หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนร่มเกล้า
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียนบ้านมาบยางพร
สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา
สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
สพป.กาญจนบุรี เขต 8
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
สพป.สมุทรปราการ เขต 6
โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต
สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนโรงเรียนบ้านหัวคำ
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนอรุณเมธา
สพป.ตาก เขต 2
นางสาวสุขใจ สมแสน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นายอำนวย พิณสุวรรณ์
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวสุขใจ สมแสน
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นายสมโภชน์ แสนสุข
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวทักษิณา ศรีโลห้อ
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นางขนิษฐา พรตเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,104,176 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,723,206 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,497,095 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,844,636 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,718,006 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,492,989 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,419,267 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,395,659 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,252,111 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,226,511 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,017,561 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,972,273 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,963,403 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,949,233 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 1,905,252 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

มูลนิธิยุวสถิรคุณนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม ครั้งที่ 1/2561
โรงเรียนวัดป่าไผ่
( จำนวน 0 รูป)

นิคมอุตสาหกรรมฯ พิจิตร และ บริษัท อินเว มอบพันธุ์ปลาให้แก่โรงเรียน
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
( จำนวน 23 รูป)

อบรมเพศวิถีให้แก่ครูแก่นนำในอำเภอวชิรบารมี
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
( จำนวน 85 รูป)

มหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
( จำนวน 70 รูป)

ลูกเสือ เนตรนารี เดินสวนสนาน เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
( จำนวน 48 รูป)

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
( จำนวน 18 รูป)

โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
( จำนวน 42 รูป)

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
( จำนวน 28 รูป)

กิจกรรมป้องกันการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
( จำนวน 67 รูป)

คณะกรรมการเข้ามาติดตามผลงานของชมรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
( จำนวน 55 รูป)

ผอ.ปิยะชัย ภู่จันทร์ดิฐกุล กล่าวลาคณะครูและนักเรียนเพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังมะด่านพิท
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
( จำนวน 59 รูป)

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
( จำนวน 63 รูป)

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ วช. ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
( จำนวน 65 รูป)

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
( จำนวน 50 รูป)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
( จำนวน 22 รูป)

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
( จำนวน 39 รูป)

คณะครูศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
( จำนวน 49 รูป)

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
( จำนวน 65 รูป)

คืนสู่เหย้าลูกฟ้า-ขาว ครั้งที่ 1
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
( จำนวน 65 รูป)

เปิดโลกวิชาการ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
( จำนวน 33 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th