หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางสาวสงกรานต์ พรไชยา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)    จ.สุรินทร์
นางนราจันทร์ กมลรัตน์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
กลุ่ม : เรียนร่วม
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
นางรัชนีย์ ทองโพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
นางสาวนุชรินทร์ พุทธศรีเมือง
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ/การเงิน
กลุ่ม : ครูพิเศษ
ร.ร.อนุบาลวัดปรินายก    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวปทุมทิพย์ บุญมา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดจุกกะเฌอ    จ.ชลบุรี
นางฐิติชญา สุขสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดจุกกะเฌอ    จ.ชลบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,077,266 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,323 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,763,436 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,762,112 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,403,627 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,217,011 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,142,411 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,014,073 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,011,319 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,762,198 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,725,798 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,672,962 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,660,509 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,645,055 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,603,246 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,524,199 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

27 เม.ย 60 ส่งครูอุษณี ผูกไมตรี
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 1 รูป)

หล่อพระพุทธรัตนบารมี
โรงเรียนวัดเจ้ามูล
( จำนวน 0 รูป)

การสอบสัมภาษณ์คุณครูสอนภาษาจีน(๒๕ เมษายน ๒๕๖๐)
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 5 รูป)

ผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
( จำนวน 12 รูป)

ผู้บริหารและผู้แทนครูเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการฯ ณ จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
( จำนวน 23 รูป)

รับสมัครครูเอกปฐมวัย
โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน
( จำนวน 0 รูป)

อาสาสมัครชาวต่างชาติจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มทักษะด้านภาษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบากัน
โรงเรียนบ้านบากัน
( จำนวน 7 รูป)

ตอนรับคณะกรรมการติดตามและตรวจการบริหารจัดการ จาก สมศ. ประจำปี 2560
โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”
( จำนวน 4 รูป)

มอบเกียตริบัตรชื่มชมยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึ
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
( จำนวน 10 รูป)

มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ปีการศึกษา 2/2559
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
( จำนวน 13 รูป)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
( จำนวน 25 รูป)

โครงการน้อมดวงใจบริจาคโลหิต "84 Give Bood for mom" ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอภูสิงห์
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
( จำนวน 10 รูป)

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ณ ที่ว่าการอำเภอภูสิงห์
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
( จำนวน 5 รูป)

วันที่ 24 เม.ย.60 แสดงดนตรีเนื่องในกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนนครชัยศรี
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
( จำนวน 5 รูป)

22-23 เม.ย.2560 ร.ร.อนุบาลพัทลุงเป็นสถานที่สอบแข่งขันครูผู้ช่วย (ข้อเขียน) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และดน
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
( จำนวน 18 รูป)

กิจกรรมอบรมการวัดผลและประเมินผล ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
( จำนวน 6 รูป)

กิจรรมรดน้ำดำหัวสงกรานต์กระกูลแซ่ (20 เมษายาน 2560)
โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
( จำนวน 29 รูป)

กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
( จำนวน 43 รูป)

ปรับปรุง เพื่อ.. เปลี่ยนแปลง
โรงเรียนบ้านหัวลำ
( จำนวน 0 รูป)

20-21 เม.ย. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 5 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2062 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th