หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านหนองแวง
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนระเบียบวิทยา
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านจือนือแร
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา)
สพป.อุทัยธานี เขต 1
นางสาวกิตติกาล หารฟ้าเลื่อน
กลุ่ม : ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา
ร.ร.สุเหร่าทับช้าง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางชุติมา จันทร์เทพ
ตำหแน่ง : หัวหน้างานสารบรรณและสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ร.ร.สตรีพังงา    จ.พังงา
นางสาวเบญจมาภรณ์ แผ่นดินสวรรค์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
นายสุริชัย กอบธัญกิจ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.นครไตรตรึงษ์    จ.กำแพงเพชร
นางสาวปาริชาติ ช่างสุวรรณ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.นครไตรตรึงษ์    จ.กำแพงเพชร
นายสุรศักดิ์ พยอม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.นครไตรตรึงษ์    จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,239,099 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,010,892 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,742,924 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,984,071 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,852,675 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,624,909 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,538,259 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,464,983 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,360,524 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,316,658 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,132,958 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,109,716 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,097,481 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,076,550 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,076,158 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ต้อนรับผอ. วัชระ ตาคำชัย
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์
( จำนวน 10 รูป)

กิจกกรรม Bangkok Glass FC
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
( จำนวน 8 รูป)

ผู้อำนวยการชัยชนะ ผลาพงศ์ พร้อมทั้งคณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) ได้ร่วมแสดงความ
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี)
( จำนวน 7 รูป)

ประชุมผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
( จำนวน 4 รูป)

ท่านผอ.ชัยชนะ ผลาพงศ์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) ได้มอบขวัญกำลังใจให้แก่บุคล
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี)
( จำนวน 15 รูป)

พิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ มุจลินท์ 4 วันที่ 14 พ.ย. 61
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 55 รูป)

โครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี)
( จำนวน 22 รูป)

ต้อนรับท่านผอ.วัฒนา บุญจนะ
โรงเรียนวัดคลองชัน
( จำนวน 0 รูป)

อบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจร
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
( จำนวน 0 รูป)

การคัดเลือกนักกีฬา
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
( จำนวน 5 รูป)

สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วันที่ 13 พ.ย.2561
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
( จำนวน 8 รูป)

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ทั้ง 4 ท่าน วันที่ 12 พ.ย.2561
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
( จำนวน 10 รูป)

โรงเรียนวัดเขียนเขตจัดกิจกรรมติวเข้มให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึ
โรงเรียนวัดเขียนเขต
( จำนวน 9 รูป)

คณะคุณครูไปร่วมส่ง คุณครูณรงค์เดช จงจิตร ย้ายไปโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วันที่ 9 พ.ย.2561
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
( จำนวน 11 รูป)

คณะคุณครูไปร่วมส่ง คุณครูสุนันญา อนันต์ธนานุรักษ์ ย้ายไปโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช วันท
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
( จำนวน 13 รูป)

งานกฐินพระราชทาน ณ วัดเขียนเขตพระอารามหลวง จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนวัดเขียนเขต
( จำนวน 10 รูป)

โครงการ"พี่ทหารสานฝันสู่ทำเนียบรัฐบาล รุ่นที่5"
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
( จำนวน 6 รูป)

ภาพกิจกรรมการค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
( จำนวน 63 รูป)

เชิญวิทยากรให้ความรู้ โรงเรียนคุณธรรม "ความมีวินัย ความพอเพียง ความมีจิตสาธารณะ"
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 0 รูป)

Mind Map โรงเรียนคุณธรรม "ความมีวินัย ความพอเพียง ความมีจิตสาธารณะ"
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 0 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/2867 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th