หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นายชนกันต์ ตันกูล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์    จ.ลำปาง
นายเกียรติกูล บุษย์ศรีเจริญ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์    จ.กำแพงเพชร
นางสาวรัชนู เนียมก้อน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์    จ.กำแพงเพชร
นายธีร์ดนัย ทองอ่อน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์    จ.กำแพงเพชร
น.ส.อัจจิมา วงษ์จำปา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นายคณาวุฒิ กังวาล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,301,497 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,001,330 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,983,622 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,507,608 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,327,329 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,271,890 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,125,812 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,073,261 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,905,680 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,859,466 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,798,810 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,769,156 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,751,723 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,726,298 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,674,136 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แนะนำการใช้เครื่องมือประดิษฐ์ดอกไม้
โรงเรียนบ้านซับตารี | 20 ก.ย. 60
สรุปผลรายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ | 20 ต.ค. 59
ตารางสอบปลายภาค 1/2560
โรงเรียนด่านขุนทด | 20 ก.ย. 60
ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 18 ก.ค. 60
กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 18 ก.ค. 60
กีฬาสีภายใน 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 13 ก.ค. 60
การอบรมผู้นำเยาวชน โครงการพลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 14 ก.ค. 60
การประชุม Video Conference เรื่องระบบลงทะเบียน training
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 14 ก.ค. 60
กิจกรรมวันทานาบาตะ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 07 ก.ค. 60
กิจกรรมสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 07 ก.ค. 60
พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 07 ก.ค. 60
มอบรางวัลนักกีฬามวยปล้ำ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 06 ก.ค. 60
มอบทุนจากโครงการ NU Tutor
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 06 ก.ค. 60
รับเกียรติบัตรงานชุมนุมยุวกาชาด
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 06 ก.ค. 60
รับการนิเทศติดตาม OBECQA
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 30 มิ.ย. 60
รายงานผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 06 ก.ย. 60
การประชุมร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 11 ก.ย. 60
เนินมะปรางเกมส์ 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 15 ก.ย. 60
ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ | 20 ก.ย. 60
ประชาสัมพันธ์ : เรื่อง การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 20 ก.ย. 60
ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/60
โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 20 ก.ย. 60
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ | 01 ม.ค. 60
การกำหนดราคากลาง โดยใช้โปรแกรม ปร.4-5-6
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ | 03 พ.ย. 59
ประกวดราคาจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 26 ต.ค. 58
งานกีฬาสี 2560
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 19 ก.ย. 60
รานงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 30 ต.ค. 59
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 30 ต.ค. 59
แบบรายงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ | 01 ม.ค. 60
การอบรมพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ก.ย. 60
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ | 01 ม.ค. 60
เป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๗ ศูนย์เครือข่ายที่ ๑๖ โคกนาคำ ๒๐ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร | 19 ก.ย. 60
ประกาศหยุดการเรียนการสอน วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา | 19 ก.ย. 60

โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม | 19 ก.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูผู้สอน)
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 19 ก.ย. 60
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 19 ก.ย. 60
เรื่องเล่าชาวฟ้า-ทอง Nes. Ep.5
โรงเรียนภูพระวิทยาคม | 19 ก.ย. 60
เรื่องเล่าชาวฟ้า-ทอง Nes. Ep.4
โรงเรียนภูพระวิทยาคม | 19 ก.ย. 60
เรื่องเล่าชาวฟ้า-ทอง Nes. Ep.3
โรงเรียนภูพระวิทยาคม | 19 ก.ย. 60
รับคูปองการศึกษา (เด็กพิเศษ)
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ก.ย. 60
นักเรียนทุนพระราชทานดีเด่น
โรงเรียนวังวิเศษ | 18 ก.ย. 60
รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือก เป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกนาฎศิลป์
โรงเรียนวังวิเศษ | 18 ก.ย. 60
รางวัลเยาวชนดีเด่น , เยาวชนด้านการมีจิตอาสา
โรงเรียนวังวิเศษ | 18 ก.ย. 60
ประกาศ เรื่องการปิดโรงเรียนกรณีพิเศษ (น้ำท่วม)ฉบับที่ 2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 18 ก.ย. 60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
โรงเรียนบ้านเขาจาน | 18 ก.ย. 60
ชนะเลิศ !!! ประกวดโครงงานโรงเรียนปลอดขยะและประกวดสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากเศษวัสดุในท้องถิ่น
โรงเรียนบ้านเขาจาน | 18 ก.ย. 60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2559
โรงเรียนบ้านเขาจาน | 18 ก.ย. 60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2558
โรงเรียนบ้านเขาจาน | 18 ก.ย. 60
ประกาศแจกนมโรงเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 ก.ย. 60
งานเปิดโลกทัศน์ สพป.นศ.2 ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 27-29 กันยายน 2560
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) | 18 ก.ย. 60
พิมพ์เกียรติบัตร นักเรียน+ครู งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 (สพม.31)
โรงเรียนด่านขุนทด | 18 ก.ย. 60
กำลังแสดงหน้าที่ 1/626 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th