หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านหนองแวง
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนระเบียบวิทยา
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านจือนือแร
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา)
สพป.อุทัยธานี เขต 1
นางสาวกิตติกาล หารฟ้าเลื่อน
กลุ่ม : ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา
ร.ร.สุเหร่าทับช้าง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางชุติมา จันทร์เทพ
ตำหแน่ง : หัวหน้างานสารบรรณและสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ร.ร.สตรีพังงา    จ.พังงา
นางสาวเบญจมาภรณ์ แผ่นดินสวรรค์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
นายสุริชัย กอบธัญกิจ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.นครไตรตรึงษ์    จ.กำแพงเพชร
นางสาวปาริชาติ ช่างสุวรรณ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.นครไตรตรึงษ์    จ.กำแพงเพชร
นายสุรศักดิ์ พยอม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.นครไตรตรึงษ์    จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,239,027 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,010,750 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,742,728 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,983,980 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,852,621 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,624,828 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,538,174 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,464,969 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,360,456 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,316,624 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,132,862 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,109,555 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,097,398 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,076,375 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,076,069 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
( จำนวน 45 รูป)

วันพระ ที่ 15 พ.ย. 2561
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์
( จำนวน 11 รูป)

โครงการบูรณาการลูกเสือดี ยุวกาชาดเด่น
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
( จำนวน 24 รูป)

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์แนะแนวศึกษาต่อ
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป)

โรงเรียนอนุบาลแม่สรวยเข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านวาวี
โรงเรียนบ้านวาวี
( จำนวน 7 รูป)

ต้อนรับคณะกรรมการ ผู้ตรวจราชการ ติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
( จำนวน 0 รูป)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 (12 พ.ย. 2561)
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
( จำนวน 89 รูป)

คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ระดับกลุ่มโรงเรียนแม่สอด-ท่าสายลวด จัดการวัดตัวนักกีฬาและกรีฑา
โรงเรียนแม่สอด
( จำนวน 5 รูป)

กิจกรรมชุมนุม แอโรบิก โรงเรียนแม่สอด นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 1- 3 พร้อมด้วยคณะครูร่วม
โรงเรียนแม่สอด
( จำนวน 10 รูป)

การตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายของนักเรียนโรงเรียนไทรงามพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
( จำนวน 25 รูป)

ตัวแทนศิษย์เก่า น.ว. รุ่นที่ 8 โดยนายวิระ โรยทองคำ นายพงษ์ศักดิ์ รจนา นายวีรศักดิ์ นุ่นแก้ว และนายพั
โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
( จำนวน 4 รูป)

ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
( จำนวน 5 รูป)

กีฬาสี 2561
โรงเรียนแสงหิรัญ
( จำนวน 0 รูป)

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561
โรงเรียนแสงหิรัญ
( จำนวน 0 รูป)

วันที 15 พฤศจิกายน 2561 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษารับฟังนโยบายสั่งการเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลจำนวนน
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา
( จำนวน 5 รูป)

การแข่งขันกีฬานักเรียน ยโสธรเกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
( จำนวน 4 รูป)

ปรับภูมิทัศน์ บริเวณห้องน้ำ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 9 รูป)

การประชุมทางไกล
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
( จำนวน 4 รูป)

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบุ่งคล้านคร
( จำนวน 33 รูป)

กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา2561
โรงเรียนประเสริฐสุข
( จำนวน 4 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/2867 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th