หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
นายพงษ์พันธ์ ศรีสุวรรณ
ตำหแน่ง : สอนพละ ป.1-ป.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางประสิทธิ์ ศรีฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/4
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.6
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางสาวอัจฉราภรณ์ ภูบาลี
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/3
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.6
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุคนธ์ สุขสมัย
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/2
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.6
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางสาวบุญสิตา พัฒบุรี
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.5/3
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.5
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางกมลวรรณ โดดนาดี
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.5/2
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.5
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,039,680 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,622,131 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,398,605 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,776,972 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,650,933 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,429,903 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,394,278 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,323,981 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,222,174 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,165,689 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,967,892 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,919,210 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,909,798 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,886,660 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,853,901 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

แนะนำครูชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
( จำนวน 4 รูป)

ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา๒๕๖๑
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
( จำนวน 24 รูป)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านเขาจาน
( จำนวน 5 รูป)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
( จำนวน 0 รูป)

รับโล่ส่งเสริมการเรียนการสอนธรรมศึกษาและทุนการศึกษา ณ วัดยานนาวา (๒๓ พ.ค.๖๑)
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 10 รูป)

ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมนนทรี (๒๓ พ.ค.๖๑)
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 4 รูป)

ปฐมนิเทศนักเรียน 15 พ.ค.2561
โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม
( จำนวน 8 รูป)

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี2558,2560 วันที่23. พ.ค. 61
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 4 รูป)

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อเข้าเรียน นศท.ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา2561
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 6 รูป)

ค่ายฝึกอบรมเครือข่ายเยาวชนรักษ์สิงแวดล้อมสร้างจิตสำนึกร่วมกันลดเมืองร้อนด้วยมือเรา
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 13 รูป)

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ "เนื้อตัวของเรา ร่างกายของเรา สิทธิ์ของเรา"
โรงเรียนวัดลาดพร้าว
( จำนวน 24 รูป)

นายสมัย อุตม์อ่าง หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ปีก
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
( จำนวน 3 รูป)

กิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือ เด็กชายอภิสิทธิ์ มากท่าแซะ ที่ประสบอุบัติเหตุรถชน 23 พ.ค. 2561
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
( จำนวน 3 รูป)

กิจกรรมการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 232/05/61
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป)

ปฐมนิเทศนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
( จำนวน 10 รูป)

รับครูใหม่(ปฐมวัย)
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
( จำนวน 15 รูป)

ศน.ตรวจเยี่ยมฯสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโกตาบารู
( จำนวน 14 รูป)

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2561
โรงเรียนบ้านโกตาบารู
( จำนวน 20 รูป)

D.A.R.E.
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
( จำนวน 12 รูป)

ปัจฉิมนิเทศ ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
( จำนวน 14 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/2592 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th