หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนร่มเกล้า
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียนบ้านมาบยางพร
สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา
สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
สพป.กาญจนบุรี เขต 8
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
สพป.สมุทรปราการ เขต 6
โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต
สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนโรงเรียนบ้านหัวคำ
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนอรุณเมธา
สพป.ตาก เขต 2
นางสาวสุขใจ สมแสน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นายอำนวย พิณสุวรรณ์
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวสุขใจ สมแสน
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นายสมโภชน์ แสนสุข
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวทักษิณา ศรีโลห้อ
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นางขนิษฐา พรตเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,104,176 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,723,207 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,497,095 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,844,636 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,718,007 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,492,989 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,419,267 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,395,659 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,252,111 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,226,511 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,017,561 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,972,273 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,963,404 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,949,233 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 1,905,252 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กชายภัทรภูมิ สุกใส นักเรียนชั้นป.5 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ที่ค
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ | 18 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย | 18 ก.ค. 61
รับรางวัล ประกวดมารยาทไทย ป.1-3 โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 47 (2561)
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 18 ก.ค. 61
รับรางวัลประกวดมารยาทไทย ป.4-6 โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 47 (2561)
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 18 ก.ค. 61
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยการไปทำความสะอาดบริเวณตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 16 ก.ค. 61
กิจกรรมบริจาคโลหิต
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 16 ก.ค. 61
๔๓๗ การคัดกรองสถานศึกษาพอเพียง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 ก.ค. 61
xxx โครงการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 ก.ค. 61
ขอเชิญร่วมแห่เทียนพรรษา พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม | 17 ก.ค. 61
วันที่ 9 ก.ค.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด รับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน พ
โรงเรียนแม่สอด | 17 ก.ค. 61
วันที่ 16 ก.ค. 2561 โรงพยาบาลแม่สอดพร้อมด้วยทีมวิทยากรให้ความรู้การปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ ฟัน
โรงเรียนแม่สอด | 17 ก.ค. 61
วันที่ 15 ก.ค. 2561 นายวิมล แปงติ๊บ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่สอด-ท่าสายลวด เป็นประธานในพิธีการเปิดโครง
โรงเรียนแม่สอด | 17 ก.ค. 61
วันที่ 10 ก.ค.2561 โรงพยาบาลแม่สอด เข้าร่วมสุขภาพฟันให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่สอดเพื่อส่งเสริมการมีสุ
โรงเรียนแม่สอด | 17 ก.ค. 61
นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนแม่สอด ดำเนินการระบบดูแลนักเรียน ลง
โรงเรียนแม่สอด | 17 ก.ค. 61
ตัวอย่างปกข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค2561
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 17 ก.ค. 61
แบบฟอร์ม PLC โรงเรียนปลาปากวิทยา
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 17 ก.ค. 61
๔๓๖ สำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาสายตา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 17 ก.ค. 61
เอกสารโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 17 ก.ค. 61
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านลุงปุง | 17 ก.ค. 61
กิจกรรมการละเล่นแบบไทย
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 17 ก.ค. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ | 17 ก.ค. 61
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 17 ก.ค. 61
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 17 ก.ค. 61
ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 17 ก.ค. 61
แจ้งซักซ้อมความเข้าใจในการส่งใช้เงินยืมโครงการพัฒนาคูปอง
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 17 ก.ค. 61
ภาพกิจกรรม อบรมว21
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร | 17 ก.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนในการเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะวิชาการภาคเหนือ ครั้งที่16
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) | 17 ก.ค. 61
สมัครเข้าอบรมเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว21
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล | 17 ก.ค. 61
ที่นี่แม่จวาง...วันที่ 17 ก.ค. 2561 ได้รับการติดตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนบ้านแม่จวาง | 17 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร เป็นกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย | 17 ก.ค. 61
๔๓๕ แบบรายงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 17 ก.ค. 61
๔๓๔ มอบสื่อการเรียนการสอน ฟ.ฟันยิ้มใส
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 17 ก.ค. 61
๔๓๓ การประชุมทางไกลใช้โปรแกรม Thai School Lunch
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 17 ก.ค. 61
๔๓๒ โครงการติดตามผลการจัดการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 17 ก.ค. 61
๔๓๑ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 17 ก.ค. 61
๔๓๐ สำรวจความต้องการงบลงทุน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 17 ก.ค. 61
๔๒๙ ประชาสัมพันธ์ประกวดวาดภาพ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 17 ก.ค. 61
๔๒๘ ประชาสัมพันธ์แข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 17 ก.ค. 61
๔๒๗ การแข่งขัน OBEC Sport
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 17 ก.ค. 61
ยินดีกับทีมนักฟุตบอลฝรั่งเศส แชมป์ฟุตบอลโลก 2018
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา | 16 ก.ค. 61
สถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน มาให้ความรู้ 5 ก.ค.61
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 16 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
โรงเรียนวัดสันติธรรม | 16 ก.ค. 61
แจ้งปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ
โรงเรียนวัดเจ้ามูล | 16 ก.ค. 61
การออกแบบหน้าปกแฟ้มสะสมผลงานด้วย Info graphic โดยครูสุจิตรา ศรีจันทร์
โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา | 16 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับจ้างโครงการแนะแนวสายอาชีพ แนะแนวอนาคต 2561
โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ | 16 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับจ้างโครงการแนะแนวสายอาชีพ แนะแนวอนาคต 2561
โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ | 16 ก.ค. 61
๔๒๖ การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 ก.ค. 61
๔๒๕ ขอความอนุเคราะห์การแสดงของนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 ก.ค. 61
๔๒๔ ขอเชิญร่วมวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 ก.ค. 61
๔๓๓ ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 ก.ค. 61
กำลังแสดงหน้าที่ 1/673 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th