หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวณัฐฐาพร ราชภูมี
ตำหแน่ง : อัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดไตรสามัคคี    จ.สมุทรปราการ
นางวรลักษณ์ เพชรรัตน์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดไตรสามัคคี    จ.สมุทรปราการ
นายสุวัฒว์ นิลมาศ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.2
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
นายสุวัฒว์ นิลมาศ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.2
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
นางสาวมัลลิกา บิลหมัน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดศรีวิเทศสังฆาราม    จ.สงขลา
นางสาวปริยากร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา    จ.นครพนม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,466,097 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,291,351 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,182,771 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,633,885 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,474,323 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,324,524 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,265,828 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,139,996 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,086,180 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,025,467 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,858,106 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,846,155 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,786,709 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,754,727 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 22 ม.ค. 61
ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 85 ปี วันสถาปนาโรงเรียนและทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ | 22 ม.ค. 61
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 22 ม.ค. 61
คำสั่งการแข่งขันมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 11
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 22 ม.ค. 61
๐๕๓ ขอเชิญประชุมการสอบโอเน็ท ปี ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ม.ค. 61
๐๕๒ เอกสารนโยบาย สพฐ. ปี ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ม.ค. 61
๐๕๑ เชิญชวนสมัครตอบปัญหาธรรมะ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ม.ค. 61
๐๕๐ ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ม.ค. 61
๐๔๙ การประกวดรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ม.ค. 61
๐๔๘ ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากร
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ม.ค. 61
๐๔๗ รับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ม.ค. 61
๐๔๖ ประชาสัมพันธ์ประกวดโครงงาน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ม.ค. 61
๐๔๕ แจ้งยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ม.ค. 61
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 14 ม.ค.61
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 22 ม.ค. 61
หลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบสมัครเข้าเรียน
โรงเรียนบำรุงวิทยา | 22 ม.ค. 61
ประชุม Video Conference มอบนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 22 ม.ค. 61
เชิญร่วมงาน “ลำรีลำลึก” ครั้งที่29 วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ มัสยิดน๊ะฎอตุ้ลอิสลาห์
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี | 22 ม.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรัตนา มีพันธ์ ทีสอบเข้าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ได้
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 22 ม.ค. 61
การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ Active Learning ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 22 ม.ค. 61
ประกาศ การรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ( งบ อบจ.)
โรงเรียนเจริญวิทยา | 22 ม.ค. 61
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.4-6 วันที่ 8 - 9 ก.พ. 61 ณ ค่ายลูกเสือสุนิตา
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 22 ม.ค. 61
ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะม.ต้นช่างอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ | 22 ม.ค. 61
รูปแบบโมเดลการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยกระบวนการ TONKHAM MODEL
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) | 01 พ.ย. 60
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน(เลื่อนขั้นใหม่)
โรงเรียนพยุห์วิทยา | 22 ม.ค. 61
โรงเรียนแหลมบัววิทยาจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2561
โรงเรียนแหลมบัววิทยา | 22 ม.ค. 61
ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 22 ม.ค. 61
เครื่องมือประเมินการอ่านตามแนวนานาชาติ PISA ระยะที่ 4 ระดับชั้น ม.3
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม | 22 ม.ค. 61
เครื่องมือประเมินการอ่านตามแนวนานาชาติ PISA ระยะที่ 4 ระดับชั้น ม.2
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม | 22 ม.ค. 61
เครื่องมือประเมินการอ่านตามแนวนานาชาติ PISA ระยะที่ 4 ระดับชั้น ม.1
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม | 22 ม.ค. 61
จดหมายข่าว ฉบับที่ 19 วันที่ 11 - 30 ธันวาคม 2560
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 21 ม.ค. 61
จดหมายข่าว ฉบับที่ 18 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2560
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 21 ม.ค. 61

โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 21 ม.ค. 61

โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 21 ม.ค. 61

โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 21 ม.ค. 61

โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 21 ม.ค. 61
โครงการเพชรเม็ดงามโคกหล่ามวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 21 ม.ค. 61
วิชาที่สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 21 ม.ค. 61
วิชาสอบามโครงการระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 21 ม.ค. 61
ผลการนประเมินการอ่านการเขียน ศุนย์เรียนรู้
โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก | 21 ม.ค. 61
รายงานผลยกระดับผลสัมฤทธิ์
โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก | 21 ม.ค. 61
เปรียบเทียบผลสอบ Pre O-NET ชั้น ป.ุ6
โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก | 21 ม.ค. 61
ผลการประเมินการอ่านเขียนครั้งที่ ๓
โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก | 21 ม.ค. 61
รับสมัคร ครูอัตราจ้าง (งบฯอบจ.นนทบุรี)
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย | 21 ม.ค. 61
รับทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ 18 ม.ค.61
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 21 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรัยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2561
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม | 20 ม.ค. 61
โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปีที่ 12/2560 โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) 9 ม.ค.61
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 20 ม.ค. 61
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) 8 ม.ค.61
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 20 ม.ค. 61
ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลท่าวังผาดูแลสุขภาพช่องปากแก่เด็กๆ 8 ม.ค.61
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 20 ม.ค. 61
เตรียมความพร้อมก่อนสอบ o-net โรง้รียนบ้านคูบ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านคูบ | 19 ม.ค. 61
การมอบนโยบายและการบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา CEO น้ำเกลี้ยง 19 มค.2561
โรงเรียนบ้านคูบ | 19 ม.ค. 61
กำลังแสดงหน้าที่ 1/636 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th