หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนวัดลำกะดาน
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 29
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโคกสลุด
สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนรักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง)
สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนนาเจริญหนองแดง
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
นางสาวปุณยนุช สิทธิดำรงค์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ร.ร.วัดก้างปลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางศรีเมือง บุญแพทย์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง    จ.นครสวรรค์
นางสาวพิชนันท์ พรหมดนตรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 1
ร.ร.วัดก้างปลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางอนุสรา วงศ์แก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 1
ร.ร.วัดก้างปลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวศิรินุช น้ำกลั่น
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
กลุ่ม : บุคลากรในโรงเรียน
ร.ร.ด่านสิงขร    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางสาวจิรกาญจน์ ปัญญา
ตำหแน่ง : ธุรการโรงเรียน
กลุ่ม : บุคลากรในโรงเรียน
ร.ร.ด่านสิงขร    จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,338,049 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,180,126 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,870,252 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,068,141 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,930,851 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,694,358 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,628,556 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,497,902 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,435,507 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,353,075 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,229,417 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,228,778 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,198,061 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,166,518 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,141,146 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
เกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๗
โดย : นายประสพ สลุงอยู่
ร.ร.วัดใดใหญ่    จ.ลพบุรี
เกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สพป.ลพบุรี เขต ๑
โดย : นายประสพ สลุงอยู่
ร.ร.วัดใดใหญ่    จ.ลพบุรี
เกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
โดย : นายประสพ สลุงอยู่
ร.ร.วัดใดใหญ่    จ.ลพบุรี
เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ป.๑-๖ ระดับ สพป.ลพบุรี เขต ๑
โดย : นางฉลองรัตน์ ต้นเกตุ
ร.ร.วัดใดใหญ่    จ.ลพบุรี
เกียรติบัตรชนะเลิศ กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ม.๑-๓ ระดับ สพป.ลพบุรี เขต ๑
โดย : นางฉลองรัตน์ ต้นเกตุ
ร.ร.วัดใดใหญ่    จ.ลพบุรี
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ป.๑-๖ ระดับ สพป.ลพบุรี เขต ๑
โดย : นายสมพร พิบูลย์
ร.ร.วัดใดใหญ่    จ.ลพบุรี
เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ผู้ฝึกสอน นักเรียน กิจกรรมการแสดงตลก ป.๑-ม.๓ สพป.ลพบุรี เขต ๑
โดย : นายสมพร พิบูลย์
ร.ร.วัดใดใหญ่    จ.ลพบุรี
เกียรติบัตรรางวัล ชนะเลิศ กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ม.๑-๓ ระดับ สพป.ลพบุรี เขต ๑
โดย : นายสมพร พิบูลย์
ร.ร.วัดใดใหญ่    จ.ลพบุรี
รางวัลผุ้ฝึกสอนนักเรียนตอบปัญหาสารุกรม ระดับภาค
โดย : นายสมพร พิบูลย์
ร.ร.วัดใดใหญ่    จ.ลพบุรี
หลักการบริหารงานในสถานศึกษา
โดย : นายทวิต ราษี
ร.ร.บ้านห้วยหินลับ    จ.เพชรบูรณ์
การเผาถ่าน
โดย : นายทวิต ราษี
ร.ร.บ้านห้วยหินลับ    จ.เพชรบูรณ์
กล้วยน้ำว้า
โดย : นายทวิต ราษี
ร.ร.บ้านห้วยหินลับ    จ.เพชรบูรณ์
ถ่านคุณภาพ
โดย : นายทวิต ราษี
ร.ร.บ้านห้วยหินลับ    จ.เพชรบูรณ์
การเลี้ยงปลานิล
โดย : นายทวิต ราษี
ร.ร.บ้านห้วยหินลับ    จ.เพชรบูรณ์
การเลี้ยงปลาดุก
โดย : นายทวิต ราษี
ร.ร.บ้านห้วยหินลับ    จ.เพชรบูรณ์
การเลี้ยงกวาง
โดย : นายทวิต ราษี
ร.ร.บ้านห้วยหินลับ    จ.เพชรบูรณ์
กล้วยหอมทอง
โดย : นายทวิต ราษี
ร.ร.บ้านห้วยหินลับ    จ.เพชรบูรณ์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
โดย : นางสาวเยาวเรศ สัมฤทธิ์
ร.ร.บ้านหนองฆ้อง    จ.ประจวบคีรีขันธ์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
โดย : นายสุรศักดิ์ วิเวก
ร.ร.บ้านหนองฆ้อง    จ.ประจวบคีรีขันธ์
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)ม.1-ม.3
โดย : นายเดชดนัย เลี่ยนแก้ว
ร.ร.บ้านหนองฆ้อง    จ.ประจวบคีรีขันธ์
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/237 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th