หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 24
โรงเรียนบ้านสายควน
สพป.สตูล เขต 1
โรงเรียนกุฉินารายณ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขุนสมุทร
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
สพป.สมุทรสาคร เขต 1
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 32
โรงเรียนรักษาราชวิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช
สพป.อุดรธานี เขต 1
นายเถลิงศักดิ์ ถนอมรุ่งเรือง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
นายสุรเชษฐ์ หว้าสิริวงศ์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
นางสาวฐิติพร แซ่ลี
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
นางสาวพรสวรรค์ เซียนหยาง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
นางกัญญาพัชร ดำรงเกียรติยศ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
นายสรพันธ์ โรจนคีรีสันติ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,782,128 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,216,846 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,340,933 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,538,491 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,885,661 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,720,555 ครั้ง
โรงเรียนมีปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,695,423 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,676,356 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,647,097 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,428,269 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,394,999 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,233,781 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,055,449 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,020,432 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,874,938 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ผู้แทนผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เข้าร่วมการนำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 25 ก.ย. 63)
กิจกรรม สัปดาห์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563
โรงเรียนศรีราชา
( จำนวน 38 รูป / โพสเมื่อ 25 ก.ย. 63)
คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เข้าร่วมอบรม ปฏิบัติการการค้ามนุษย์ ณ โรงแรมอีโค่อินทร์ จ.
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 2 รูป / โพสเมื่อ 25 ก.ย. 63)
ผู้อำนวยการ ยงยุทธ ปูขาว ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนเรียนซ้ำ ณ อาคารหอประชุม โรงเร
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 25 ก.ย. 63)
วันที่ 23 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 นายยงยุทธ ปูขาว มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 25 ก.ย. 63)
โครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓
โรงเรียนด่านช้างวิทยา
( จำนวน 11 รูป / โพสเมื่อ 25 ก.ย. 63)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 25 ก.ย. 63
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนวัดราชโอรส #7/9/63
โรงเรียนศรีราชา | 25 ก.ย. 63
สัปดาห์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563 #6/9/63
โรงเรียนศรีราชา | 25 ก.ย. 63
งานกษิณาลัยผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 #5/9/63
โรงเรียนศรีราชา | 25 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 25 ก.ย. 63
ฉบับที่ 70
โรงเรียนน้ำรอบวิทยา | 25 ก.ย. 63
ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
โรงเรียนวัดทุ่งเข็น | 25 ก.ย. 63
บันทึกความดี ความสุจริต
โรงเรียนบ้านตาดกลอย | 25 ก.ย. 63
แบบ สขร. 1
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 25 ก.ย. 63
ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
โรงเรียนชุมแพวิทยายน | 25 ก.ย. 63
นวัตกรรม Gen-C Solution Model การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย : นายณัฎฐ์กร สวยเกษร
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
การบริหารยุคใหม่ H2P Model สู่ความสำเร็จ
โดย : นายวิมลชัย สิลารักษ์
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
โดย : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ร.ร.บ้านคลองไก่เถื่อน    จ.สระแก้ว
ได้รับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” และเกียรติบัตร ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563
โดย : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ร.ร.บ้านคลองไก่เถื่อน    จ.สระแก้ว
ได้รับรางวัล "ครูดีศรีสระแก้ว" ประจำปี พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
โดย : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ร.ร.บ้านคลองไก่เถื่อน    จ.สระแก้ว
โครงงานคณิตศาสตร์เรื่องเต็มกราฟ
โดย : นางศิริวรรณ เมืองเหลือ
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
โครงงานคณิตศาตร์GSPอัตราส่วนเรือยาวจำลอง
โดย : นางศิริวรรณ เมืองเหลือ
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
การนำเสนอโครงงานเเละเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเเละส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
โดย : เด็กชายพิษณุ ดูงาม
ร.ร.ทุ่งตาพลวิทยา    จ.ระนอง
การนำเสนอโครงงานเเละเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเเละส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
โดย : เด็กชายสรวิศ เเก้วอ่อน
ร.ร.ทุ่งตาพลวิทยา    จ.ระนอง
รางวัลชนะเลิศ
โดย :
ร.ร.ศาลาวิทยา    จ.ลำปาง

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th