หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนวัดลำกะดาน
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 29
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโคกสลุด
สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนรักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง)
สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนนาเจริญหนองแดง
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
นางสาวนงลักษณ์ เพ็ชรเลิศ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เพิ่มวิทยา    จ.นครปฐม
นางสาวปุณยนุช สิทธิดำรงค์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ร.ร.วัดก้างปลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางศรีเมือง บุญแพทย์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง    จ.นครสวรรค์
นางสาวพิชนันท์ พรหมดนตรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 1
ร.ร.วัดก้างปลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางอนุสรา วงศ์แก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 1
ร.ร.วัดก้างปลา    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,340,633 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,184,036 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,873,152 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,070,227 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,932,335 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,696,083 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,630,956 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,498,772 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,437,285 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,354,029 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,232,151 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,232,111 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,199,535 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,168,188 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,142,508 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมวันครู2562
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร)
( จำนวน 20 รูป / โพสเมื่อ 19 ม.ค. 62)
งานเลี้ยงปีใหม่2562
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร)
( จำนวน 30 รูป / โพสเมื่อ 19 ม.ค. 62)
กิจกรรมวันเด็ก2562
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร)
( จำนวน 24 รูป / โพสเมื่อ 19 ม.ค. 62)
กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับประถม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
โรงเรียนบ้านสันปง
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 19 ม.ค. 62)
กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 63
โรงเรียนบ้านสันปง
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 19 ม.ค. 62)
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อบต.สันทราย
โรงเรียนบ้านสันปง
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 19 ม.ค. 62)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
วารสารโรงเรียนฉบับที่5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ | 21 ม.ค. 62
จดหมายข่าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๘/๒๕๖๒(แข่งขันแกะสลักผลไม้ กทม.)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา | 18 ม.ค. 62
กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 18 ม.ค. 62
วันที่ 18 ม.ค.2562 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนแม่สอด ร่วมงานรัฐพิธีและวางพานพุ่มดอกไม้สด วันสมเด็จพระนเรศวร
โรงเรียนแม่สอด | 18 ม.ค. 62
มอบกระปุกออมสิน
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา | 18 ม.ค. 62
กิจกรรมวันครู 2562
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา | 18 ม.ค. 62
ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา | 18 ม.ค. 62
คำขวัญวันครู 2562
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา | 18 ม.ค. 62
มอบเกียรติบัตร
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา | 18 ม.ค. 62
อบต.นาเดื่อมอบของขวัญวันเด็ก 2562
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา | 18 ม.ค. 62
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด)ระดับชั้น ป.1-6 ระดับเขต
โดย : นางสาวอุมาพร มิตตัสสา
ร.ร.วัดเพรางาย    จ.นนทบุรี
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรีญทอง กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ป.1-6 ระดับภาค
โดย : นางสาวอุมาพร มิตตัสสา
ร.ร.วัดเพรางาย    จ.นนทบุรี
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรีญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ระดับ ป.1-6 ระดับเขต
โดย : นางสาวอุมาพร มิตตัสสา
ร.ร.วัดเพรางาย    จ.นนทบุรี
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรีญทอง รองชนะลิศอันดับ2 กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ป.1-6 ระดับเขต
โดย : นางสาวอุมาพร มิตตัสสา
ร.ร.วัดเพรางาย    จ.นนทบุรี
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการทำโครงงาน รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางทิพยวรรณ สุพล
ร.ร.ปากช่องพิทยาคม    จ.นครราชสีมา
ชนะเลิศ เหรียญทอง งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการแ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต้ จ.ตรัง วันที่ 8-10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
โดย : การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
ร.ร.สตรีพังงา    จ.พังงา
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
โดย :
ร.ร.วัดเจ้ามูล    จ.กรุงเทพมหานคร
การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - 3
โดย : เด็กชายอานนท์ ปังหลีเส็น เด็กหญิงญาสินี ราชภักดี
ร.ร.บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49    จ.สตูล
การแข่งขัน Cross word (กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ)
โดย : เด็กหญิงอภัทรชา มรรคาเขต เด็กหญิงจันทรา มรรคาเขต
ร.ร.บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49    จ.สตูล
การแข่งขันทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP
โดย : เด็กชายฮาดิษ มรรคาเขต เด็กชายรวิพล สนิทมัตโร
ร.ร.บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49    จ.สตูล

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th