หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนร่มเกล้า
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียนบ้านมาบยางพร
สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา
สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
สพป.กาญจนบุรี เขต 8
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
สพป.สมุทรปราการ เขต 6
โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต
สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนโรงเรียนบ้านหัวคำ
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนอรุณเมธา
สพป.ตาก เขต 2
นางสาวสุขใจ สมแสน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นายอำนวย พิณสุวรรณ์
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวสุขใจ สมแสน
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นายสมโภชน์ แสนสุข
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวทักษิณา ศรีโลห้อ
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นางขนิษฐา พรตเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,104,176 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,723,211 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,497,100 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,844,637 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,718,007 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,492,991 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,419,269 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,395,659 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,252,111 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,226,513 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,017,562 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,972,273 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,963,406 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,949,233 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 1,905,254 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2561
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
( จำนวน 38 รูป)

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
( จำนวน 52 รูป)

ต้อนรับคุณครูวิทยาศาสตร์คนใหม่ ครูนิชรัตน์ ทะจะกัน
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
( จำนวน 20 รูป)

ต้อนรับคุณครูภาษาจีนคนใหม่ ครูดวงพร เถอะจ๋า
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
( จำนวน 43 รูป)

คุณครูบุษยมาส บุญจันทร์ ได้ย้ายไปบรรจุที่โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
( จำนวน 47 รูป)

คณะครู/บุคลากรทางการศึกษาและศิษย์เก่ารุ่น 13 มอบเงิน48000 บาท ให้บินไปแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ณเขตพิเศษ
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
( จำนวน 3 รูป)

บริจาคโลหิต
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
( จำนวน 10 รูป)

17 ก.ค. 61 ผอ.มอบปลอกแขนให้สภานักเรียน
โรงเรียนตังเอ็ง
( จำนวน 12 รูป)

16ก.ค.61 ค่ายคุณธรรม ป.1
โรงเรียนตังเอ็ง
( จำนวน 39 รูป)

กิจกรรมท่องโลกวิทยาศาสตร์
โรงเรียนอมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์
( จำนวน 36 รูป)

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยการไปทำความสะอาดบริเวณตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 10 รูป)

กิจกรรมการบริจากโลหิต
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 14 รูป)

นิเทศชั้นเรียนประจำเดือน มิถุนายน 61
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 3 รูป)

กิจกรมมเเห่เทียนพรรษาตลาดเช้าระเเเหง วันทีี่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร
( จำนวน 5 รูป)

พิธีงรำบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช 2561
โรงเรียนปลาปากวิทยา
( จำนวน 0 รูป)

โครงการสร้างถนนคอนกรีตในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป)

นิเทศติดตามจาก สพป.ชร.3
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป)

อบรมผู้นำคุณธรรม
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป)

แข่งเปตอง กีฬาเขาโรเกมส์ 2561
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 6 รูป)

กิจกรรมเข้าค่ายกลางวันลูกเสือสำรองและสมาชิกยุวกาชาด ระดับ ๑ ประจำปีการศึกษา ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนวัดดอกไม้
( จำนวน 78 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/2703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th