หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านรัตนะ
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
สพป.กำแพงเพชร เขต 41
โรงเรียนศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 18
โรงเรียนบ้านไฮ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนจระเข้วิทยายน
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
สพป.นครนายก เขต 1
นางณัฐกานต์ ขมินกูล
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
นายวีระพัฒน์ จันทวงศ์
กลุ่ม : ช่างคุรุภัณท์
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
นางสาวเบญจวรรณ อัตชู
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
นางสาวสมใจ เรืองอ่อง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
นางณัฐกานต์ ขมินกูล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
นางอุบลรัตน์ ฤกษนันทน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,884,406 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 5,846,605 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,418,456 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,874,813 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,619,611 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,411,958 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,237,003 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,230,744 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,117,314 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,111,670 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,850,273 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,741,817 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,709,832 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,662,651 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,658,222 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ปฏิบัติธรรม อุทิศถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
( จำนวน 3 รูป)

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 81 รูป)

เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม
( จำนวน 0 รูป)

อบรมโครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 15 รูป)

กิจกรรมเลี้ยงส่ง ผอ.วชิระ ขวัญเพชร ไปรับตำแหน่งใหม่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา
( จำนวน 23 รูป)

การประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 10 รูป)

กิจกรรมประดู่แดงนิทรรศ
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
( จำนวน 0 รูป)

ประเพณีบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย ปี 2563
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
( จำนวน 10 รูป)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป)

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ แลกิจกรรม 5 ส ระหว่างวันที่ 6- 8 กุมภาพันธ์
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
( จำนวน 15 รูป)

ผู้บริหาร คณะครู บุคลาการทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับคุณครูกัล
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
( จำนวน 20 รูป)

ผู้บริหารคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียน
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
( จำนวน 19 รูป)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ุ 2563 โรงเรียนบ้านหนองซอนจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ โรงเรียนบ้านหนองซอ
โรงเรียนบ้านหนองซอน
( จำนวน 28 รูป)

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภาย
โรงเรียนด่านช้างวิทยา
( จำนวน 5 รูป)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านหนองซอน จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านหนองซอน
( จำนวน 25 รูป)

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เรียนรู้ระบบนิเวศน์วิทยา ปลูกป่าชายเลน
โรงเรียนด่านช้างวิทยา
( จำนวน 21 รูป)

วันที่ 11 กุมภาพันธุ์ 2563 นายเกษม จันสามารถ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองซอน เป็นประธาน
โรงเรียนบ้านหนองซอน
( จำนวน 7 รูป)

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 2-3
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
( จำนวน 5 รูป)

ศีกษาการดูงาน การประกันคุณภาพ สมศ ที่โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 27 รูป)

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "คลีนิกวัยรุ่น"
โรงเรียนบ้านชุมแสง
( จำนวน 21 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/3671 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th