หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้ง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
สพป.อ่างทอง เขต 5
โรงเรียนวัดกกเต็น
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง
สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนมงคลศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา)
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
นางฉลอง อยู่เอี่ยม
ตำหแน่ง : แม่บ้าน
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม    จ.กาญจนบุรี
นางสาวสุภาพร บุญยก
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวขนิษฐา ดิษฐเดช
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวสิริลักษณ์ ศรีสุบัติ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวนุวดี อำพันธุ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวพัชรี เอียดวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,009,804 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,223,092 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,993,316 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,545,792 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,001,952 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,656,700 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,447,983 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,320,732 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,277,366 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,209,781 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,203,403 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,942,837 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,826,567 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,740,486 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,720,616 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนตําบลบึงคอไห
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 03 เม.ย. 63)
บวชป่า
โรงเรียนอนุบาลมะนัง
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 03 เม.ย. 63)
งดใช้สนามกีฬาและสนามเด็กเล่น ไม่มีกำหนด
โรงเรียนอนุบาลมะนัง
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 02 เม.ย. 63)
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเเชื้อ Covic 19
โรงเรียนเกาะสีชัง
( จำนวน 27 รูป / โพสเมื่อ 02 เม.ย. 63)
โครงการสร้างอาชีพ ทำเจลล้างมือเตรียมรับมือโควิด19
โรงเรียนเกาะสีชัง
( จำนวน 21 รูป / โพสเมื่อ 02 เม.ย. 63)
โครงการกำจัดเหานักเรียนชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนเกาะสีชัง
( จำนวน 25 รูป / โพสเมื่อ 02 เม.ย. 63)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แจ้งเลื่อนการรับระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 และหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ปพ.2
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 03 เม.ย. 63
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 | 03 เม.ย. 63
รายละเอียอค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2563
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา | 03 เม.ย. 63
แบบฟอร์มรายงานโครงการ ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) | 03 เม.ย. 63
กรอบกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) | 03 เม.ย. 63
แบบฟอร์ม ID-PLAN ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) | 03 เม.ย. 63
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบออนไลน์
โรงเรียนวัดนวลจันทร์ | 02 เม.ย. 63
แจ้งประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ
โรงเรียนคลองลำเจียก | 02 เม.ย. 63
3 เมษายน พ.ศ.2563 ยังไม่มีการแจกวุฒิการศึกษาม.3 ม.6 เนื่องจากโรคโควิด 19 #อยู่บ้านช่วยชาติ
โรงเรียนพะทายพิทยาคม | 02 เม.ย. 63
สอบถามเรื่องการสมัครเรียน ระดับอนุบาล 1 รับนักเรียนอายุกีปีครับ (705/4)
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาแม่จันเชียงราย | 02 เม.ย. 63
อบรม การเป็นพลเมืองอินเทอเนตอย่างมีความรับผิดชอบ
โดย : นางสาวธัญณัฐช์ ทองฟัก
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR นายไพศาล แก้วจีน
โดย : นายไพศาล แก้วจีน
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR นางมยุรี บุญเพ็ง
โดย : นางมยุรี บุญเพ็ง
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์D.I.Y. เก้าอี้นั่งและนอน อเนกประสงค์แบบพับเก็บได้
โดย : นายอภิชิต เงินกองแก้ว
ร.ร.สันติสุขพิทยาคม    จ.น่าน
โครงการสร้างสำนึกพลเมือง ปี10 Bangchak Project Citizen2019
โดย : นายณัฐวุฒิ บุญจังหูน
ร.ร.อำนวยกนกศิริอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร

โดย :
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร

โดย :
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร

โดย :
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร

โดย :
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมการแข่งขันประกวดโครงการวิทยาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
โดย : เด็กหญิงเพชรธิดา นาคมะเริง
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต    จ.เพชรบูรณ์

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th