หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายวาทศิลป์ ภาวะ
ตำหแน่ง : นศ.ฝึกประสบการณ์ สาขาพลศึกษา
กลุ่ม : นักศึกษาผึกประสบการณ์/ปฏิบัติการสอน
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
นายกิตติศักดิ์ ไชยพรม
ตำหแน่ง : นศ.ฝึกประสบการณ์ สาขาพลศึกษา
กลุ่ม : นักศึกษาผึกประสบการณ์/ปฏิบัติการสอน
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
นายวรายุทธ สาริบุตร
ตำหแน่ง : นศ.ฝึกประสบการณ์ สาขาสังคมศึกษา
กลุ่ม : นักศึกษาผึกประสบการณ์/ปฏิบัติการสอน
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
นายพงษ์พินิจ เชาว์ฝักปัง
ตำหแน่ง : นศ.ฝึกประสบการณ์ สาขาสังคมศึกษา
กลุ่ม : นักศึกษาผึกประสบการณ์/ปฏิบัติการสอน
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
นางสาวณัฐพร เพ็ชรสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้างUN
กลุ่ม : ทำเนียบบุคลากร
ร.ร.บ้านซอย 2    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวนันทิยา อานนท์
ตำหแน่ง : วิชาเอกปฐมวัย
กลุ่ม : ครูฝึกประสบการณ์ 1/2560
ร.ร.บ้านซอย 2    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,212,677 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,913,549 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,901,836 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,469,523 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,272,174 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,252,305 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,079,981 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,052,212 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,858,226 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,772,765 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,731,429 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,728,336 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,708,028 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,701,544 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,645,474 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ก.ค. 60
แจกโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์สอบ O-NET
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ก.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ประกวดวาดภาพระบายสี
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ก.ค. 60
กิจกรรม พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 26 ก.ค. 60
ประกาศโรงเรียนอนุุบาลธารทิพย์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นบุคลากร ตำแหน่งครูผู้ส
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ | 26 ก.ค. 60
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ | 26 ก.ค. 60
ผลงานและรางวัลผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์) | 25 ก.ค. 60
ผลงานและรางวัลของผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) ปีการศึกษา 2557-58
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์) | 25 ก.ค. 60
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 25 ก.ค. 60
การรายงานงินอุดหนุนจาก อบต.บ้านไร่
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 ก.ค. 60
การรักษาความปลอดภัยในห้วงวันหยุดราชการฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 ก.ค. 60
การรวบรวมข้อมูลครัวเรือนบ้านพักในสถานที่ราการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 ก.ค. 60
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 25 ก.ค. 60
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 ก.ค. 60
การสรรหาและบริหารอัตรากำลังฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 ก.ค. 60
การอบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 ก.ค. 60
แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.
โรงเรียนวังวิเศษ | 25 ก.ค. 60
ความนำธรรมศึกษา
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 25 ก.ค. 60
คู่มือการยืมเงินอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม | 25 ก.ค. 60
โครงการบรรพชาสามเณรฯ ปี 2560 ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 25 ก.ค. 60
ปกเยี่ยมบ้านปี-60ชั้นมัธยมปลาย
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 25 ก.ค. 60
บันทึกข้อความ_คำนำ_สารบัญ-เยี่ยมบ้าน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 25 ก.ค. 60
แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้าน_60
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 25 ก.ค. 60
บันทึกข้อความ_คำนำ-รายงานSDQ2560
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 25 ก.ค. 60
ปกเยี่ยมบ้านปี-60ม.ต้น
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 25 ก.ค. 60
รายชื่อโรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเครือข่าย
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม | 25 ก.ค. 60
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67
โรงเรียนดงบังวิทยา | 25 ก.ค. 60
โครงการบรรพชาสามเณร ๖๕ รูป
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี | 25 ก.ค. 60
นักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ กิจกรรม “วันรักษ์ตับโลก”
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 24 ก.ค. 60
ชี้แจงกระบวนการ PLC
โรงเรียนบ้านซับตารี | 24 ก.ค. 60
ข่าวรอบสัปดาห์ ฉบับวันที่ 3-16 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 24 ก.ค. 60
แบบรายงานโครงการ-ตามแผนปฏิบัติการประจำปี-2559
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 24 ก.ค. 60
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา | 24 ก.ค. 60
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2560
โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม | 24 ก.ค. 60
รายวิชาสงขลาศึกษาพานศ.ศึกษาดูงานนอกสถานที่ กำแพงเมืองเก่าสงขลาเขาแดง ป้อมปราการ สุสานสุลต่านสุลัยมาน
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 24 ก.ค. 60
รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนพานศ. สาขาการจัดการทั่วไป รหัส58 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ กลุ่มวิ
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 24 ก.ค. 60
7 ส.ค.60 รับการประเมินโรงเรียนที่คณิตศาสตร์ดีเด่น
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง | 24 ก.ค. 60
26 ก.ค.60 คณะกรรมการมาประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง | 24 ก.ค. 60
ประกาศผลผู้ผ่านการเรียนปรับพื้นฐาน..ล่าสุด
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 24 ก.ค. 60
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 24 ก.ค. 60
วันที่ ๒๔ -๒๗ ก.ค.นี้สอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
โรงเรียนไชยาวิทยา | 23 ก.ค. 60
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ จัดสัมมนาวิทยากร ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 23 ก.ค. 60
สโมสรโรตารี่ทุ่งสง มอบระบบน้ำประปาดื่มได้ให้โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 23 ก.ค. 60
ชนะเลิศการประกวดการอ่านทำนองเสนาะและการอ่านข่าว ระดับเขตบางซื่อ
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 23 ก.ค. 60
บัญชีรายชื่อนักเรียนสมัครเรียน/สอบธรรมศึกษา ปี 2560
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 23 ก.ค. 60
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านโกรกลึก | 23 ก.ค. 60
ขอแสดงความยินดีกับ
โรงเรียนบ้านโกรกลึก | 23 ก.ค. 60
คณะฅนเมือง 1999 คนจิตดีเมตตาอาสา วันที่ 18 มิ.ย.60
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 22 ก.ค. 60
คณะฅนเมือง 1999 คนจิตดีเมตตาอาสา วันที่ 17 มิ.ย.60
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 22 ก.ค. 60
คณะฅนเมือง 1999 คนจิตดีเมตตาอาสา วันที่ 16 มิ.ย.60
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 22 ก.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ 1/621 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th