงษ์
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
เหรียญทอง การตัดต่อภาพยนต์ ม.4-6 ปีการศึกษา 2559
โดย : นางจิราภรณ์ ชาวพงษ์
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
เหรียญทอง โครงงานอาชีพ ม. 4-6 ปีการศึกษา 2559
โดย : นางจิราภรณ์ ชาวพงษ์
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
เหรียญทอง โครงงานอาชีพ ม. 4-6 ปีการศึกษา 2558
โดย : นางจิราภรณ์ ชาวพงษ์
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
เหรียญทอง โครงงานอาชีพ ม.1-3 ปีการศึกษา 2557
โดย : นางจิราภรณ์ ชาวพงษ์
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
รองชนะเลิศอันดับ 2 การตัดต่อภาพยนต์ ม.4-6 ปีการศึกษา 2557
โดย : นางจิราภรณ์ ชาวพงษ์
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
รองชนะเลิศอันดับ 2 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ม.1-3 ปีการศึกษา 2557 จาก สพม.26
โดย : นางจิราภรณ์ ชาวพงษ์
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมSpelling Bee ปีการศึกษา 2557
โดย : นางรัชนี วิชัยธรรม
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ปี2559 จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
โดย : นายชาญชัย ชาวพงษ์
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก 2557 จากกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก
โดย : นายชาญชัย ชาวพงษ์
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี2556 จากคุรุสภา
โดย : นายชาญชัย ชาวพงษ์
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
ครูสอนดี จากสศค. ปี 2555
โดย : นายชาญชัย ชาวพงษ์
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
ครูภาษาต่างประเทศดีเด่น ปี 2554 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
โดย : นายชาญชัย ชาวพงษ์
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ปี2559 จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
โดย : น.ส.พัชรี วงษ์แสน
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี2556 จากคุรุสภา
โดย : น.ส.พัชรี วงษ์แสน
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
ครูสอนดี จากสศค. ปี 2555
โดย : น.ส.พัชรี วงษ์แสน
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
ครูภาษาต่างประเทศดีเด่น ปี 2554 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
โดย : น.ส.พัชรี วงษ์แสน
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก 2557 จากกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก
โดย : น.ส.พัชรี วงษ์แสน
ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    จ.มหาสารคาม
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4MAT) รายวิชาสุขศึกษาพื้นฐาน 5 พ33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย : นายมงคล มินพิมาย
ร.ร.มะค่าวิทยา    จ.นครราชสีมา
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/237 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th