หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ดร.วิสูตร ชลนิธี
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.มาบยางพรวิทยาคม    จ.ระยอง
นางณิชากร จุลสวัสดิ์
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป 2
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านอำเภอ    จ.ชลบุรี
นางศิริพร เปรินกุล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอำเภอ    จ.ชลบุรี
นางจันทิมา เมยประโคน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านอำเภอ    จ.ชลบุรี
นางสายชล เกลี้ยงเกลา
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ร.ร.บ้านอำเภอ    จ.ชลบุรี
นายพิชชากร พิมพ์วาปี
ตำหแน่ง : ดนตรีไทย
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ร.ร.วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)    จ.จันทบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 2,977,763 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,893,449 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,619,643 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,595,423 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,323,873 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,157,141 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,013,630 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,933,980 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,920,588 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,674,598 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,651,146 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,598,052 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,592,842 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,564,740 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,548,067 ครั้ง
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
เข้าชม 1,437,464 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ฝึกซ้อมมาร์ชชิ่งความดี
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 17 ม.ค. 60
นักเรียนชั้น ป.5 เข้าเยี่ยมชมสำนักงานเขตพญาไท
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 17 ม.ค. 60
ฝึกซ้อมสวนสนามยุวกาชาด
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 17 ม.ค. 60
ศูนย์ฯ 51 มาให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 17 ม.ค. 60
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 03 ต.ค. 59
การจัดแสดงผลงานครูและพนักงานราชการ ภาคเรียนที่ 1/2559
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 23 ก.ย. 59
การสอบปลายภาค กศน เนินมะปราง
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 18 ก.ย. 59
วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 28 ก.ย. 59
เหยาเจี้ยน อำลานักเรียนหน้าเสาธง
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 29 ก.ย. 59
ค่ายปลูกจิตอาสา ต้นกล้าความคิด
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 27 ก.ย. 59
สวดมนต์และทำบุญทุกวันศุกร์
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 16 ม.ค. 60
โครงการ SMILE IDOL ฟันสวยยิ้มใสใส่ใจช่องปาก
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 23 ก.ย. 59
ตลาดประชารัฐชุมชนเนินมะปราง
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 21 ก.ย. 60
งานวันครูและรับเกียรติบัตรครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 16 ม.ค. 60
เบื้องหลังการถ่ายทำรายการ เรื่องจริงผ่านจอ 2
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 20 ก.ย. 60
การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา รอบ 4 (นำร่อง)
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 14 ก.ย. 60
กิจกรรมวันเด็กและกีฬาสี
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 16 ม.ค. 60
ปฏิญาณตนเนื่องในโอกาสวันครู
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 16 ม.ค. 60
การทำหนดราคาการจ้างเหมาครูสอนชาวต่างชาติ
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 16 ม.ค. 60
๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ กิจกรรมวันครู ณ หอประชุม ร.ร.ไชยาวิทยา
โรงเรียนไชยาวิทยา | 16 ม.ค. 60
งานวันครู ครั้งที่ 61
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 16 ม.ค. 60
วันที่ 16 มกราคม 2560 นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานงานวันครูอำเภอแม่สอด ภาคเช้ามีพิธีทางส
โรงเรียนแม่สอด | 16 ม.ค. 60
วันที่ 13 ม.ค.2560 โรงเรียนแม่สอด จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560 โดยในช่วงเช้ามีพิธีการตักบาตรอาหารแ
โรงเรียนแม่สอด | 16 ม.ค. 60
คำขวัญวันครู
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม | 16 ม.ค. 60
ยินดีต้อนรับคุณครูกาญธิมา อิ่มสกุล
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 14 ม.ค. 60
สว้สดีปีใหม่ 2560
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 14 ม.ค. 60
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา | 14 ม.ค. 60
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (งบ อบจ.)
โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา | 14 ม.ค. 60
บริษัท โอวัลติน จำกัด สนับสนุนเครื่องดื่มโอวัลตินให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าอาจ
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 14 ม.ค. 60
ภาพบรรยากาศการออกกำลังกาย ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 14 ม.ค. 60
โรงเรียนบ้านท่าอาจ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานในชุมชน
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 14 ม.ค. 60
สพป.น่าน เขต 2 ติดตาม ตรวจสอบการซ่อมแซมบ้านพักครู 10 ม.ค.60
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 14 ม.ค. 60
ตารางสอบโอเนต(O-Net) ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ | 14 ม.ค. 60
ต้อนรับปีใหม่โดยคณะผู้ใหญ่ใจดีจังหวัดชลบุรี 5-6 ม.ค.60
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 14 ม.ค. 60
งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560
โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล) | 14 ม.ค. 60
การจัดงานวันครู ประจำปี 2560
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ | 13 ม.ค. 60
กิจกรรมวันเด็ก 2560
โรงเรียนบ้านคูบ | 13 ม.ค. 60
ประกาศเรื่องการรับนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 13 ม.ค. 60
ใบสมัครและหนังสือรับรองผลการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 13 ม.ค. 60
โครงการเพชรบนดอย
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 13 ม.ค. 60
โควตานักเรียนโรงเรียนเดิม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 13 ม.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก (สอบราคาจ้างเหมาครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลว
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา | 13 ม.ค. 60
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา | 13 ม.ค. 60
บรรยากาศในงานคริสต์มาสหรรษา ประจำปี 2559
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ | 13 ม.ค. 60
พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ | 13 ม.ค. 60
ต้อนรับเด็กๆ และผู้ปกครองในตอนเช้า
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ | 13 ม.ค. 60
แสดงความอาลัยแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ | 13 ม.ค. 60
พิธีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ | 13 ม.ค. 60
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประกาศนียบัตรปีที่ 1
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 13 ม.ค. 60
แก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกวิทยาศาสตร์
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 13 ม.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ 1/595 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th