หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
นายนฤนาท จูมาศ
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ทุ่งโพธิ์พิทยา    จ.พิจิตร
นางสาวรัตนาภรณ์ โตศรีธนวัต
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ร.ร.คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)    จ.สมุทรปราการ
นางสาวรวินันท์ ดุลสันเทียะ
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : ทำเนียบบุคคลากรโรงเรียน
ร.ร.เทศบาลตำบลโนนแดง    จ.นครราชสีมา
นายทรงวุฒิ แก้วเรียน
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวยมนา ทองใบ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นางวิริยาภรณ์ มหาเมฆ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,064,047 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,378,308 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,837,236 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,871,535 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,145,140 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,053,709 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,991,177 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,923,712 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,858,304 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,801,230 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,515,133 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,461,368 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,328,763 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,276,957 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,261,350 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมวันมาฆบูชา
โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์
( จำนวน 12 รูป / โพสเมื่อ 26 ก.พ. 64)
กิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ
โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 26 ก.พ. 64)
ตรวจสุขภาพนักเรียน
โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์
( จำนวน 14 รูป / โพสเมื่อ 26 ก.พ. 64)
นิเทศการจัดการเรียนการสอนโครงการดอยตุงฯ 2/2563
โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์
( จำนวน 19 รูป / โพสเมื่อ 26 ก.พ. 64)
ประชุมประจำเดือนของคณะครู ผู้บริหารโรงเรียนศรีราชา ครั้งที่ 1/2564
โรงเรียนศรีราชา
( จำนวน 14 รูป / โพสเมื่อ 26 ก.พ. 64)
การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้สร้างผลงาน ในโครงการ"ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา"
โรงเรียนศรีราชา
( จำนวน 25 รูป / โพสเมื่อ 26 ก.พ. 64)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศเรียนชดเชยในช่วงสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร) | 06 ก.พ. 64
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร) | 26 ก.พ. 64
วันที่26ก.พ.64กิจกรรมวันมาฆบูชา
โรงเรียนหนองตูมวิทยา | 26 ก.พ. 64
ประกาศเปิดเรียนเต็มรูปแบบ 2 มี.ค. 64
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ | 26 ก.พ. 64
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี "Think Pair Share สร้างสรรค์คนดีด้วยโครงงานคุณธรรม",นางสาวสุภาพร
โรงเรียนวัดป่าไผ่ | 26 ก.พ. 64
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี "การจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เสริมสร้างคุณธรรมด้วยเทคนิค ยั่วใ
โรงเรียนวัดป่าไผ่ | 26 ก.พ. 64
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี "ระบายสีเด็กดีมีคุณธรรมด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL",น
โรงเรียนวัดป่าไผ่ | 26 ก.พ. 64
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี "กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT สู่เศรษฐกิจพอเพียง",นางสาวปอยหลวง ทิว
โรงเรียนวัดป่าไผ่ | 26 ก.พ. 64
วารสารฉบับที่8/64
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม | 26 ก.พ. 64
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนนาดีพิทยาคม นำโดย นายสุทธิเกียรติ พันธ์เสนา ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้
โรงเรียนนาดีพิทยาคม | 26 ก.พ. 64
หนังสือขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมสถานศึกษา 10 โครงการ 64
โดย : นายนิธิศ กิจขุนทด
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขอใช้เงินสะสม64
โดย : นายนิธิศ กิจขุนทด
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการเงินสะสมสร้างห้องน้ำในโรงเรียน 64
โดย : นายนิธิศ กิจขุนทด
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการเงินสะสมซื้อเครื่องเสียง64
โดย : นายนิธิศ กิจขุนทด
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการเงินสะสมซื้อตู้เหล็ก 64
โดย : นายนิธิศ กิจขุนทด
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
กิจกรรมหนูน้อย IT
โดย : นักเรียนชั้นป.6
ร.ร.อนุบาลพูนสวัสดิ์    จ.ขอนแก่น
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลหญิง 7 คน (ระดับประถมศึกษา)
โดย : เด็กหญิงกิ่งนภา แสงคำ
ร.ร.อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)    จ.สุโขทัย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลหญิง 7 คน (ระดับประถมศึกษา)
โดย : เด็กหญิงปิ่นหทัย แตงอ่อน
ร.ร.อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)    จ.สุโขทัย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลหญิง 7 คน (ระดับประถมศึกษา)
โดย : เด็กหญิงจีรนันท์ บัวผัน
ร.ร.อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)    จ.สุโขทัย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลหญิง 7 คน (ระดับประถมศึกษา)
โดย : เด็กหญิงมธรส จันทร์ทุ่ง
ร.ร.อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)    จ.สุโขทัย

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th