หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 29
โรงเรียนบ้านสันปง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
นายบุญทรง บุญทรง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นายบุญช่วย เทียนแป้น
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นายเอกราช ฉัตรใจคำ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นายสมทรัพย์ สิทธิแก้ว
ตำหแน่ง : นักการภารโรง
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นายสมชาย ใหม่พรหม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,165,933 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,855,320 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,605,916 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,916,724 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,785,051 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,560,356 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,462,730 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,446,012 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,291,477 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,284,138 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,073,122 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,034,532 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,018,551 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,006,647 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,980,525 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอนภาษาอังกฤษ
โดย : พาฝัน ดูฮาเมลน์
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
2554-2556 Bronze Award วิจัยแห่งชาติสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย : คล่อง วงศ์สุขมนตรี
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
2552 นักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยนรธิวาสราชนครินทร์
โดย : คล่อง วงศ์สุขมนตรี
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
2544 QMR วท.นช.ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002 ด้านการบริการการศึกษา จาก TUV Rheinland
โดย : คล่อง วงศ์สุขมนตรี
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
งานวิจัย เรื่องการประเมินผลการดำเนินงานด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ
โดย : ว่าที่ร้อยตรีหญิงลัดดา ทองตั้ง
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
2557ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันทดสอบความรู้ทางสุขศึกษา ระดับประถมศึกษา จ.สตูล
โดย : ว่าที่ร้อยตรีหญิงลัดดา ทองตั้ง
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
การค้นคว้าอิสระ (IS) เรื่องการสกัสคำสำคัญจากบทคัดย่อภาษาไทย
โดย : ทัศนีย์ อุทัยสุริ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
สารนิพนธ์ เรื่องการศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งลุง
โดย : กิตติรัตน์ พฤกษ์อุดม
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
2560 ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนรางวัลระดับเหรียญเงินในกิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ และรางวัลเหรียญทองแดงการสร้างWebpage ประเภทTditorของสพม.16สงขลา
โดย : สุณัฏยา อยู่อริยะ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
2554 วิทยากรอบรมโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารให้ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบางกล่ำ
โดย : สุณัฏยา อยู่อริยะ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
2551 ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ระดับ1ของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
โดย : สุณัฏยา อยู่อริยะ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
2560 ผู้ฝึกซ้อมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ประเภทเว็ปไซต์ ชนะเลิศอันดับ1 มหาวิทยาลัยทักษิณ
โดย : ธิดารัตน์ จันทร์แก้ว
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
2559 ผู้ฝึกซ้อมประกวดหนังสั้น "อาชีวทำดีเพื่อพ่อ"ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
โดย : ธิดารัตน์ จันทร์แก้ว
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
2556 รางวัลครูดีเด่น สมาคมการศึกษาเอกชนสงขลา
โดย : ธิดารัตน์ จันทร์แก้ว
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
2555 รางวัลหนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา
โดย : ธิดารัตน์ จันทร์แก้ว
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
รางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพ ประจำปี พ.ศ. 2559
โดย : นางตรงศรณ์ ตระกูลสม
ร.ร.วัดเจ้ามูล    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพ ประจำปี พ.ศ. 2560
โดย : นางสุทธินันท์ พูลเกิด
ร.ร.วัดเจ้ามูล    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว งานเปิดบ้านวิชการ มปณ. 60
โดย : นางสาววันเพ็ญ แผ่นใหญ๋
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว งานเปิดบ้านวิชการ มปณ. 60
โดย : นางสาวสุชัญญดา วิชาเดช
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลชนะเลิศ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เปิดประตูสู่การเรียนรู้ มปณ
โดย : น.ส.จุไรรัตน์ ปรัชญาเกรียงไกร
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/604 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th