หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
นางสาวนิศารัตน์ สุขเกิด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.จุฬาภรณ์พิชญาคาร    จ.นครศรีธรรมราช
นายพงษ์พันธ์ ศรีสุวรรณ
ตำหแน่ง : สอนพละ ป.1-ป.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางประสิทธิ์ ศรีฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/4
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.6
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางสาวอัจฉราภรณ์ ภูบาลี
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/3
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.6
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุคนธ์ สุขสมัย
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/2
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.6
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางสาวบุญสิตา พัฒบุรี
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.5/3
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.5
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,039,684 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,622,142 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,398,615 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,776,982 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,650,961 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,429,955 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,394,279 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,323,998 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,222,175 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,165,707 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,967,905 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,919,211 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,909,804 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,886,670 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,853,907 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพาคนใหม่
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
( จำนวน 4 รูป)

พระอาจารย์อ้วนและคณะเลี้ยงอาหารกลางวันและไอศกรีม
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส
( จำนวน 3 รูป)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแร่เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ(O-Net)สูงกว่าระดับประเทศ
โรงเรียนบ้านแร่
( จำนวน 5 รูป)


โรงเรียนกมลลักษณ์
( จำนวน 5 รูป)

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส
( จำนวน 8 รูป)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนหินโงมพิทยาคม
( จำนวน 24 รูป)

กิจกรรมวางทุกงาน อ่านวันละ 10 นาที
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
( จำนวน 6 รูป)

พิธีเปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
( จำนวน 17 รูป)

โครงการ การเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมบทบาท และพัฒนาความรู้ด้านไฟฟ้า ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนว
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
( จำนวน 25 รูป)

พิธีรับ ผอ.บรรจบ ภูโสดา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไทรงามพิทยาคม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
( จำนวน 24 รูป)

พิธีส่ง ผอ.สานิต หงษ์สามสิบเจ็ด ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
( จำนวน 24 รูป)

พิธีมอบซุ้มทางเดินระหว่างอาคารเรียนโดยชมรมศิลย์เก่าไทรงามพิทยาคม ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
( จำนวน 7 รูป)

พิธีปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นม ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
( จำนวน 25 รูป)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกระบวนการ DACUM
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
( จำนวน 7 รูป)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้มอบหมายให้นายเปล่ง
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
( จำนวน 7 รูป)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ปตท.สัญจร
โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
( จำนวน 18 รูป)

กิจกรรมการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 24/05/61
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป)

จิตอาสา "โครงการความสุขจากพ่อ สู่่ผืนแผ่นดิน" @ บึงนามน
โรงเรียนสามหมอวิทยา
( จำนวน 7 รูป)

โรงเรียนวัดป่าไผ่ ต้อนรับ ผอ.วาสนา สุขธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
โรงเรียนวัดป่าไผ่
( จำนวน 0 รูป)

ปัจฉิมนิเทศและวันแห่งความสำเร็จ 28 มีนาคม 2561
โรงเรียนวัดขรัวช่วย
( จำนวน 50 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2592 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th