หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
นายพงษ์พันธ์ ศรีสุวรรณ
ตำหแน่ง : สอนพละ ป.1-ป.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางประสิทธิ์ ศรีฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/4
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.6
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางสาวอัจฉราภรณ์ ภูบาลี
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/3
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.6
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุคนธ์ สุขสมัย
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/2
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.6
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางสาวบุญสิตา พัฒบุรี
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.5/3
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.5
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางกมลวรรณ โดดนาดี
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.5/2
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.5
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,039,681 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,622,132 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,398,605 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,776,973 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,650,939 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,429,905 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,394,278 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,323,981 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,222,174 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,165,694 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,967,892 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,919,210 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,909,800 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,886,661 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,853,901 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านโคกม้า
( จำนวน 4 รูป)

19-20 พ.ค.2561 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ร.ร.อนุบาลพัทลุง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
( จำนวน 7 รูป)

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 "19 พ.ค.2561"
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
( จำนวน 2 รูป)

กิจกรรมวันอาภากร (19 พฤษภาคม 2561)
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
( จำนวน 5 รูป)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 17 รูป)

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา
( จำนวน 15 รูป)

วันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา
( จำนวน 8 รูป)

ปฐมนิเทศรับน้อง2561
โรงเรียนสตรีพังงา
( จำนวน 0 รูป)

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
( จำนวน 43 รูป)

มอบเกียรติบัตร O-NET เต็ม 100 คะแนน
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
( จำนวน 3 รูป)

ปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศีกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
( จำนวน 5 รูป)

กิจกรรมระชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
( จำนวน 5 รูป)

งานวันเกียรติยศ
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
( จำนวน 3 รูป)

ตอนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 วันแรก
โรงเรียนบ้านวาวี
( จำนวน 30 รูป)

โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
( จำนวน 6 รูป)

หาเสียงคัดเลือกทีมคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ วันที่ 18 พ.ค. 2561
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 14 รูป)

ผอ และคณะครู ร่วมงานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต (๑๘ พ.ค.๖๑)
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 4 รูป)

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลดำเนินงาน To Be Number 1 จังหวัด ณ สาธารณสุข จ.ตรัง วันที่ 17 พ.ค.
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 1 รูป)

ประชุม PLC กลุ่มลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด วันที่ 17 พ.ค. 2561
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 2 รูป)

ประเมินผลการดำเนินงานชมรม To Be Number 1 ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร 16 พ.ค. 2561
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 1 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/2592 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th