หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
นายพงษ์พันธ์ ศรีสุวรรณ
ตำหแน่ง : สอนพละ ป.1-ป.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางประสิทธิ์ ศรีฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/4
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.6
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางสาวอัจฉราภรณ์ ภูบาลี
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/3
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.6
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุคนธ์ สุขสมัย
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/2
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.6
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางสาวบุญสิตา พัฒบุรี
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.5/3
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.5
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางกมลวรรณ โดดนาดี
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.5/2
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.5
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,039,680 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,622,129 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,398,605 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,776,971 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,650,929 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,429,898 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,394,278 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,323,979 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,222,174 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,165,688 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,967,892 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,919,210 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,909,796 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,886,658 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,853,901 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

21 พ.ค. 61 ผอ.จงจิตร มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการเเข่งขันบรรยายธรรม
โรงเรียนตังเอ็ง
( จำนวน 12 รูป)

กิจกรรมสานสัมพันธ์โดยทหารบกสังกัด ส.พัน ๒๑ ทภ.๑ (๒๒ พ.ค.๖๑)
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 9 รูป)

การหาเสียงเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 20 รูป)

ประชุมผู้ปกครอง2561
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
( จำนวน 5 รูป)

กิจกรรมจัดอบรมนักเรียนแกนนำพอเพียง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป)

๋ีJutamas
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป)

กิจกรรมการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 4 รูป)

กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าปัญหายาเสพติด
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 12 รูป)

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 34 รูป)

เยี่ยมชั้นเรียนเปิดเทอม
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 27 รูป)

กิจกรรมการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 22/05/61
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป)

การเรียนปรับพื้นฐาน
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 21 รูป)

ประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 14 รูป)

จับสลาก ม.1
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 13 รูป)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ภูมิคุ้มกัน ไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
( จำนวน 18 รูป)

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 1/2561 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
( จำนวน 5 รูป)

วันที่ 22 พ.ค.61 พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนเพิ่มวิทยา
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
( จำนวน 44 รูป)

ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการพาดี ฉิมพาลี
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
( จำนวน 17 รูป)

กิจกรรมบ้านสู่โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
( จำนวน 14 รูป)

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
( จำนวน 4 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/2592 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th