หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวอรปรีญา เวงวิถา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.เทพศิรินทร์พุแค    จ.สระบุรี
นางศิวนาถ บุตรโพธิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
นายวรวิทย์ มีศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางจิตรา คำบาล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางเฟื่องฟ้า สุทธิจินดา
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บางปะหัน    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวยอดขวัญ อ้นสุข
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บางปะหัน    จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,012,032 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,937,652 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,677,281 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,666,717 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,356,019 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,187,329 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,064,056 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,970,528 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,962,453 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,698,227 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,696,872 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,636,740 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,624,988 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,598,949 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,573,935 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,465,712 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ตารางสอบระดับ ม.4 - ม.5
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 01 มี.ค. 60
ตารางสอบระดับ ป.1 - ม.3
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 01 มี.ค. 60
จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วมภาษาไทย ชั้น ม.1-3 ภาค 2 ปี 2559
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 01 มี.ค. 60
จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วมภาษาไทย ชั้น ป.1-6 ภาค 2 ปี2559
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 01 มี.ค. 60
จุดประสงค์ออกข้อสอบภาษาอังกฤษ ระดับมัธยม 1-3 เทอม 2 ปี 2559
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 01 มี.ค. 60
จุดประสงค์ออกข้อสอบภาษาอังกฤษ ระดับประถม 1-6 เทอม 2 ปี 2559
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 01 มี.ค. 60
จุดประสงค์ออกข้อสอบสังคมฉบับ 2 ประวัติศาสตร์ ระดับประถม เทอม 2 ปี 2559
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 01 มี.ค. 60
จุดประสงค์ออกข้อสอบสังคม ระดับประถม 1-6 เทอม 2 ปี 2559
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 01 มี.ค. 60
จุดประสงค์ออกข้อสอบวิทย์มัธยม เทอม 2 ปี 59
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 01 มี.ค. 60
จุดประสงค์ออกข้อสอบวิทย์ประถม เทอม 2 ปี 59
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 01 มี.ค. 60
จุดประสงค์ออกข้อสอบคณิตศาสตร์ม้ธยม เทอม 2 ปี 59
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 01 มี.ค. 60
จุดประสงค์ออกข้อสอบคณิตศาสตร์ประถม เทอม 2 ปี 59
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 01 มี.ค. 60
จุดประสงค์ออกข้อสอบ สังคมฯ ฉบับ 1 ระดับมัธยม เทอม 2 ปี 2559
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 01 มี.ค. 60
เปิดประตู...สู่น้ำรอบวิทยา
โรงเรียนน้ำรอบวิทยา | 01 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 01 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 01 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนปกติ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 01 มี.ค. 60
กำหนดการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนแม่สอด สพป.ตาก เขต 2 ในระดับใช้ก่อนประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนแม่สอด | 01 มี.ค. 60
วันที่ 1 มี.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผุ้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด มอบโล่พร้อมเกียรติบัตรให้กัน เด็กชาย ภ
โรงเรียนแม่สอด | 01 มี.ค. 60
ประกาศผู้มีสิทธิสอบเข้าห้องเรียน-EIS-ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 01 มี.ค. 60
เล่มแบบรายงานผลการประเมินตนเอง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 01 มี.ค. 60
ประกาศผล การแข่งขันคอมพิวเตอร์ ภายในสถานศึกษา
โรงเรียนวังวิเศษ | 01 มี.ค. 60
ปฏิทินวิชาการปลายภาคเรียนที่ 2 และปฏิทินกิจกรรมระหว่างปิดภาคเรียน ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 01 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ม.1 , ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
โรงเรียนด่านขุนทด | 01 มี.ค. 60
ติดตามกิจกรรมของโรงเรียนได้ที่ https://www.facebook.com/pg/โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม-สังกัดอบจฉะเชิงเท
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม | 01 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับโควต้า ตามแผนการเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 01 มี.ค. 60
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนประถมนนทรี | 01 มี.ค. 60
ดำเนินการทดสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านซับตารี | 28 ก.พ. 60
โรงเรียนเพิ่มวิทยา ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 28 ก.พ. 60
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม | 28 ก.พ. 60
ประรายชื่อทดสอบเข้าเรียน ปีการศึกษา 2560(สำรอง)
โรงเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร | 28 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อทดสอบเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร | 28 ก.พ. 60
อำลาสถาบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 28 ก.พ. 60
แบบฟอร์มการจัดตารางสอน (สำหรับคุณครู) ไฟล์ pdf และไฟล์ excel
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 28 ก.พ. 60
คำสั่ง ที่ 37 สอบข้อสอบกลาง ม.1 และม.2 วันที่ 3 มีนาคม 2560
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 28 ก.พ. 60
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ | 28 ก.พ. 60
ประกาศเรื่องการคืนหุ้นออมทรัพย์นักเรียนบ้านหนองคันนาที่ค้างจ่ายเป็นเวลานาน
โรงเรียนบ้านหนองคันนา | 28 ก.พ. 60
โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ เข้ารับมอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ
โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ | 28 ก.พ. 60
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 28 ก.พ. 60
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 08 พ.ค. 60
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.๔
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 20 เม.ย. 60
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 19 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบ และรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.๑
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 12 เม.ย. 60
โครงการธนาคารความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน....มโนราห์
โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 28 ก.พ. 60
กิจกรรมการเรียนรู้ สนุกสนานกับ Appication 3D
โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 28 ก.พ. 60
รับมอบชุดโต๊ะและม้านั่งหิน
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 28 ก.พ. 60
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 19 -25 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 28 ก.พ. 60
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 12 -18 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 28 ก.พ. 60
รับสมัครนักเรียน โครงการปิดเทอมเติมเต็มประสบการณ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 28 ก.พ. 60
เชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 28 ก.พ. 60
กำลังแสดงหน้าที่ 1/593 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th