หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายเสถียร จรชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นายพิริยะ สุวรรณสายะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวนิสายชล พงศ์พาชำนาญเวช
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวสุรีย์รัตน์ ยิ้มขลิบ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นายธีรัตม์ เสฎฐวุฒิธารณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวภัทชา พิสุทธิ์เมธา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,164,486 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,854,201 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,845,201 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,446,620 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,239,228 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,215,973 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,055,824 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,040,897 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,824,991 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,757,005 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,709,860 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,689,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,683,850 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,642,450 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,629,441 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านจำนวนโดยใช้นิทานเชิงคณิตของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโกตาบารู
โดย : นางมาซีเตาะห์ โตะแวอายี
ร.ร.บ้านโกตาบารู    จ.ยะลา
รายงานผลการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโกตาบารู โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ
โดย : นางนุซรีย์ อีซบซี
ร.ร.บ้านโกตาบารู    จ.ยะลา
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ที่ผลสอบ onet ปี 59 มีค่าเฉลี่ยได้ลำดับที่ 1 ของศูนย์ที่ 12 แวงน้อยทางขวางก้านเหลือง
โดย : นายสมพร ประโพธิศรี
ร.ร.บ้านหันโสกเชือก    จ.ขอนแก่น
กำหนดการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเสริม ป.3 ปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาวสุดาพร ลำคำ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
กำหนดการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.3 ปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาวสุดาพร ลำคำ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
แผนวัดผลประเมินผล รายวิชาภาษาอังกฤษเสริม ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาวสุดาพร ลำคำ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
แผนวัดผลประเมินผล รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาวสุดาพร ลำคำ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร สาขา​ผู้ทำ​คุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พลับพลาพิธี สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน
โดย : นางธนรา สิรธำรงเลิศ
ร.ร.วัดลาดพร้าว    จ.กรุงเทพมหานคร
การประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา
โดย : นางสาวอัฉราพร ภักดีสมัย
ร.ร.เมืองใหม่สุวรรณภูมิ    จ.ร้อยเอ็ด
รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ปี2559
โดย : นางสาวขนิษฐา จันทร์นธีร์
ร.ร.อนุบาลกิตติกร    จ.ชัยนาท
ครูดีที่หนูรัก
โดย : นางโสภา อยู่โต
ร.ร.อนุบาลกิตติกร    จ.ชัยนาท

โดย : นางโสภา อยู่โต
ร.ร.อนุบาลกิตติกร    จ.ชัยนาท

โดย : นางสุมาลี หลำดี
ร.ร.อนุบาลกิตติกร    จ.ชัยนาท

โดย : นางสาววรรณิภา เล็กพวงทอง
ร.ร.อนุบาลกิตติกร    จ.ชัยนาท
รางวัลเหรียญทองแดงระดับภาคกลางภาคตะวันออก ปี 2555 , 2557, 2559
โดย : นางสุพัตรา เฉยทิม
ร.ร.อนุบาลกิตติกร    จ.ชัยนาท
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่5 ปี2558
โดย : นางสาวขนิษฐา จันทร์นธีร์
ร.ร.อนุบาลกิตติกร    จ.ชัยนาท
การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีทั่วไป 1 และรายวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 ของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : การวิจัยแบบผสมรูปแบบสอดคล้องคู่ขนาน" ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ปี 2556
โดย : นายโชติกุล รินลา
ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม    จ.ชัยภูมิ
โชติกุล รินลา. (2559). ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การออกแบบการเรียนรู้จากการสร้างมโนภาพทางเคมีที่มีต่อตัวแทนความคิดทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนรู้เคมีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โดย : นายโชติกุล รินลา
ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม    จ.ชัยภูมิ
บทเรียนบนเครือข่าย วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1
โดย : นายพุฒิพงษ์ จันดาโชต
ร.ร.เหล่ายาววิทยาคาร    จ.มหาสารคาม
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ
โดย : นายกิตติพงษ์ พลภักดี
ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์    จ.พังงา
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/595 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th