หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
นายพงษ์พันธ์ ศรีสุวรรณ
ตำหแน่ง : สอนพละ ป.1-ป.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางประสิทธิ์ ศรีฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/4
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.6
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางสาวอัจฉราภรณ์ ภูบาลี
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/3
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.6
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุคนธ์ สุขสมัย
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/2
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.6
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางสาวบุญสิตา พัฒบุรี
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.5/3
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.5
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางกมลวรรณ โดดนาดี
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.5/2
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.5
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,039,679 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,622,129 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,398,605 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,776,971 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,650,928 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,429,896 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,394,278 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,323,979 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,222,173 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,165,688 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,967,892 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,919,210 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,909,796 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,886,658 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,853,901 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ครูและนักเรียน เข้าเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่บริเวณโรงเรียน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 12 รูป)

โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (life saving)
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
( จำนวน 3 รูป)

อบรมเด็กดีมีคุณธรรม
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์
( จำนวน 25 รูป)

ค่ายภาวะผู้นำ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 20 รูป)

ตรวจการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 10 รูป)

เลือกชุมนุม ออนไลน์
โรงเรียนบุ่งคล้านคร
( จำนวน 0 รูป)

เปิดเทอมใหม่ ๑/๒๕๖๑
โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
( จำนวน 10 รูป)

โรงเรียนวัดด่านประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดด่าน
( จำนวน 4 รูป)

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนโพนงามศึกษา
( จำนวน 15 รูป)

กิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่ 2561
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
( จำนวน 12 รูป)

ภาพกิจกรรมรับเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวจากกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนโพนงามศึกษา
( จำนวน 15 รูป)

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว
โรงเรียนโพนงามศึกษา
( จำนวน 10 รูป)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
( จำนวน 8 รูป)

กิจกรรมอบรมคุณธรรมฯ
โรงเรียนบ้านโกตาบารู
( จำนวน 19 รูป)

ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านโกตาบารู
( จำนวน 6 รูป)

ต้อนรับครูคนใหม่ 3 ท่าน
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 44 รูป)

กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 12 รูป)

ส่งตัวครูพงษ์เทพ เทวะ
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 19 รูป)

ต้อนรับครูคนใหม่
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 10 รูป)

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน1/2561
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 8 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/2592 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th