หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านหนองแวง
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนระเบียบวิทยา
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านจือนือแร
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา)
สพป.อุทัยธานี เขต 1
นางสาวกิตติกาล หารฟ้าเลื่อน
กลุ่ม : ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา
ร.ร.สุเหร่าทับช้าง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางชุติมา จันทร์เทพ
ตำหแน่ง : หัวหน้างานสารบรรณและสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ร.ร.สตรีพังงา    จ.พังงา
นางสาวเบญจมาภรณ์ แผ่นดินสวรรค์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
นายสุริชัย กอบธัญกิจ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.นครไตรตรึงษ์    จ.กำแพงเพชร
นางสาวปาริชาติ ช่างสุวรรณ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.นครไตรตรึงษ์    จ.กำแพงเพชร
นายสุรศักดิ์ พยอม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.นครไตรตรึงษ์    จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,239,021 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,010,734 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,742,703 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,983,968 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,852,613 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,624,822 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,538,165 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,464,969 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,360,452 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,316,622 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,132,850 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,109,538 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,097,391 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,076,355 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,076,052 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ -เนตรนารี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ของโรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
( จำนวน 10 รูป)

มุทิตา บูชาครู แด่ ... คุณครูวิสุทธิ์ ตรงสถิตย์ และ คุณครูฉลวย พิมพ์ชัย
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
( จำนวน 10 รูป)

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 68
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
( จำนวน 0 รูป)

กิจกรรมฟันสวย ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนประเสริฐสุข
( จำนวน 5 รูป)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 : 11 พฤศจิกายน 61
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
( จำนวน 0 รูป)

ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนพบกับ ลูกเสือ เนตรนารี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 6 รูป)

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 1
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
( จำนวน 0 รูป)

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ประชุมผู้ปกครองและ classroom meeting ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
( จำนวน 20 รูป)

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ได้ต้อนรับ คณะกรรมการติดตามโรงเรียนประชารัฐ เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน
โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
( จำนวน 15 รูป)

รร.วัดขรัวช่วยจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ เมื่อ 4 ตุลาคม 2561
โรงเรียนวัดขรัวช่วย
( จำนวน 23 รูป)

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ต้อนรับ คณะกรรมการติดตามมาตรฐานโรงเรียน 4 ด้าน
โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
( จำนวน 16 รูป)

รร.วัดขรัวช่วยจัดงานมุทิตาจิต จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ 28 กันยายน 2561
โรงเรียนวัดขรัวช่วย
( จำนวน 38 รูป)

การประชุมคณะครูจัดการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านภาษา
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 4 รูป)

ประชุมคณะครู มอบนโยบาย ร่วมแก้ปัญหาและพัฒนางานในด้านต่างๆ
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 2 รูป)

ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู จากกลุ่มนากระแซง-ทุ่งเทิง
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 6 รูป)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ร.ร.อนุบาลพัทลุง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
( จำนวน 5 รูป)

การประชุมคณะครูในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 5 รูป)

รร.วัดขรัวช่วยต้อนรับคณะผู้บริหารศึกษาดูงาน 6 ก.ย. 61
โรงเรียนวัดขรัวช่วย
( จำนวน 35 รูป)

วันที่ 14 พ.ย.61 อบรมโครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
( จำนวน 102 รูป)

กิจกรรมวันอาเซียน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
( จำนวน 4 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/2867 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th